WRPO LATA 2007-2013

Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński, działka nr 56/2

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
NA LATA 2007-2013

 

TYTUŁ PROJEKTU:
Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński, działka nr 56/2
NUMER UMOWY:
UDA –RPWP.05.02.01-30-153/08-00 z dnia 4 lutego 2010 r.
Aneks pierwszy UDA-RPWP.05.02.01-30-153/08-01 z dnia 4 sierpnia 2010 r.
Aneks drugi UDA-RPWP.05.02.01-30-153/08-02 z dnia 31 maja 2011 r.
Aneks trzeci UDA-RPWP.05.02.01-30-153/08-03 z dnia 16 września 2011 r.
OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem projektu jest budowa gimnazjum w Rokietnicy na działce nr 56/2 przy ulicy Trakt Napoleoński. Obiekt będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych (winda osobowa, podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich). Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zakłada budowę gimnazjum o powierzchni użytkowej 2673m2 z:

  • 12 salami lekcyjnymi, w tym: pracownia komputerowa, laboratorium lingwistyczne, 6 laboratorów dydaktycznych (matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne oraz multimedialne)
  • bibliotekę wyposażoną w komputery z dostępem do Internetu
  • gabinet pielęgniarski
  • świetlicę
  • stołówkę z kuchnią
  • szatnię-szafki
  • część administracyjną, gospodarczą i socjalną
  • holl – aula

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW:
Realizacja projektu umożliwi poprawę warunków kształcenia, unowocześnienie i wzbogacenie bazy placówek oświatowych oraz wyrównanie szans w dostępie  do edukacji gimnazjalnej uczniów z terenów wiejskich.
WARTOŚĆ PROJEKTU : 8 473 214,08 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 200 504,52 zł
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU:
31 sierpnia 2011 r.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN