Usługi dla mieszkańca

Centrum Usług Społecznych

Centrum Usług Społecznych
ul. Pocztowa 8
62-090 Rokietnica
NIP 777-230-47-78

Usługi społeczne i dotychczasowe zadania z zakresu pomocy społecznej:

 • zdarzenia losowe i klęski żywiołowe,
 • zasiłki stałe, celowe i okresowe,
 • praca socjalna,
 • kierowanie do domów pomocy społecznej,
 • realizacja programu „Posiłek w szkole i domu”,
 • Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
 • prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”,
 • pomoc materialna dla uczniów (stypendia),
 • Wielkopolski System Opieki Seniora – teleopieka,
 • Wielkopolska Karta Rodziny,
 • usługi opiekuńcze,
 • asystent rodziny,
 • Klub Senior + w Rokietnicy,
 • świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Promyczki”,
 • Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • pomoc obywatelom Ukrainy.

Godziny pracy:
poniedziałek: 9:00 – 17:00
wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

TELEFONY KONTAKTOWE
061 8145-341, 693 937 288.
E-mail: cus@cusrokietnica.pl

STRONA INTERNETOWA: http://www.cusrokietnica.pl/

Wszystkie sprawy dotyczące:

 • świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie),
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • dłużników alimentacyjnych,
 • Karty Dużej Rodziny,
 • zaświadczeń o dochodach dla osób korzystających z programu „Czyste Powietrze”,
 • jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł „Za życiem”,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku gazowego,
 • dodatku osłonowego.

załatwiane są w Centrum Usług Społecznych: ul. Szkolna 3a,
tel. 61 8144 314, 693 200 609.
e-mail:
cus-swiadczenia@cusrokietnica.pl

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 10:00 – 17:00
wtorek – piątek: 8:00 – 14:00

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN