Mapa aktywności organizacji pozarządowych

„Mapa aktywności organizacji pozarządowych” jest wykazem organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Rokietnica. Wykaz opracowano w celu systematycznego przekazywania mieszkańcom Gminy oraz wszystkim podmiotom zainteresowanym działalnością pożytku publicznego, aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie naszej Gminy i na rzecz jego mieszkańców.

Wpis danych dot. organizacji pozarządowych w „Mapę aktywności organizacji pozarządowych” i ich aktualizacja dokonywana jest na podstawie ankiety „Karta danych organizacji pozarządowych”.

 

Mapa Aktywności Organizacji pozarządowych  >>>  LINK

 

Organizacje pozarządowe zainteresowane umieszczeniem swojej wizytówki w „Mapie aktywności organizacji pozarządowej” zapraszamy do wypełnienia ankiety „Karta danych organizacji pozarządowej” i przesłanie:

na adres e-mail: agnieszka.antczak@rokietnica.pl
pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
lub dostarczenie bezpośrednio do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Rokietnicy.

 

Mapa Organizacji Pozarządowych wprowadzona została dla Gminy Rokietnica w dniu 12 stycznia 2012 roku przez Wójta Zarządzeniem Nr 2/2012 w sprawie utworzenia, aktualizowania oraz wykorzystania bazy danych o organizacjach pozarządowych.

Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 roku  >>> LINK

Karta danych organizacji pozarządowej – ankieta do wypełnienia

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!