100. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO


2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica

Z wolnością w polskim sercu


Numer specjalny „Rokickich Wiadomości”

14 czerwca 2019 roku ukazał się numer specjalny „Rokickich Wiadomości” podsumowujący działania, inicjatywy i wydarzenia przygotowane i przeprowadzone w ramach Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica. Bezpłatny egzemplarz można odebrać w Urzędzie Gminy Rokietnica (Biuro Obsługi Interesanta, sekretariat), Bibliotece Gminnej oraz Gminnym Ośrodku Kultury.

Zachęcamy do lektury.


Idea

Motyw wolności, rozumianej i kochanej współcześnie, będzie hasłem przewodnim wielu tegorocznych wydarzeń. Wzorem wielu samorządów, instytucji, stowarzyszeń i grup niezrzeszonych, chcemy zorganizować je także u nas. – Tak, by w 100. rocznicę wybuchu powstania uczcić pamięć Wielkopolan, dla których determinacja o prawo powrotu w ojczyste granice, sprzężona nierozerwalnie z hasłem odbudowy niepodległego państwa, stała się dominującą treścią życia.

Dziś nikt nie kwestionuje sensu i znaczenia poznańskiego zrywu, nie używa przy jego obchodach terminu „zapomniane”. Z całą pewnością to efekt starań Wielkopolan współczesnych – ich walki o wydobycie powstania z niepamięci i przyznania mu należnego miejsca w niełatwej historii. Obchodząc zatem 100. rocznicę wybuchu powstania, połączoną nieprzypadkowo z momentem powrotu Polski do grona niepodległych państw, warto do nich dołączyć. Tym bardziej, że w wielu naszych domach wciąż żywa i pieczołowicie przekazywana jest tradycja o tamtych wydarzeniach.

Przygotowując się do obchodów roku 2018 mamy w pamięci uroczystości 90 rocznicy. To, co udało się wówczas w nas obudzić jest nie tylko zacne, ale i zobowiązujące. Ogrom zgromadzonych dokumentów, odbytych spotkań, przygotowanych konkursów, uroczystości, wypraw i gorących dyskusji, zamkniętych w pamięci i zapisanych reportersko na kartach specjalnego numeru „Rokickich Wiadomości”, jest doświadczeniem, które warto i trzeba rozwijać. – Wzbogacać o nowe elementy upowszechniające fakty i wiedzę na współczesny sposób – z wykorzystaniem sprawdzonych, ale także innowacyjnych środków wyrazu. W pamięci bowiem liczy się autentyczność. Wtedy trwa i buduje więzi obejmujące najpierw najbliższych, potem przyjaciół, znajomych, wreszcie ojczystą społeczność.


Wydarzenia

27 listopada 2017 roku Rada Gminy Rokietnica podjęła uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica. Ten ważny formalny aspekt stał się impulsem do rozpoczęcia pierwszych ważnych inicjatyw. Ich celem są całoroczne obchody rocznicy powstania i 100-lecia odzyskania Niepodległości, wplecione w ważne historycznie daty, ale i w znane już cykliczne przedsięwzięcia. O wolnościowe, patriotyczne aspekty wzbogacić chcemy zatem majowe Rokietnickie InteGRAcje – tradycyjną rodzinną aktywność odbywającą się rokrocznie na boiskach przy SP Rokietnica. Swoją tematyczną postać będą miały także Rodzinne Biegi im. Dominiki obchodzące w tym roku 10. jubileusz, wrześniowy Rumpuć i grudniowa ROSgwiazdka z premierą nowej, specjalnie dedykowanej gminnym obchodom, płyty Rokietnickiej Orkiestry Dętej . Zaprosimy wszystkich na wyjątkowe obchody Święta 11 listopada. Uroczystą mszę św. za Ojczyznę w kościele parafialnym w Rokietnicy, poprzedzoną harcerskim apelem pamięci i złożeniem kwiatów pod rokietnickim Krzyżem, zakończy koncert Jacka Kortusa – honorowego obywatela Gminy Rokietnica, laureata XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, przepleciony recytacjami w wykonaniu mistrza – Michała Grudzińskiego, aktora Teatru Nowego w Poznaniu, prywatnie zaś mieszkańca Kiekrza i amatorów – zwycięzców zaplanowanego w Gminie na październik konkursu recytatorskiego.

Tradycyjnie odbywający się z konkretnym kontekstem Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany przez Ryszardą Lubkę w tym roku, wraz z zabranym na rower sercem, będzie przemierzał znane nam dukty szlakiem prowadzącym „Ku pamięci”. Oczywiście Powstańców Wielkopolskich.

Swój biegowy ubiegłoroczny debiut powtórzy Stowarzyszenie Rokietnica Biega. 11 listopada o 11.11 wystartuje II ROSbieg Niepodległości dodając do ubiegłorocznego sukcesu kolejną, jakże ważną w roku 100-lecia odzyskania wolności, cegiełkę.

Niezwykle bogatą paletę działań planują wszystkie nasze szkoły, łącznie z Zespołem Szkół im. J i Wł. Zamoyskich. Konkursy, lekcje, pogadanki, projekty multimedialne będą prowadzone tak, by pielęgnowanie pamięci o historii, wraz z szacunkiem dla minionych pokoleń, uczyło odpowiedzialności za współczesność.

Ścisłą datę wybuchu powstania oraz czas jej najbliższy oddamy oficjalnym pokłonom na Starym Cmentarzu w Cerekwicy. W jego centralnej części znajduje się pomnik wystawiony nad mogiłą pochowanych tam w 1919 roku dwóch powstańców wielkopolskich. Będziemy także w Kiekrzu pod Figurą Chrystusa umieszczoną na betonowym kwadratowym słupie zawierającym marmurowe tablice ku czci parafian poległych w wojnach światowych w latach 1914-18 i 1939-45 oraz w powstaniu wielkopolskim. To tutaj swój kulminacyjny punkt ku czci poległych za Niepodległą mają obchody przygotowywane przez kieską społeczność z licznym udziałem harcerzy. Udamy się wreszcie do Krzyszkowa, znanej z troski o swą historyczną przeszłość najstarszej miejscowości Gminy Rokietnica. Rok 2018 został przeznaczony przez jej mieszkańców na przygotowanie lokalnego miejsca pamięci – z obeliskiem, pamiątkami po powstańcach , ale i miejscem odpoczynku dla współczesnych.


Zatrzymać czas – CYFROWE ARCHIWUM

Niezwykle ciekawą inicjatywą, do której współtworzenia zaprosimy wszystkich Mieszkańców jest Cyfrowe Archiwum Mieszkańców Gminy Rokietnica. Projekt realizowany z dofinansowaniem powiatu poznańskiego i Gminy Rokietnica będzie stroną internetową, na której zostaną umieszczone fotografie, listy, pocztówki i inne dające się sfotografować lub zeskanować dokumenty mogące świadczyć o historii naszego regionu. Poprosimy także o  dawne przepisy kulinarne, sposoby domowe i zapytamy o zwyczaje. Być może uda nam się zapisać dawno zapomnianą opowieść, legendę? Odkryć bohatera? To Cyfrowe Archiwum mogłoby z czasem stać się bazą dokumentów indeksowanych, co z kolei mogłoby posłużyć poszukiwaczom historii rodzinnych. Zamierzamy wykorzystać potencjał jaki ciągle jeszcze jest dostępny w naszych domach, w domach naszych sąsiadów, w pamięci i starych albumach naszych dziadków i pradziadków. Współtwórcą pomysłu jest Adam Michta, docierający z niezwykle czułym obiektywem swojego aparatu do niemal każdego z gminnych zakątków. Wszystkie szczegóły projektu poznany wkrótce, już dziś zachęcając wszystkich Mieszkańców do przejrzenia domowych archiwów i potem – udostępnienia nam swoich skarbów.


Byli wśród nas – Powstańcy związani z Gminą Rokietnica  

To, co czemu zamierzamy poświęcić szczególny wysiłek, to stworzenia listy Powstańców Wielkopolskich mieszkających na terenie Gminy Rokietnica. Już w 2008 roku udało nam się zebrać na ten temat sporo danych, zdajemy sobie jednak sprawę, że nie poznaliśmy wszystkich żyjących kiedyś wśród nas bohaterów.


LOGO, miejsce, rubryka

Rok Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica ma swoje unikatowe logo, które Państwu prezentujemy. Zbudowane zostało w kolorystyce i w oparciu o elementy powstańczego umundurowania. Jego autorem jest Arek Chołżyński – pracownik Urzędu Gminy Rokietnica, nieoceniony grafik, twórca wielu projektów, które naprawdę wyjątkowo nas w wielu aspektach identyfikują. Logo będzie znakiem rozpoznawczym stałej rubryki poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu w „Rokickich Wiadomościach” – w ich wersji papierowej i elektronicznej. Odznaczy także gminną stronę www.rokietnica.pl oraz profil rokietnica.pl na facebooku. Będzie także,  przez specjalnie przygotowane bannery, charakteryzować powstańczym symbolem każdą z miejscowości w naszej Gminie. Posłuży wreszcie jako główny motyw na naklejki, którymi będziecie mogli Państwo oznaczyć swoje samochody.

Logo>>>POBIERZ

Namawiając Państwa do włączenia się w gminne świętowanie Roku Powstania Wielkopolskiego na każdym polu, prosimy przede wszystkim o obecność. W sposób szczególny zaś o wzajemną do siebie życzliwość  – z wolnością w polskich sercach. 


Komitet Organizacyjny

Obchody Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica koordynuje Komitet Organizacyjny.

Jego Patronami Honorowymi są:

 • Bartosz Derech Wójt Gminy Rokietnica
 • Tadeusz Lorek Proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Rokietnicy

Członkowie Komitetu:

 1. Sylwia Kiejnich – radna Gminy Rokietnica
 2. Paweł Dankowski – radny Gminy Rokietnica
 3. Kazimierz Fryś – radny Gminy Rokietnica
 4. Ryszard Lubka – radny Gminy Rokietnica
 5. Maria Chojnacka – sołtys Sołectwa Krzyszkowo
 6. Marta Przybył – rada parafialna parafii w Rokietnicy
 7. Ewa Welman – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu
 8. Teresa Wieczorek – dyrektor GOK i Biblioteki Gminnej
 9. Jerzy Maciejewski – Przezes ROS Sp. z o.o. w Rokietnicy
 10. Adam Michta – Stowarzyszenie Rokietnica Wokół Nas

oraz pisząca te słowa,
Danuta Potrawiak – Sekretarz Gminy Rokietnica.

Byli wśród nas – Powstańcy związani z Gminą Rokietnica

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o kontakt w sprawie Powstańców Wielkopolskich z terenów Gminy Rokietnica.
Jeżeli w Państwa rodzinach byli Powstańcy z naszej okolicy, prosimy dajcie nam znać.
Będziemy wdzięczni za każdą informację wraz z danymi o miejscu ich spoczynku.
W 100. Rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego pragniemy szczególnie uczcić ich pamięć.
Prosimy o kontakt do końca marca 2018 roku na adres e-mail:
– redakcja@rokickiewidomosci.com.pl
– danuta.potrawiak@rokietnica.pl
lub o kontakt telefoniczny pod nr 61 89 60 605.
Gwarantujemy troskę o powierzone dane.


Z wolnością w polskim sercu

Banner w każdej miejscowości

Zgodnie z zapowiedzią z ostatniego numeru RW, zostały już wykonane bannery, którymi na znak włączenia się w Rok Powstania Wielkopolskiego zostanie w sposób symboliczny oznaczona każda z miejscowości Gminy Rokietnica. 26 marca 2018 r. cały komplet został przekazany Sołtysom. Z całą pewnością już wkrótce zlokalizujecie Państwo miejsce ich umieszczenia. Projekt został oparty na opracowanym logo. Zawiera także nasze hasło: „Z wolnością w polskim sercu” i nazwę miejscowości.

ROKIETNICKIE ARCHIWUM CYFROWE – podzielmy się dziedzictwem

Rokietnickie Archiwum Cyfrowe to projekt autorski Stowarzyszenia Rokietnica Wokół Nas. Współfinansowany ze środków Gminy Rokietnica i Starostwa Powiatowego w Poznaniu ma służyć do przeglądania zdjęć i dokumentów dotyczących dawnej Rokietnicy i okolic.

W wielu Państwa domach przechowywane są fotografie ludzi i miejsc związanych z dawną Rokietnicą. Zapomniane zdjęcia często zachowują minione obrazy, widoki, pamiątki życia mieszkańców, przyrodę, a także wydarzenia dnia codziennego. Ich udostępnienie w Cyfrowym Archiwum będzie swoistym świadectwo rdzennych Rokietniczan, którym chcą podzielić się z nowymi mieszkańcami.

Udostępniane przez Państwa materiały, po obróbce, będą zapisywane w katalogach tematycznych strony internetowej www.Archiwum-Rokietnica.pl, która zostanie uruchomiona już jesienią.

Już dziś zaczynamy gromadzenie i zapisywanie zdjęć.

W jaki sposób można przekazać zdjęcia lub dokumenty?

 1. można je przesłać w formie skanów na adres plik@archiwum-rokietnica.pl. Skany wybranych zdjęć lub dokumentów powinny być zapisane w formacie jpg o rozdzielczości do 300 dpi. Pliki powinny mieć nadane nazwy pochodzące od nazwiska przesyłającego: Nowak_1.jpg oraz załączony w treści maila opis: Kto jest na zdjęciu? rok wydarzenia, miejsce oraz ewentualna okazja. Im dokładniejszy opis, tym więcej będzie można znaleźć wspólnych wątków. Np.: Wesele Jana i Marii Nowaków, rok ok 1926, ul. Rolna (dawniej Kolejowa), obecni na zdjęciu…
 2. można skontaktować się z nami i umówić na spotkanie, przyjedziemy ze sprzętem i zeskanujemy zdjęcia lub dokumenty.
 3. można odwiedzić nas podczas sobotniego dyżuru, skorzystać ze skanera i od razu zapisać Państwa zbiory.

Informacje o miejscu i czasie dyżurów znajdziecie Państwo na FB Rokietnickie Archiwum Cyfrowe oraz w „Rokickich Wiadomościach”.

Przekazywanie i przechowywanie zdjęć na stronie jest nieodpłatne.

Kontakt :

 • Adam Michta 509 929 993
 • Marita Lipska 693 936 311
 • plik@archiwum-rokietnica.pl
 • adam@archiwum-rokietnica.pl
 • marita@archiwum-rokietnica.pl
 • FB Rokietnickie Archiwum Cyfrowe

W imieniu Stowarzyszenia Rokietnica Wokół Nas, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym projekcie. Wpisany w działania w ramach Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica ma w sposób ciekawy, oparty na współczesnych technologiach i wyjątkowej formie, ocalić ciągle bliską nam pamięć. Zapisując ją trwale w wielopokoleniowej kronice.

Byli wśród nas – Powstańcy związani z Gminą Rokietnica

Pragniemy bardzo podziękować za odzew, z jakim spotkał się nasz apel o przekazanie danych o Powstańcach Wielkopolskich mieszkających na terenie Gminy Rokietnica. Dzięki uzyskanym informacjom wiemy znacznie więcej.

1. Na Starym Cmentarzu w Cerekwicy. Pomnik i mogiła trzeciego powstańca

Jednym z najbardziej znanych miejsc związanych z tradycją Powstania Wielkopolskiego na terenie Gminy Rokietnica jest Stary Cmentarz w Cerekwicy. To tu, w 1925 r., nad wspólną mogiłą dwóch powstańców: Józefa Grzesiaka i Jana Bociana – synów cerekwickiej parafii poległych w 1919 r. w walkach pod Rynarzewem i Szubinem, został wzniesiony pomnik. Jego budowę nadzorował Konsystorz Arcybiskupi, zaś uroczystego poświęcenia dokonał w 1928 r., proboszcz parafii w Cerekwicy ksiądz dziekan Franciszek Ksawery Snowacki. Dzięki uprzejmości jednej z naszych Czytelniczek wiemy dziś o tym wydarzeniu więcej.

Przesłany fragment „Gazety Szamotulskiej” z 19.11.1928 r. donosił:

„Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Pamiątkowie święciło dziesięciolecie Niepodległości Polski przez odsłonięcie nagrobku poległym bohaterom Powstania Wielkopolskiego. Już długo przed nabożeństwem zjeżdżały pod świątynię w Cerekwicy karoce, samochody i pojazdy, zwożąc okoliczne ziemiaństwo i delegacje. Mszę św. celebrował ks. dziekan Snowacki, pienia religijne wykonał chór z Mrowina pod dyr. P. nauczyciela Kursydyka. Ze śpiewem „Kto się w opiekę” wyruszyli wierni w procesjonalnym pochodzie na stary cmentarz Cerekwicki, gdzie w wspólnej mogile spoczywają ś.p.  Grzesiak i Bocian polegli za wolność Ojczyzny i swych współbraci. Z wysokości pomnika, ubranego w zieleń, paliły się znicze – przy który straż honorową pełnili Powstańcy i Wojacy z Pamiątkowa. Po dokonaniu poświęcenia przemówił kapłan patriota ks. dziekan Snowacki.(…) Pomnik nagrobek fundowali w pierwszym rzędzie ś.p. Maciej Koczorowski powstaniec i właściciel ziemski, Kółko Rolnicze z Pamiątkowa, którego prezesem jest p. por. Feurych z Przybrody, a dokończyło budowy Tow. Powstańców i Wojaków w Pamiątkowie, którego skarbnik p. Augustyniak dziesięć długich lat zabiegał  o zgromadzenie potrzebnych funduszy. Na uroczystości zauważyliśmy p. Koczorowską z Pamiątkowa, pp. Kulaków z Napachania, p. por. Feurycha z Przybrody, prezesa okręgu X Zw. Tow. Pow i Wojaków p. Mülera z Szamotuł, Tow. Gimn. Sokół z Zielątkowa i wiele innych. Po południu odbyła się (…) uroczysta akademja(…). Bardzo dobrze opracowany wykład wygłosił sekretarz Tow. P. nauczyciel Hejmo (…). Na dalszy ciąg akademji składały się pięknie i okolicznościowe wiersze i śpiewy dziatwy szkolnej, które wyćwiczył p. kier. Szkoły Lipiński.”

To, co wymaga szczególnego odnotowania, dotyczy trzeciego z Powstańców Wielkopolskich – MARCINA RZEPKI, o którego mogile dotąd nie pisano przy charakterystyce Starego Cmentarza w Cerekwicy

Dzięki Rodzinie wiemy, że jego mogiłę wieńczył pierwotnie metalowy krzyż, później skradziony przez złomiarzy. Troskliwy wnuk, już współcześnie, wzniósł nad nią nowy nagrobek, przekazując wiedzę o swym Dziadku – Powstańcu odwiedzającej to miejsce młodzieży szkolnej.

Marcin Rzepka urodził się w 22.10.1895 r. w Napachaniu i był robotnikiem rolnym. Dzięki kolejnym informacjom wiemy, że za zasługi bojowe na polu walki w Powstaniu Wielkopolskim i później w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. został odznaczony w 1921 r. orderem „Krzyża Walecznych”. W dokumentach Centralnego Archiwum Wojskowego jako jego stopień widnieje: bombardier.

Zmarł 3 lipca 1925 roku w Napachaniu w wieku 30 lat.

2. Tadeusz Paczkowski: 12-letni Powstaniec z Psarskiego

we wsi Psarskie (obecnie obręb Kiekrz) urodził się w 1906 r. jeden z młodszych uczestników Powstania Wielkopolskiego. Należał do drużyny polowej młodzieżowej Sokoła Łazarskiego i od 27 grudnia 1918 do 29 marca 1919 r brał udział w Powstaniu Wielkopolskim jako małoletni goniec i łącznik. Dokument potwierdzający ten fakt nadesłała do nas wnuczka Pana Tadeusza, która tak dalej pisze: „dziadek wżenił się w poznańską rodzinę i zamieszkał w Poznaniu na Wildzie.  Jest pochowany na Junikowie. Postanowiłam przesłać informację o nim ponieważ pochodzi z tych rejonów”.

3. Antoni Najderek – nowe dane

10 lat temu opracowując numer specjalny „Rokickich Wiadomości”, wiedzieliśmy, że na obecnie czynnym parafialnym cmentarzu w Cerkwicy znajduje się grób Powstańca Wielkopolskiego – Antoniego Najderka. Jednak posiadane informacje (zdjęcie i dwa dokumenty) nie pozwoliły, poza krótka notką, napisać wtedy zbyt wiele. Cieszymy się, że dzięki prawnuczce ze strony matki, udało się uzupełnić i ten biogram o kolejne ważne szczegóły. Antoni Najderek (syn Stanisława i Marianny zd. Poprawska) urodził się 20.06.1900 r. w Napachaniu, jak pisze Pani Magdalena „w tym domu z kamienia, który stoi przy skrzyżowaniu ze światłami”. Mieszkał w Baborówku, zaś od 1934 r. w Rokietnicy. Tu zmarł 22.03.1962 r., pochowany następnie na cmentarzu w Cerekwicy. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od 14.01.1919 r. przydzielony do Kompanii Szamotulskiej. Walczył z bronią w ręku na odcinku frontu Czarnków, pod dowództwem porucznika Franciszka Przybylskiego. Uczestniczył także w Powstaniu Śląskim od 18.05.1922 r. Za służbę Ojczyźnie został odznaczony: Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Śląskim Krzyżem Powstańczym, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Złotym Krzyżem Zasługi

Antoni Najderek – pierwszy z prawej

Antoni Najderek – pierwszy z prawej

4. Ludwik Wojtkowiak – kolejny Powstaniec z cerekwickiej nekropolii

Urodził się w Mrowinie 21.07.1900 r. I tu mieszkał z rodziną do śmierci pochowany na parafialnym cmentarzu. Za udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 27 grudnia 1918 r. do 19 marca 1919 r. po dowództwem porucznika Nowakowskiego, później zaś wcielony do jednostki wojskowej 17 pułku artylerii, otrzymał w 1921 r. w randze bombardiera Odznakę Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich. Jak głosi dołączony do niej patent, ustanowiona i przyznawana była „dla upamiętnienia zbrojnego odruchu narodowego celem zrzucenia znienawidzonego jarzma pruskiego, i połączenia się z Macierzą, oraz okresu organizacji i działalności formacji Wojsk Wielkopolskich.”

Ludwik Wojtkowiak został także odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym

5. Józef Binkowski – Powstaniec z Mrowina. Spoczywa na cmentarzu we Wrocławiu

„Jestem wnukiem Powstańca Wielkopolskiego Józefa Binkowskiego. Dziadek żył i mieszkał w Mrowinie. Moje szczęśliwe dzieciństwo było także w Mrowinie” – tak rozpoczął swoją korespondencję na nasz kontakt Pan Mikołaj – mieszkaniec Wrocławia. Przesłana przez niego dokumentacja jest kolejną bezcenną porcją wiedzy, którą skrupulatnie odnotowujemy, by przechować pamięć o naszych współmieszkańcach.

Notka:

 • BINKOWSKI JÓZEF
 • Rodzice: Jakub, Marcjanna Dzięcielewska
 • 2.01.1897 r., Kopanina
 • Od 9 maja 1945 roku do 31 sierpnia 1972 r. mieszkał w Mrowinie;
 • zmarł 13 października 1986 r. we Wrocławiu. Został pochowany na Cmentarzu Osobowickim, pole nr 142/grób nr 60;

Opis:

Binkowski Józef brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 6.01 do 20.01.1919 r. na odcinkach Sarbinowo, Żnin, Gąsawa pod dowództwem por. Bolesława Kozłowskiego, po czym jako były artylerzysta wstąpił ochotniczo do 1 p.ac (później 14) w Poznaniu, skąd wyruszył na front pod dowództwem kpt. Rzeckiego w okolice Zbąszynia, biorąc udział w walkach do sierpnia 1919r.

Na spotkaniu Weteranów we Wrocławiu, zdjęcie zrobione między 1980 a 1985 r. Józef Binkowski po lewej

Legitymacja powstańcza

Odznaczenia

Zdjęcie grupowe ZBOWID w Rokietnicy, Józef Binkowski jest drugi po lewej od sztandaru, najdalej do tyłu

Magazyn motorów w Rokietnicy, Józef Binkowski po lewej był kierownikiem magazynu, czasy PRL

Grób rodzinny we Wrocławiu

Zdjęcie Powstańców, niestety nieznane Panu Mikołajowi. Jak pisze – było w archiwum rodzinnym dziadka. Może z pomocą Państwa dowiemy się, kim byli znajdujący się na nim ludzie?

Najbliższe wydarzenia – Bieg im. Dominiki i Rokietnickie InteGRAcje

 1. Biegi

Wydarzenie, które wpisaliśmy jako działanie w ramach Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica to Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki. Ich dziesiątą jubileuszowa edycję rozpoczniemy 21 kwietnia biegiem wiosny rozgrywanym tradycyjnie w Pawłowicach. Będzie to pierwsza z trzech obowiązkowych rywalizacji (Bieg Wiosny, Bieg dla Mamy oraz Bieg Finałowy) na dystansie głównym lub w kategorii NW, która umożliwi zdobycie specjalnie zaprojektowanej na nasze obchody sportowej koszulki. W formularzu rejestracyjnym, przy swoich danych, wystarczy podać jej rozmiar. Warunek jest jeden: trzeba być na wszystkich trzech biegach! Szczegóły na www.rokietnica.pl.

 1. Rokietnickie InteGRAcje pod hasłem „KTO TY JESTEŚ”

Proponujemy, by nasza tegoroczna rodzinna zabawa koncertowała się wokół patriotyzmu i największych wartości. Zachęcimy Państwa do udziału w aktywnościach, które przypomną dawne gry podwórkowe, poprowadzą przez grę terenową, zachęcą do udziału w zajęciach warsztatowych, konkursach i quizach.

Nie zdradzając na razie wszystkich szczegółów, już dziś  zapraszamy na nasze spotkanie w dniu 26 maja, tradycyjnie na boiskach przy SP Rokietnica. Więcej o atrakcjach i programie napiszemy w kolejnym numerze „Rokickich Wiadomości”

Namawiając Państwa do włączenia się w gminne świętowanie Roku Powstania Wielkopolskiego na każdym polu, prosimy przede wszystkim o obecność i o wzajemną do siebie życzliwość  – z wolnością w polskich sercach. 

Oprac. Danuta Potrawiak

Z wolnością w polskim sercu

ROKIETNICKIE ARCHIWUM CYFROWE  już działa. Zapraszamy na fb

https://www.facebook.com/RokietnickieArchiwumCyfrowe/

Pod takim adresem znajduje się profil na fb, na którym można już zobaczyć pierwsze fotograficzne skarby nadesłane przez naszych mieszkańców.

Przypomnijmy:

Rokietnickie Archiwum Cyfrowe to projekt autorski Stowarzyszenia Rokietnica Wokół Nas. Współfinansowany ze środków Gminy Rokietnica i Starostwa Powiatowego w Poznaniu ma służyć do przeglądania zdjęć i dokumentów dotyczących dawnej Rokietnicy i okolic.

W wielu naszych domach przechowywane są fotografie ludzi i miejsc związanych z dawną Rokietnicą i innymi miejscowościami gminy. Zapomniane zdjęcia często zachowują minione obrazy, widoki, pamiątki życia mieszkańców, przyrodę, a także wydarzenia dnia codziennego. Ich udostępnienie to swoiste świadectwo rdzennych Mieszkańców, którym chcą podzielić się z nowymi.

Udostępniane materiały, po obróbce, będą zapisywane w katalogach tematycznych strony internetowej www.Archiwum-Rokietnica.pl, która zostanie uruchomiona już jesienią.

W jaki sposób można przekazać zdjęcia lub dokumenty?

 1. można je przesłać w formie skanów na adres plik@archiwum-rokietnica.pl. Skany wybranych zdjęć lub dokumentów powinny być zapisane w formacie jpg o rozdzielczości do 300 dpi. Pliki powinny mieć nadane nazwy pochodzące od nazwiska przesyłającego: Nowak_1.jpg oraz załączony w treści maila opis: Kto jest na zdjęciu? rok wydarzenia, miejsce oraz ewentualna okazja. Im dokładniejszy opis, tym więcej będzie można znaleźć wspólnych wątków. Np.: Wesele Jana i Marii Nowaków, rok ok 1926, ul. Rolna (dawniej Kolejowa), obecni na zdjęciu…
 2. można skontaktować się z nami i umówić na spotkanie, przyjedziemy ze sprzętem i zeskanujemy zdjęcia lub dokumenty.
 3. można odwiedzić nas podczas sobotniego dyżuru, skorzystać ze skanera i od razu zapisać Państwa zbiory.

Informacje o miejscu i czasie dyżurów znajdziecie Państwo na FB Rokietnickie Archiwum Cyfrowe oraz w „Rokickich Wiadomościach”.

Przekazywanie i przechowywanie zdjęć na stronie jest nieodpłatne.

Kontakt:

 • Adam Michta 509 929 993,
 • Marita Lipska 693 936 311
 • plik@archiwum-rokietnica.pl
 • adam@archiwum-rokietnica.pl
 • marita@archiwum-rokietnica.pl
 • FB Rokietnickie Archiwum Cyfrowe

W imieniu Stowarzyszenia Rokietnica Wokół Nas, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym projekcie. Dzięki niemu możemy ocalić ciągle bliską nam pamięć. Zapisując ją trwale w wielopokoleniowej kronice.

A oto pierwsze efekty projektowych działań przyjętych przez Państwa z zainteresowaniem i konkretnym odzewem:

OBECNI. ZAANGAŻOWANI – możesz oznaczyć swój udział w Roku Powstania Wielkopolskiego. Przyjdź i zabierz samochodową naklejkę.

Od 23 kwietnia 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Rokietnicy każdy nasz mieszkaniec może zaopatrzyć się z okolicznościową naklejkę, którą wystarczy przytwierdzić na samochód – np. na tylnej szybie. To prosty, jednoznaczny dowód, że ta wyjątkowa rocznica i związane z nią wydarzenia są dla Państwa ważne – że są w jakikolwiek sposób w WASZYCH SERCACH. Zachęcamy do udziału w tym „identyfikacyjnym” pomyśle. Miłym dodatkiem będzie nadesłane do nas zdjęcie potwierdzające użycie naklejki. Zachęcamy gorąco.

NASZE wydarzenia – Bieg im. Dominiki. BIEG WIOSNY

To spotkanie w przepięknym, rodzimym plenerze Obszaru Chronionego Krajobrazu w Pawłowicach miało wyjątkowy klimat. Dzięki pogodzie, miejscu, gościnności gospodarzy i energii emanującej od wszystkich uczestników. Przywitaliśmy się nie tylko sportowo. Hasło bycia razem w wyjątkowym roku 2018 chwytało za serca. Zachęcaliśmy do wytrwałości i udziału we wszystkich biegach X Grand Prix Rodzin im. Dominiki. Na tych, którzy zechcą podjąć to wyzwanie, czeka pamiątkowa koszulka z logo Biegów, unikatowym logo Roku Powstania Wielkopolskiego i hasłem: „Z wolnością w polskim sercu”. Najlepsza z dziewcząt w kategorii biegu głównego do lat 16, dla uczczenia Dominiki – patronki całej akcji, otrzyma podczas wrześniowego finału wyjątkową nagrodę. Dziękujemy, że byliście z nami.

NASZE wydarzenia – Rokietnickie InteGRAcje: 26 maja 2018 r. Start o 12.00.

To festyn, który Państwo polubiliście. Niełatwo dać wiarę temu, że spotkamy się już po raz piąty. Nasze tegoroczne hasło brzmi: „Kto Ty Jesteś?”. Odpowiedzi będzie można udzielić w trakcie – poprzez udział w przygotowanych atrakcjach i aktywnościach. Chcemy pokazać dzięki nim, że wolność można czytać na wiele sposobów. Spotkajmy się zatem 26 maja na boiskach przy SP Rokietnica w godzinach od 12.00 do ok. 18.00 i bądźmy ze sobą. Tak po prostu.

Już teraz pod powstańczym hasłem zapraszamy na 4 wycieczki z ROKBUSEM do Lusowa. To tu, po sąsiedzku, mieści się Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które będzie można zwiedzić oraz mogiła generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego (1867-1937) – głównodowodzącego powstania wielkopolskiego od 16 I 1919 r., a potem organizatora Armii Wielkopolskiej.

Szczegółowy program, atrakcje Festynu Rokietnickie InteGRAcje oraz specjalnie przygotowane zaproszenie pojawią się już wkrótce na www.rokietnica.pl oraz profilu Rokietnica.pl na facebooku.


Z wolnością w polskim sercu

Nowe rewelacyjne zbiory ROKIETNICKIEGO ARCHIWUM CYFROWEGO.

Zapraszamy do kontaktu, udostępniania dokumentów, zdjęć i nietuzinkowej podróży w przeszłość rokietnickim wehikułem czasu

Tym razem wycinek historii Przybrody i jej mieszkańców

Ta stara pocztówka przedstawia gościniec, dworzec i pałac w Przybrodzie. Na froncie domu szyld z widniejącym dokładnie napisem: „Gasthof zum deutschen Kaiser. Anton Mischke”. Przed domem – właściciele. Jest rok 1915.

Dom w Przybrodzie (dziś ulica Kaźmierska 15) wybudowany został w 1905 roku przez Antoniego i Jadwigę Mischke. Antoni pochodził z Kaźmierza, a Jadwiga z Tarnowa Podgórnego. Dom powstał na fundamentach starej karczmy. Antoni wybudował go z przeznaczeniem na gościniec i sklep. Zależało mu na tej lokalizacji ze względu na stację kolei, dzięki której mógł zaopatrywać się w towar. Po śmierci pierwszego właściciela w roku 1920, dom odziedziczyła jego córka Marianna, która wraz z mężem Maksymilianem kontynuowała pracę rodziców. Z rodzinnych przekazów wynika, że gościniec odwiedzali głównie kupcy jadący do Poznania.

W czasie II Wojny Światowej cała rodzina została wysiedlona do Góry pod Tarnowem Podgórnym, a dom przejęli Rosjanie, robiąc w nim szpital polowy. Po wojnie Marianna i Maksymilian wrócili do zdemolowanego domu. Nie prowadzili już zajazdu, ich czas wypełniało wychowanie dwóch synów i niewielkie gospodarstwo.

Po dziś dzień dawny gościniec w Przybrodzie jest w rękach potomków Antoniego i Jadwigi Mischke. Ich groby znajdują się w Cerekwicy na starym cmentarzu przy pomniku Powstańców.

Niewiele zostało pamiątek po okresie świetności zajazdu, uratowało się zaledwie kilka faktur z początku XX wieku, których skany przesłała do rokietnickiego Archiwum Cyfrowego prawnuczka pierwszych właścicieli, pani Marzena. Dziękujemy, że zechciała opowiedzieć historię swojego rodzinnego domu.

Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

W ramach przyjętego przez komitet organizacyjny Obchodów Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica harmonogramu działań, są i te skierowane do uczniów i młodzieży. Niezwykle cenne jest, że inicjatywę i ciężar przygotowań wzięli na siebie nauczyciele i wychowawcy oraz to, że podejmowane są wspólne projekty: obejmujące wiele szkół, różnych szczebli, prowadzonych nie tylko przez Gminę Rokietnica. Do takich właśnie przedsięwzięć należał Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Jego organizatorem był Zespół Szkół im J.W. Zamoyskich w Rokietnicy, zaś pomysłodawcą pytań i koordynatorem – Julieta Śniady nauczyciel tej prowadzonej przez powiat poznański placówki.

Celem konkursu było przede wszystkim rozbudzenie zainteresowań historią poprzez pryzmat regionu i dziejów własnej rodziny. Przygotowane zadania miały pokazać znaczenie słów Niepodległość, Ojczyzna, Tożsamość w kontekście aktywnej społecznej postawy. Takiej, którą kształtuje honor, odpowiedzialność, zaangażowanie i wiara. Ważne było także pokazanie kontekstu międzynarodowego, uczącego szukać przyczyn i związków pomiędzy historią regionalną i powszechną.

W wiedzowych zmaganiach, polegających na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań, wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, uczniowie klas gimnazjalnych tejże placówki, oraz młodzież Zespołu Szkół im J.W. Zamoyskich w Rokietnicy i Technikum w Poznaniu.

Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Rokietnica odbył się 25 kwietnia 2018 r. Fundatorem nagród był Urząd Gminy Rokietnica.

Oto wyniki:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

 • I miejsce Franciszek Lis
 • II miejsce Julia Gąska
 • III miejsce Małgorzata Cichańska

Klasy gimnazjalne SP w Rokietnicy

 • I miejsce Izabela Cofta
 • II miejsce Milena Malicka
 • III miejsce Marta Michniewicz

Zespół Szkół im J.W. Zamoyskich w Rokietnicy

 • I miejsce Izabela Gromna
 • II miejsce Nicole Korzec
 • III miejsce Marta Kończak

Dziękujemy i gratulujemy laureatom.

Julieta Śniady

NASZE WYDARZENIA: Historyczna wyprawa Z ROKBUSEM

Podczas V Festynu Rodzinnego Rokietnickie InteGRAcje w ramach Roku Powstania Wielkopolskiego ROKBUS organizował wyprawę do Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie. To tu gromadzone są pamiątki związane z powstaniem wielkopolskim oraz generałem Józefem Dowborem-Muśnickim, mieszkającym w Lusowie w latach 1920-1937. Wszyscy chętni, bezpłatnie kursującym autobusem ROKBUS-u, mogli odwiedzić to miejsce. Zarówno najmłodsi, którymi opiekowała się specjalna opiekunka, jak i dorośli mogli zwiedzić muzeum z przewodnikiem. Niezapomnianą pamiątką były nie tylko wrażenia i oglądane na miejscu zbiory, ale i wyjątkowy, przygotowany na tą okazję bilet rozdawany na tematycznym stoisku ROKBUS-u.

Więcej o Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie na http://www.muzeumlusowo.pl/

Szczegółowa relacja z wypraw: w kolejnych „RW” i na www.rokietnica.pl

RODZINNIE do muzeum: „Pod znakiem ORŁA BIAŁEGO” – wystawa w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu

Wśród rodzinnych planów na spędzenie wolnego czasu, warto wziąć pod uwagę odwiedzenie miejsc przypominających ważne daty i potraktować historyczne kierunki wycieczek jako własny – prywatny sposób uczestnictwa w 100-leciu obchodów odzyskania Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego. Namawiamy do nich tym bardziej, że ciekawa oferta znajduje się niedaleko i nie wymaga specjalnych nakładów. Można także połączyć ją z innymi pomysłami na rodzinne wyprawy.

 • Pod znakiem ORŁA BIAŁEGO”  wystawa czasowa: 15.04.2018 – 11.11.2018 r.

Głównym celem wystawy jest pokazanie zachowanych źródeł i materiałów upamiętniających udział mieszkańców Wielkopolski w działaniach na rzecz odzyskania niepodległości, przede wszystkim w Powstaniu Wielkopolskim 1806 r., Powstaniu Wielkopolskim 1848 r. i Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919 r. Wystawa przypomina także udział Wielkopolan w Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r., w Legionach Polskich gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, w wojskach Księstwa Warszawskiego, czy też w wydarzeniach poznańskich z 1846 r. Mieszkańców ziem zaboru pruskiego nie zabrakło też w Powstaniu Listopadowym 1830–1831 i w Powstaniu Styczniowym 1863–1864.

Zgromadzone eksponaty to zbiory własne uzupełnione o cenne obiekty wypożyczone od instytucji i osób prywatnych, w tym również dotyczące pracy organicznej podtrzymującej polskość w okresie zaborów.

Zgromadzono długą i krótką broń palną, broń białą, przede wszystkim szable, pałasze i tasaki, a także broń drzewcową – lance kawaleryjskie i tak bardzo charakterystyczne dla polskich powstań narodowych – kosy bojowe. Są też pojedyncze przykłady powstańczej artylerii. Pokazano też – bardzo dzisiaj rzadkie, umundurowanie i oporządzenie.

Na wystawie najliczniejsze są dokumenty, fotografie i przedmioty o charakterze pamiątkowym. Na wielu spośród nich znajdują się wizerunki Orła Białego.

 • Kokardy biało-czerwone – ekspozycja stała związana z obchodami stulecia niepodległości w roku 2018

Prezentacja obejmuje obiekty związane z obchodzonym 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. W muzealnych salach zgromadzono eksponaty odnoszące się nie tylko do wydarzeń z roku 1918, lecz także sprzed około 250 lat: portrety osób zasłużonych w bojach o Polskę oraz pamiątki kolejnych powstań narodowych z XIX w. Ciekawe są także eksponaty z czasów końca I wojny światowej dokumentujące finał dążeń Polaków do odzyskania własnego państwa.

Szczególnie interesujące elementy wystawy zostały wyróżnione biało-czerwoną kokardą.

 • Wystawie towarzyszy pokaz „Dawna broń z kolekcji Michała Palacza z Wielkiego, ofiarowana do zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego – pamięci żony Aleksandry”.

W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym ofertę edukacyjną stanowią lekcje muzealne skierowane do szkół i kół zainteresowań.

NASZE WYDARZENIA:

Rodzinny Rajd Rowerowy – tym razem nie tylko ZABIERZE SERCE ale i powiedzie „Ku Pamięci”. Zapraszamy w imieniu perfekcyjnych Organizatorów

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. „

W kąciku powstańczym „Rokickich Wiadomości” wiersz Ryszarda Szali. I dowód starannego wznoszenia dzięki pamięci i staraniu potomków tego, co niestety bywa niszczone przez innych.

Powstańcza Rokietnica
Spoczęli w Rokietnicy między torami
To Oni kiedyś byli przeszkodą
Na tym cmentarzu zostali z nami
Młodzi co opór stawiali wrogom
Turkot pociągu wciąż Im rozbrzmiewa
Jak kiedyś na zbiórce przy małej stacji
Latem i zimą szumią im drzewa
Ginęli za Wolność Polskiej tej nacji
Przy Pastorówce zbiórka na rogu
Albo na dworcu owej kolei
Na chwałę Polsce na chwałę Bogu
Krok do Wolności jeno już mieli
Wolność własnymi chadza drogami
Oddali za nią ciało i duszę
Za Bohaterstwo na nią skazani
Przez wiek przeżyli wszak tu katusze
Na bój ostatni stąd wyruszyli
Matka i siostra w domu ostała
By gdzieś Powstańcy wsparcie dostali
Ojczyzna wtedy głośno wzywała
Choć Rokietnica pruską ostoją
Mieszkał tu Polak z dziada pradziada
Prusak świątynię miał tutaj swoją
Najeźdźcy złemu już wtedy biada
Są i z Krzyszkowa waleczni młodzi
Wieś to najstarsza jest w okolicy
Tu bohaterstwa każdy dowodzi
Wolność dziś dla nich jeno się liczy
Nawet ta mała w parku sadyba
Po dzień dzisiejszy tu się została
Świadkiem zwycięstwa chciała być chyba
Cząstka historii to tylko mała
Od wieków co rok kwitnie Rokita
Nowe w około domy wciąż rosną
Gmina co pięknie dzisiaj rozkwita
Cieszmy się zatem tym niczym wiosną
Zapalić świeczkę na Ich mogile
Albo też piękne kwiaty położyć
Możemy dla Nich zrobić choć tyle
Za to żem wolnym mogłem się rodzić
To tu historii karta jest cała
Wciąż jeździ pociąg szybko po torze
Wspaniałych Obrońców Ojczyzna miała
Wielcy Rodacy mój dobry Boże.
Autor: Ryszard Szala – członek Stowarzyszenia Forum Antoniego z Napachania
Napachanie, 02.2018r.

Mogiła Marcina Rzepki – Powstańca Wielkopolskiego na Starym Cmentarzu w Cerekwicy. Wieńczył ją pierwotnie metalowy krzyż, później skradziony przez złomiarzy. Troskliwy wnuk, już współcześnie, wzniósł nad nią nowy nagrobek.

oprac. Danuta Potrawiak

materiały dot. Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego oprac. dzięki p. Annie Szukalskiej – Kuś


Z wolnością w polskim sercu

NASZE WYDARZENIA:

ROKIETNICKIE InteGRAcje -„Życzę Polsce DOBREGO CZASU”

26 maja 2018 roku było rodzinnie i biało-czerwono. Już V rokietnicki festyn integracyjny wśród szeregu aktywności i zadań proponowanych na wypełnienie wolnego czasu miał też i te, które łączyły zabawę i beztroskę z przywiązaniem do wątków bliskim obchodom roku powstania wielkopolskiego i 100-lecia niepodległości. Od kwiatów we włosach i kokard na koszulkach w narodowych barwach, przez twórcze i nowatorskie podejście do propozycji „zamalowania” symbolicznego DOMU, nieustannie obleganą biało-czerwoną ciastkarnię, w której własnoręcznie lukrowano rodzime słodycze, bajeczne występy przedszkolaków i dojrzałe, wywołujące dreszcze, interpretacje muzyczne uczniów klas gimnazjalnych, po niezwykłe drzewo z poruszanymi wiatrem wizerunkami polskich ptaków – wszystko to, w gorący dzień, miało niecodzienny, nieco podniosły, przede wszystkim zaś spontaniczny i życzliwy wymiar. Na olbrzymich banerach, przygotowanych dla zwolenników pisania po ścianach, tym razem za przyzwoleniem i zachętą, zawarta zaś została treść, której nie musi towarzyszyć żaden patetyczny komentarz.

Bo za co kocha się swoją Ojczyznę? – poprzez sz, cz, rz, ó, ś, ć, góry, morze, bigos i pyry z gzikiem, po piękne polskie imiona, tradycję, Solidarność, aż do stwierdzenia, że nie ma innego lepszego miejsca do życia i wyrażonego życzeniem dla Polski pragnienia „żeby wszyscy ludzie byli w niej szczęśliwi”.

kolejne ciekawostki ROKIETNICKIEGO ARCHIWUM CYFROWEGO. ZAPRASZAMY!

Bez zamykanych na klucz gablot, przytłaczających pustką pomieszczeń wystawienniczych, ocalone od zapomnienia, wydobyte z czeluści szuflad, zaczynają żyć nowym bytem pamiątki z przeszłości bliskie naszym mieszkańcom. Przekazują to, co dumnie określa się mianem tożsamości, po ludzku zaś nazywa wiążącym pokolenia wspomnieniem czasów, ludzi i miejsc. To one sprawiają, że nie jesteśmy „znikąd”, że bliskie obrazy, mieszkający obok sąsiedzi i spotykani na ulicy nieznajomi tworzą koloryt wybranego do zamieszkania miejsca.

Rokietnickie Archiwum Cyfrowe to nowatorski projekt Stowarzyszenia „Rokietnica Wokół Nas”. Jego finałem będzie specjalnie dedykowana strona internetowa z posortowanymi zakładkami umożliwiającymi poruszanie się w internetowej kronice fotografii, dokumentów i pamiątek. Jej  oficjalne odpalenie nastąpi podczas gminnych uroczystości Święta 11 listopada. Póki co, inicjatorzy projektu, cały czas zbierają materiały. W jaki sposób można je przekazać?

 1. w formie skanów na adres plik@archiwum-rokietnica.pl. Skany wybranych zdjęć lub dokumentów powinny być zapisane w formacie jpg o rozdzielczości do 300 dpi. Pliki powinny mieć nadane nazwy pochodzące od nazwiska przesyłającego: Nowak_1.jpg oraz załączony w treści maila opis: Kto jest na zdjęciu? rok wydarzenia, miejsce oraz ewentualna okazja. Im dokładniejszy opis, tym więcej będzie można znaleźć wspólnych wątków. Np.: Wesele Jana i Marii Nowaków, rok ok 1926, ul. Rolna (dawniej Kolejowa), obecni na zdjęciu…
 2. podczas umówionego spotkania, na które realizatorzy projektu przyjadą ze sprzętem i zeskanują zdjęcia lub dokumenty.
 3. na sobotnich dyżurach, w trakcie których można skorzystać ze skanera i od razu zapisać swoje zbiory. Informacje o miejscu i czasie dyżurów podawane są na FB Rokietnickie Archiwum Cyfrowe oraz w „Rokickich Wiadomościach”.

Prowadzony na fb profil pn.: Rokietnickie Archiwum Cyfrowe zachęca publikacją kolejnych ciekawostek z Rokietnicy i jej okolic. Oto kolejna próbka. Tym razem z przedwojennych dziejów Rokietnicy:

Od roku 1936 koło kościoła w Rokietnicy od południowej strony, pod płotem był niewielki cmentarzyk. Dwie mogiły. Jedna podwójna, bez chociażby tabliczki i drugi pojedynczy grób obrośnięty bluszczem. W podwójnym grobie spoczęli: Paul Theodor Otto von Hantelmann i jego żona (Luiza) Louise Sophie Adelheid von Hantelmann (zd. von Massenbach) – przedwojenni właściciele Rokietnickiego majątku.

Natomiast w pojedynczym grobie pochowana została Gertruda Friederike Anna Wanda Felicitas von Hantelmann (zd. Witzleben). Miała 22 lata i rok wcześniej poślubiła syna ówczesnych właścicieli Rokietnicy – Rudolfa Ottona Karla von Hantelmann. Rudolf był żonaty trzykrotnie, a Gertruda, zwana w domu Gerti, była jego drugą żoną. Pobrali się 13 maja 1935 roku i nie doczekali potomstwa, ponieważ niedługo po ślubie okazało się, że Gerti jest chora na gruźlicę. Zmarła rok później – 10 września 1936 r.

Pamiętano, że Gertruda była piękną kobietą, lubiła jeździć konno i miała ulubionego psa, który wszędzie za nią chodził. Jeszcze długo po jej śmierci przychodził i kładł się obok jej grobu. Rudolf ożenił się ponownie, miał trójkę dzieci, ale czwórki wnuków już nie doczekał. Zmarł w Hannoverze 14 września 1954 roku.

Po rozbudowie kościoła szczątki Gertrudy i jej teściów przeniesiono do wspólnej mogiły, którą zdobi kamień z grobu Gerti.

Zachęcamy do kontaktu i współtworzenia tego wyjątkowego miejsca ocalonych od zapomnienia pamiątek.

Pierwsze nagrody „Roku Powstania Wielkopolskiego” wręczone

13 czerwca 2018 r.  zostały  wręczone nagrody w pierwszym z rozstrzygniętych konkursów organizowanych w Gminie Rokietnica w ramach Roku Powstania Wielkopolskiego. Jeszcze raz gorąco gratulujemy laureatom i dziękujemy p. Julietcie Śniady za przygotowanie, przeprowadzenie i towarzyszenie uczestnikom przez cały projekt aż po ten uroczysty dzień.

Konkurs Wiedzy o powstaniu wielkopolskim obejmował trzy kategorie wiekowe i skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej w Rokietnicy oraz Zespołu Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich.

Jeszcze raz przypominamy wyniki:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

–        I miejsce Franciszek Lis

–        II miejsce Julia Gąska

–        III miejsce Małgorzata Cichańska

 

Klasy gimnazjalne SP w Rokietnicy

–        I miejsce Izabela Cofta

–        II miejsce Milena Malicka

–        III miejsce Marta Michniewicz

 

Zespół Szkół im J.W. Zamoyskich w Rokietnicy

–        I miejsce Izabela Gromna

–        II miejsce Nicole Korzec

–        III miejsce Marta Kończak

 

Bierzemy udział w projektach

Na przełomie maja i czerwca otrzymaliśmy informację od Wojewody Wielkopolskiego o możliwości zgłaszania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów wieloletnim programie „Niepodległa”.

W wyjątkowym 2018 roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości daje on możliwość zgłaszania wniosków do projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość’ i uzyskania wsparcia finansowego  ze środków budżetu państwa. Przygotowanie z początkiem roku w ramach przygotowań do Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica całego pakietu propozycji działań angażujących  dzieci i młodzież, pozwoliło opracować dwa zgłoszenia: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu i Szkoły Podstawowej w Rokietnicy. Jako Gmina, 18 czerwca 2018 r. przekazaliśmy je Wojewodzie. Zawarte w regulaminie programu kryteria obligują do przygotowania przez uczniów wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanej przez uczniów oraz do zorganizowania dla nich wycieczki tematycznej pozwalającej zapoznać się z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej. Dodatkowo przygotować można koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe wieczornice lub imprezy sportowe. Warunkiem jest przeprowadzenie wszystkich zamierzeń do 30 listopada 2018 r. Bogaty projekt przygotowany przez dwie placówki zawiera także przedsięwzięcia o charakterze ogólnogminnym pilotowane przez Urząd Gminy Rokietnica, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotekę oraz Rokietnicki Ośrodek Sportu: koncert z okazji 11 listopada z udziałem Jacka Kortusa oraz finał rodzinnych biegów im. Dominiki. Dość skomplikowana procedura oceny, wymagająca przejścia najpierw etapu wojewódzkiego, potem zaś akceptacji ministerialnej, zostanie rozstrzygnięta 25 sierpnia 2018 r. Wtedy też dowiemy się, czy zgłoszone przez Gminę Rokietnica projekty uzyskają cenne wsparcie.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica


Z wolnością w polskim sercu

NASZE WYDARZENIA:

 • Rajd rowerowy „KU PAMIĘCI”

17 czerwca br. odbyła się 11. edycja rajdu rowerowego, tym razem pod hasłem „KU PAMIĘCI”. Rajd ten poświęcony był pamięci Powstańcom Wielkopolskim.

Trasa była jak zwykle wymagająca, ale dostosowana do możliwości wszystkich uczestników. Rowerzyści wystartowali o godzinie 10.00 z Cerekwicy i około 11.30 dotarli na półmetek rajdu do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kiekrzu.  Po krótkim odpoczynku i lekkim posiłku peleton wyruszył w stronę mety, czyli na boisko sportowe w Cerekwicy.

Organizatorzy – Lokalna Grupa Działania Dolina Samy, Gmina Rokietnica oraz Powiat Poznański – po zakończeniu rajdu nie kryli zadowolenia. Mieli ku temu powody, bo impreza naprawdę się udała. Dopisała pogoda – było ciepło i słonecznie, dopisała frekwencja – trasę zaliczyło ponad 520 osób, no i co bardzo ważne – nie doszło do żadnych upadków ani kolizji. Wielka w tym zasługa policjantów, straży pożarnej, służby medycznej i wielu wolontariuszy z Komandorem Rajdu Ryszardem Lubką na czele.  Główni sponsorzy rajdu – Powiat Poznański i Gmina Rokietnica – także nie zawiedli, hojnie fundując liczne atrakcyjne nagrody.

Kto nie był, niech żałuje, ale nic straconego. Odkurzyć rower, trochę potrenować i do zobaczenia za rok.

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rokietnica.

 • Zapraszamy na RUMPUĆ

Znasz li ten kraj to hasło, które przyświecać będzie tegorocznej, już 11-tej edycji znanej imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na RUMPUĆ”. Choć jej głównym magnesem jest przygotowywany garnek jesiennej zupy identyfikującej tak jednoznacznie rokietnicki plac przy Takcie Napoleońskim oraz towarzyszące temu atrakcje i koncerty, to w wyjątkowym roku i one będą mieć dedykowany charakter. Radosne święto przybierze niecodzienne barwy, a program da dowód, że o sprawach ważnych i poważnych można mówić z uśmiechem i pogodą. Pamiętając równocześnie o honorze i dumie. Więcej o RUMPUCIU pod adresem: http://rokietnica.pl/kalendarium/rokietnica-zaprasza-xi-rumpuc/.

PRACE PORZĄDKOWE NA STARYM CMENTARZU W CEREKWICY

Obchody Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica to także projekty przygotowywane wewnętrznie przez instytucje, stowarzyszenia, placówki oświatowe. Szczególnie cieszą te ostatnie. Pokazują bowiem, że idea obchodów nie jest hasłowa – że obejmuje pamięć w „działaniu”. Również w wykonaniu najmłodszych, dla których, z racji wieku, tylko pozornie może być to trudne.

18 czerwca klasa V ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie pod opieką wychowawcy udała się na Stary Cmentarz w Cerekwicy. To znane wszystkim miejsce, gdzie są pochowani m.in. Powstańcy Wielkopolscy. Położone wśród pięknych drzew, pełne śpiewu ptaków i ciszy, wymaga bieżących prac porządkowych. Nie sposób bowiem dopuścić, by rosnąca trawa i nieuregulowana roślinność zasłaniała wyjątkowe nagrobki. Uczniowie dzielnie pracowali przez ponad dwie godziny. Plewili, zamiatali i grabili teren. Zadowolenie z efektów pracy potwierdzają przygotowane fotografie. Dobrze odczytać na nich uśmiech i satysfakcję z wykonanego dzieła. Tym bardziej, że oczywistą konieczność jego kontynuowania zawiera plan cyklicznych odwiedzin tego wyjątkowego miejsca pamięci. Młodzież wraz z wychowawcą zamierza wybrać się tu ponownie z początkiem nowego roku szkolnego. Wspólna praca to wybrana przez nich forma uczczenia pamięci o bohaterach powstania wielkopolskiego.

oprac D. Potrawiak
na podstawie materiałów przygotowanych przez wychowawcę p. Sylwię Zabrocką


Z wolnością w polskim sercu

NASZE WYDARZENIA:

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim

„NAJMILSZE SŁOWO – OJCZYZNA”

Tradycją rokietnickich wieczornic organizowanych w ramach obchodów Święta Niepodległości tuż po zakończonej mszy św. w intencji Ojczyzny w hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu, jest spotkanie ze słowem. Przeplecione mini recitalem Rokietnickiej Orkiestry Dętej i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych, jednoznacznie wiążących się z dniem 11 listopada, zyskało nie tylko przychylność mieszkańców, ale zachęciło do licznego udziału w tym przedsięwzięciu. Naszymi recytatorami byli dotąd uczniowie Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, gimnazjaliści, a w roku ubiegłym – także nauczyciele.

W wyjątkowym roku 100-lecia Niepodległości oraz upamiętnienia setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego chcemy rozszerzyć formułę spotkań ze słowem i poezją o możliwość włączenia się w nie wszystkich chętnych mieszkańców. Wielu z Państwa ma swoje talenty i pieczołowicie pielęgnuje więź z literaturą. Czas więc by dać im zaistnieć. Autorka pomysłu – Lucyna Bigos zastępca dyrektora SP w Rokietnicy, wraz z pozostałymi organizatorami, gorąco zaprasza.

Co trzeba zrobić? – REGULAMIN

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, a jego celem  – uczczenie 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie prezentacji dowolnego wiersza, związanego z tematyką konkursu, którego wykonanie nie przekracza 3 minut.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 • eliminacje szkolne
 • eliminacje gminne

Jedną kategorią adresatów są uczniowie szkół Gminy Rokietnica oraz Zespołu Szkół im. Zamoyskich. Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zasad konkursu udzielać będą dyrektorzy poszczególnych placówek. Wyłonieni reprezentanci szkół (po trzech w każdej z pięciu kategorii wiekowych), wezmą udział w eliminacjach gminnych, które odbędą się:

23 października 2018 r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy.

Osobną kategorię stanowią OSOBY DOROSŁE. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Rokietnicy przy ulicy Szkolnej 3C i wypełnienie karty uczestnika. Wszelkie zapytania można także kierować pod adresem e-mail: bigos.lucyna@sp.rokietnica.pl.

Ocena prezentacji w tej kategorii odbywać się będzie podczas eliminacji gminnych, które, również dla wyłonionych reprezentantów szkół, przeprowadzone zostaną przez Szkołę Podstawową im. J. Brzechwy w Rokietnicy. Powołane jury, biorąc pod uwagę: wybór tekstu, interpretację, technikę wykonania, prezentację oraz ogólny wyraz artystyczny, wyłoni zwycięzców (po jednym z każdej  kategorii).

Karty uczestników należy przesłać do dnia 16 października br. pod adresem: bigos.lucyna@sp.rokietnica.pl

Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. Jury wyłoni również trzy prezentacje, które uświetnią Gminne Obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r. stanowiąc słowne dopełnienie muzycznego recitalu Jacka Kortusa w kościele parafialnym w Rokietnicy.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do udziału. Szczególnie osoby dorosłe z poetycką duszą :).

D.P.

Jubileusz rodzinnego biegania z im. Dominiki na Rok Powstania Wielkopolskiego

Kalendarz rokietnickiego Grand Prix Rodzin w Biegach im. Dominiki wyznaczył na swoją jubileuszową dziesiątą edycję rok niezwykły. Sportowe świętowanie musiało mieć zatem również swój niepodległościowo-powstańczy akcent. I tak się stało. Waleczność na każdej z czterech jubileuszowych tras podbiła budująca frekwencja. Mimo zimna było gorąco – każdy bowiem wziął sobie do serca hasło, które m.in. wypisano zostało na biegowych koszulkach dla najwytrwalszych. Tak więc wystartowaliśmy i dobiegliśmy do mety „Z wolnością w polskim sercu”, zabierając na pamiątkę medal z wyjątkowym, okolicznościowym awersem i rewersem.

Dziękujemy za niezwykły dzień. Szersza relacja z biegu znajduje się pod adresem: http://rokietnica.pl/aktualnosci/x-jubileuszowe-grand-prix-rokietnicy-biegach-zakonczone/.


Z wolnością w polskim sercu

Prace porządkowe na cmentarzu parafialnym (starym) w Cerekwicy i gra terenowa (QUEST)

Pod koniec sierpnia, grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie pod opieką p. Agaty Chojnackiej oraz p. Sylwii Zabrockiej, wykonała prace porządkowe na cmentarzu w Cerekwicy. Udało się odnowić gablotę informacyjną o pochowanych tu Powstańcach, wyczyścić pomnik, odmalować łańcuchy na pomniku oraz odnowić napis na płycie. Ponadto posadzone zostały rośliny i uporządkowany teren wokół pomnika. Wszystko to dzięki wsparciu finansowemu rodziców dzieci ze szkoły w Mrowinie, którzy jeszcze w czerwcu zorganizowali zbiórkę pieniędzy na ten cel.

Aby zachęcić dzieci do spaceru na stary cmentarz i aktywnego poszukiwania informacji, stworzona została gra terenowa na wzór bardzo popularnych od pewnego czasu Questów. Powstał arkusz zadań, który prowadzi uczestnika wokół najważniejszych miejsc pamięci Powstańców Wielkopolskich w Cerekwicy. Quest pt. “Nikt im iść nie kazał…” opisuje lokalnych bohaterów oraz genezę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Pierwsze grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie wyruszyły na spotkanie z historią. Gra rozpoczęła się przy kościele parafialnym w Cerekwicy. Uczniowie z dużym zaangażowaniem i ciekawością rozwiązywali kolejne zagadki i zadania, zbierając brakujące elementy hasła. Quest prowadził uczestników z kościoła w kierunku starego cmentarza w Cerekwicy. Większość uczniów, dzięki tej grze pierwszy raz znalazła się w tym miejscu. Po wykonaniu wszystkich zadań i odgadnięciu hasła na dzieci czekał skarb. Celem gry było zapoznanie uczniów z historią lokalnych bohaterów oraz pokazanie lokalnego miejsca pamięci. Gra uczy dzieci szacunku do historii oraz ich bohaterów.

Poniżej zamieszczamy kartę z grą do wykorzystania dla wszystkich chętnych. Zachęcamy do odbycia rodzinnego spaceru i poznania historii Powstania Wielkopolskiego z lokalnym akcentem. Z finałem na Starym Cmentarzu w Cerekwicy.

gra terenowa>>>POBIERZ

Sylwia Zabrocka, Agata Chojnacka

Mogiły Powstańców Wielkopolskich na starym Cmentarzu w Cerekwicy mają swój terenowy identyfikator

Dzięki sołeckiej inicjatywie i wsparciu radnego Ryszarda Lubki u zbiegu ul. Szamotulskiej i Żalewskiej w Cerekwicy został postawiony znak identyfikujący znajdujące się w pobliżu miejsce pamięci z mogiłą Powstańców Wielkopolskich. Jadąc drogą wojewódzką nr 184 z Szamotuł do Poznania, wystarczy tylko skręcić, by znaleźć się bezpośrednio na drodze wiodącej pod ceglaną bramę Starego Cmentarza w Cerekwicy położoną w urokliwym otoczeniu wiekowego drzewostanu. Postawione oznakowanie z pewnością ułatwi nie tylko wykonanie zadań gry terenowej, ale i przybycie w to miejsce przy każdej innej okazji – związanej z rocznicowymi obchodami i zwykłymi rodzinnymi spacerami.

„Koleje Wolności” na trasie Poznań Główny – Swarzędz – Rokietnica – Kiekrz – Dworzec Letni

6 października 2018 r. o 18.03 na stację w Rokietnicy wjechał niezwykły pociąg. Jego wersja retro, z prawdziwą lokomotywą parową, wzbudziła spore zainteresowanie. Półgodzinny postój był żywą lekcją historii zorganizowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Koleje Wielkopolskie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Parowozownię Wolsztyn oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Oryginalne stroje nauczycieli i rekonstruktorów biorących udział w projekcie, autentyczne wagony, do których można było wejść, usiąść i dzięki inscenizacji poczuć klimat zwycięskiego niepodległościowego zrywu Wielkopolan, były niekwestionowanymi atutami pomysłu „Kolei Wolności”. Znamienne jest to, że na ich trasie znalazła się także Rokietnica.

NASZE WYDARZENIA:

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Rokietnica „Z wolnością w polskim sercu”

Zapraszamy na wszystkie zaplanowane wydarzenia.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN