LEADER PERSPEKTYWA 2007-2013

Budowa chodnika w ulicy Koszycy w Krzyszkowie gmina Rokietnica

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: w ramach działania 313, 322, 323,
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PORW na lata 2007-2013 pt. „Budowa chodnika w ulicy Koszycy
w Krzyszkowie gmina Rokietnica”

Tytuł projektu: „Budowa chodnika w ulicy Koszycy w Krzyszkowie gmina Rokietnica”.
Numer umowy: 00289-6922-UM1500085/12 z dnia 22.05.2015
Cel operacji: Poprawa warunków komunikacji pieszej mieszkańców wsi Krzyszkowo dla zapewnienia łatwego i bezpiecznego dostępu do centrum miejscowości, a także zwiększenie integracji społecznej mieszkańców poprzez budowę chodnika w miejscowości Krzyszkowo
Opis projektu: Budowa chodnika w ulicy Koszycy w Krzyszkowie.
Wartość projektu: 150457,82 zł
Wartość dofinansowania: 61161,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin odbioru końcowego robót: 30.06.2015


Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mrowino ul. Ogrodowa

Tytuł projektu: Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mrowino ul. Ogrodowa
Numer umowy: 00473-6930-UM1530151/12 z 14.01.2013r. zmieniona aneksami nr. 1 z dnia 7.05.2013r., nr.2 z dnia 15.04.2014r. oraz nr.3 z dnia 25.07.2014r.
Cel operacji: Poprawa bazy infrastruktury społecznej na terenie LGD Dolina Samy poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Mrowino
Opis obiektu: W wyniku realizacji operacji wybudowano boiska wielofunkcyjne w miejscowości Mrowino. W ramach kompleksu boisk zostało wybudowane boisko o nawierzchni trawiastej wyposażone w duże bramki aluminiowe do piłki nożnej, łapacze piłek z siatki na słupkach stalowych oraz system nawadniania, a także boisko wielofunkcyjne o powierzchni poliuretanowej wyposażone w  tablice do koszykówki oraz siatkę na słupkach do tenisa.  Ponadto została wykonana ścieżka prowadząca do boisk oraz oświetlenie typu parkowego.
Wartość projektu: 235 313,76 zł
Wartość dofinansowania: 153 049,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin odbioru końcowego robót: 30 czerwca 2014r.


Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybroda

Tytuł projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybroda
Numer umowy: 00471-6930-UM1530152/12 z 14.01.2013 r.
Cel operacji: Poprawa warunków w zakresie świadczenia usług społecznych i kulturalnych na terenie wsi Przybroda poprzez budowę obiektu świetlicy wiejskiej
Opis projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Przybrodzie
Całkowita wartość projektu: 540 946,76 zł
Wartość dofinansowania: 351 835,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013.
Termin zakończenia realizacji projektu: 24.11.2014 r.


Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Kobylniki

Tytuł projektu: Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Kobylniki
Numer umowy: 01216-6930-UM1540420/12 z 13.12.2012 r.
Cel operacji: Rozwijanie rekreacji na obszarze LGD Dolina Samy poprzez budowę placu zabaw – infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kobylniki.
Opis projektu: W wyniku realizacji operacji wybudowano plac zabaw dla dzieci w miejscowości Kobylniki. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe: małpi gaj, zestaw zabawowy, bujak na sprężynie, huśtawkę mix i huśtawkę wagową oraz w ławkę z oparciem, kosz na śmieci, ogrodzenie, regulamin placu zabaw, furtkę, nawierzchnię z piasku i trawę.
Wartość projektu: 32 595,00 zł
Wartość dofinansowania: 21 200,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin zakończenia realizacji projektu: 13.11.2013 r.


Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Pawłowice

Tytuł projektu: Tutaj jesteśmy. Tablice informacyjne sposobem na promocję regionalnego dziedzictwa.
Numer umowy: 00768-6930-UM1540190/11
Cel operacji: Uatrakcyjnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób odwiedzających LGD Dolina Samy poprzez oznakowanie walorów turystycznych i rekreacyjnych określających tożsamość lokalnej społeczności
Opis projektu: W wyniku realizacji projektu zakupione zostały tablice na bieżące informacje i komunikaty na terenie wszystkich sołectw Gminy Rokietnica

Wartość projektu: 15 744,00zł
Wartość dofinansowania: 9 218,58 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin zakończenia realizacji projektu: 05.11.2012 r.


Aktywne dzieciństwo w Sobocie – budowa miejsca rekreacji

Tytuł projektu: Aktywne dzieciństwo w Sobocie – budowa miejsca rekreacji
Numer umowy: 01218-6930-UM1540421/12 z 13.12.2012 r.
Cel operacji: Rozwijanie rekreacji na obszarze LGD Dolina Samy poprzez budowę placu zabaw – infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sobota.
Opis projektu: W wyniku realizacji operacji wybudowano miejsce rekreacji plac zabaw dla dzieci w miejscowości Sobota. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy, bujak na sprężynie i huśtawkę wagową oraz w dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci, ogrodzenie, regulamin placu zabaw, furtkę, nawierzchnię z piasku i trawę.
Wartość projektu: 32 226,00 zł
Wartość dofinansowania: 20 960,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
Termin zakończenia realizacji projektu: 13.11.2013 r.


Budując plac zabaw w Przybrodzie zaspokajamy potrzeby społeczne oraz promujemy potencjał rekreacyjny LGD Dolina Samy


Tytuł projektu: Budując plac zabaw w Przybrodzie zaspokajamy potrzeby społeczne oraz promujemy potencjał rekreacyjny LGD Dolina Samy
Numer umowy: 00288-6930-UM1530026/11 r.
Cel operacji: Poprawa jakości bazy i infrastruktury społecznej oraz stworzenie korzystnych warunków opieki nad dziećmi, a także uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla osób odwiedzających LGD Dolina Samy z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na obszarze wiejskim
Opis projektu: W wyniku realizacji operacji wybudowano miejsce rekreacji plac zabaw dla dzieci w miejscowości Przybroda. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, piaskownica, huśtawka bujak na sprężynie,  huśtawka ważka oraz ławka z oparciem, kosz na śmieci, regulamin placu zabaw, płot z furtką.
Wartość projektu: 31 401,90 zł
Wartość dofinansowania: 20 424,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich .
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin zakończenia realizacji projektu: 05.11.2012 r.


„Tutaj jesteśmy. Tablice informacyjne sposobem na promocję regionalnego dziedzictwa”

W dziesięciu miejscowościach naszej gminy (Rogierówko, Przybroda, Cerekwica, Kiekrz, Sobota, Żydowo, Krzyszkowo, Rokietnica, Napachanie, Kobylniki) stanęły tablice informacyjne ukazujące najpiękniejsze i najciekawsze zakątki naszego terenu, jej potencjału historycznego, społecznego
i przyrodniczego. Na tablicach jest również miejsce na ważne dla mieszkańców informacje dotyczące Gminy Rokietnica. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’– mały projekt, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”Zlecenie jest realizowane w związku z projektem ,,Tutaj jesteśmy. Tablice informacyjne sposobem na promocję regionalnego dziedzictwa.

 


Gmina Rokietnica na szlaku regionalnych inspiracji

Tytuł projektu: „Dumni z korzeni i bogactwa rokietnickiej ziemi. Druk map i folderów promujących kulturalny i przyrodniczy potencjał Gminy Rokietnica”
Numer umowy: 00424-6930-UM1540614/10
Cel operacji: Celem operacji jest informowanie o walorach Gminy Rokietnica oraz obszaru LGD „Dolina Samy”. Szczególny nacisk zostanie położony na promocję  rodzimego bogactwa, ukazanie potencjału Gminy Rokietnica, jako ciekawego, otwartego i gościnnego terenu, enklawy spokoju
i czystego ekologicznie powietrza, idealnego miejsca rekreacji i wypoczynku na łonie przyrody, a także interesującego jako żywa lekcja historii i obyczajów.
Opis projektu: W wyniku realizacji projektu dofinansowany zostanie wydruk map i folderów promujących kulturalny i przyrodniczy potencjał Gminy Rokietnica
Wartość projektu: 28 764,00 zł
Wartość dofinansowania: 17 430,00 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich .
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2011 r.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN