Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W Urzędzie Gminy Rokietnica z siedzibą w Rokietnicy przy ul Golęcińskiej 1 dalej zwany Urząd chronimy prywatność użytkowników naszych serwisów internetowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które wyjaśniają podstawowe zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego.

Wypełnienie i wysłanie przez użytkownika formularza kontaktowego przez stronę https://rokietnica.pl/ czy też w wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym (Facebook prowadzonym przez Urząd, oznacza przekazanie danych osobowych – Urzędowi, który jest ich administratorem – oraz informacji o urządzeniu, z którego użytkownik korzysta, przeglądarce, parametrach połączenia internetowego i danych związanych z zachowaniem użytkownika na formularzu lub stronach www uzyskanych w związku z wypełnianiem przez niego formularza.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Urząd aby umożliwić Pracownikowi Urzędu kontakt telefoniczny lub mailowy z użytkownikiem w celu potwierdzenia danych, przekazania informacji o danej usłudze i dokonania innych czynności związanych z realizacją formularza.

Wysyłając formularz, lub wiadomość w serwisie społecznościowym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Urząd uzyskanych w ten sposób swoich danych osobowych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Wiadomości prywatne przesłane do Urzędu za pośrednictwem serwisu społecznościowego powinny zawierać minimum informacji niezbędnych do poprawnej identyfikacji użytkownika przez Urząd, czyli powinny zostać ograniczone do numeru telefonu użytkownika, pod którym Urząd może skontaktować się z nim w celu przeprowadzenia pełnej weryfikacji użytkownika. Urząd nie będzie prosił o dosłanie za pośrednictwem tego kanału dodatkowych danych osobowych. Urząd może prosić o dosłanie dodatkowych informacji związanych ze zgłaszaną sprawą.

Informujemy, iż możemy przetwarzać dane statystyczne o Państwa aktywności na naszych profilach. W tym zakresie dochodzi do współadministrowania Państwa danymi pomiędzy Urzędem  a Facebook na potrzeby statystyk. Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za  przetwarzanie Państwa danych osobowych, znajdziecie Państwo na stronie: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=comet_dropdown

Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby statystyk.

Przypominamy, iż Administratorem danych jest Urząd Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica reprezentowany przez Wójta Gminy.

Informacje o ochronie danych osobowych znajdziecie Państwo pod adresem: https://bip.rokietnica.pl/public/?id=181521

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN