O Gminie

Statystyki

Powierzchnia gminy

Powierzchnia Gminy Rokietnica wynosi 79.31 km2.  Poniżej załączono wykres przedstawiający wielkość (oś X) poszczególnych miejscowości (oś Y):

 

2016-gmina-powierzchnia-w-hektarach

Szczegółowa tabela danych

Liczba mieszkańców

Liczba ludności Gminy Rokietnica na dzień 31 grudnia 2020 roku: 18 372 osób.

Rokietnica to niezwykle dynamicznie rozwijająca się gmina powiatu poznańskiego.

Poniżej przedstawiony został wykres ilustrujący wzrost liczby mieszkańców (oś X) w okresie  01.01.2000 do 31.12.2020 r. (oś Y)

 

Na wykresie liczba mieszkańców w gminie Rokietnica w latach 2000-2020. Liczba ta stale rośnie. W roku 2000 wynosiła 7323, 2010 - 11909, a w 2020 - 18372.

Na wykresie liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy Rokietnica w latach 2000-2020. W większości z nich liczba ta rośnie, dla pozostałych utrzymuje się na względnie stałym poziomie.

 

Szczegółowa tabela danych – lata 2000 – 2009

Miejscowość/lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bytkowo 157 158 154 154 191 226 259 293 310 324
Cerekwica 221 242 246 266 290 314 329 352 365 382
Dalekie 38 38 32 36 34 35 35 36 36 36
Kiekrz 1200 1266 1337 1450 1544 1669 1722 1856 1950 2092
Kobylniki 245 246 249 255 271 282 299 333 342 368
Krzyszkowo 492 495 496 513 532 543 607 685 724 769
Mrowino 667 651 643 644 693 716 759 780 838 909
Napachanie 433 431 430 437 443 459 468 472 487 517
Pawłowice 343 347 352 356 359 360 365 370 370 372
Przybroda 364 371 378 378 373 376 381 378 384 381
Rogierówko 72 79 84 88 87 84 94 97 100 107
Rokietnica 2131 2198 2276 2402 2513 2704 2851 3065 3412 3773
Rostworowo 203 206 205 206 223 253 277 330 389 437
Sobota 215 216 220 211 213 214 207 208 203 210
Starzyny 84 82 85 84 82 84 89 88 88 91
Żydowo 458 446 449 448 450 452 452 450 430 434
RAZEM 7323 7472 7636 7928 8298 8771 9194 9793 10428 11202

 

Szczegółowa tabela danych – lata 2010 – 2020

Miejscowość/lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bytkowo 342 367 374 402 411 435 447 461 475 497 506
Cerekwica 421 445 474 514 538 592 643 707 807 895 974
Dalekie 34 35 34 34 33 33 30 30 30 30 30
Kiekrz 2225 2313 2428 2524 2639 2705 2756 2814 2855 2903 2932
Kobylniki 382 427 445 468 468 503 528 547 558 564 565
Krzyszkowo 809 824 843 859 901 974 1004 1075 1144 1219 1295
Mrowino 982 1065 1119 1211 1249 1298 1348 1411 1494 1637 1729
Napachanie 536 545 548 563 559 561 566 590 618 632 649
Pawłowice 374 374 359 358 363 361 359 365 357 353 358
Przybroda 390 401 409 407 408 416 412 407 410 397 400
Rogierówko 125 134 145 141 137 143 157 170 167 172 182
Rokietnica 4097 4507 4872 5215 5434 5696 5992 6310 6788 7216 7523
Rostworowo 460 469 475 492 484 491 499 500 508 510 507
Sobota 218 222 222 213 210 211 212 211 218 224 222
Starzyny 87 87 88 83 88 88 85 83 91 111 118
Żydowo 427 433 428 418 419 419 402 398 389 381 382
RAZEM 11909 12648 13263 13902 14341 14926 15440 16079 16909 17741 18372

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!