Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Od czerwca 2021 roku w Gminie Rokietnica realizowany jest Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Znajdą Państwo tutaj informacje dotyczące programu oraz niezbędne kontakty.

Gmina Rokietnica zaprasza mieszkańców do Gminnego Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”

W Urzędzie Gminy w Rokietnicy (bud. B) uruchomiliśmy dla Państwa punkt konsultacyjno-informacyjny, który działa:

– w poniedziałki 12:00 – 18:00

– w środy 8:00 – 12:00

Informacja telefoniczna: 61 8960-631

mail: czystepowietrze@rokietnica.pl

Nasz konsultant służy pomocą w zakresie:

 • przyjmowania wniosków
 • udzielaniu informacji o Programie
 • identyfikowaniu budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami
 • wsparcia w przygotowaniu
 • przekazywania wniosków mieszkańców do WFOŚiGW
 • pomocy przy rozliczaniu dotacji i kompletowaniu załączników

Do kogo skierowany jest Program „Czyste Powietrze”?

do osób fizycznych, czyli właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy w ramach programu mogą skorzystać z dofinansowania do:

 • wymiany, zakupu, montażu źródła ciepła,
 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • ocieplenia przegród budowlanych
 • stolarki okiennej i drzwiowej
 • dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Ostatni dzwonek na wymianę kopciucha na piec 5 klasy!

Przypominamy, że w przypadku wymiany pieca pozaklasowego na piec 5 klasy o dofinansowanie można ubiegać się do końca 2021 roku, pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia w całości do 31.12.2021 roku.

Jak złożyć wniosek?

 • ELEKTRONICZNIE

APLIKACJA INTERNETOWA, tj. Portal Beneficjenta, dostępna na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu

SERWIS GOV.PL za pomocą profilu zaufanego

 • W WERSJI PAPIEROWEJ

składane w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub GMINNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM

 • PRZEZ BANKI

POŻYCZKI BANKOWE

KREDYTY BANKOWE

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU

Więcej informacji nt. Programu Czyste Powietrze: www.wfosgw.poznan.pl


Prosimy o zapoznanie się z animacją, która przybliży funkcjonowanie Programu „Czyste Powietrze”.

ANIMACJA – KLIKNIJ TUTAJ


Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – KLIKNIJ TUTAJ


Informacje o programie mogą Państwo uzyskać pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/


Realizacja programu w Gminie Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!