Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Gminy w Rokietnicy

Golęcińska 1

62-090 Rokietnica

tel. 61 8145 341 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego:

Urząd Gminy w Rokietnicy – budynek B

czynny w pierwszą i ostatnią środę każdego miesiąca

w godzinach 16.00 – 18.00

Można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologiczno-terapeutycznych.

 

Grupa AA „GEDEON”

zaprasza do salki katechetycznej przy kościele w Rokietnicy

na mityngi w czwartki w godz. 18.00 – 20.00

 

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy – tel. 800-12-00-02. Działa także poradnia
e-mailowa : niebieskalinia@niebieskalinia.info

Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00 można skonsultować się z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN