o Gminie

Rokietnicka Wierzba 2016

Kategoria SPOŁECZNIK: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”

Gromadzi osoby z całej gminy, a jest ich prawie 60. Celem stowarzyszenia jest zaspokajanie potrzeb członków w obszarze kulturalno-oświatowym i rekreacyjnym, łącząc rozrywkę z odpoczynkiem. Seniorzy wspólnie obchodzą święta oraz inne uroczystości. Jeżdżą na wycieczki, organizują pikniki, na których spotykają się całymi rodzinami. Uczestniczą w imprezach na terenie gminy Rokietnica. W stowarzyszeniu działa zespół wokalny, który spotyka się na cotygodniowych próbach. Śpiewacy z sukcesami uczestniczą w przeglądach i festiwalach. Są przykładem aktywności i działania ze wszystkimi i dla każdego. Wbrew stereotypowej opinii dotyczącej seniorów „w stanie spoczynku”.

Kategoria OSOBOWOŚĆ: Ks. Tadeusz Lorek

W lipcu 2009 roku został proboszczem parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Rokietnicy. Już na początku posługi wybudował kaplicę na cmentarzu parafialnym, a także zadbał o zagospodarowanie terenu na cmentarzu i wokół niego. Jego głównym zadaniem była rozbudowa kościoła parafialnego, która zakończyła się w czerwcu 2016 roku. W tym samym miesiącu za swoją działalność i wzorową posługę został mianowany przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego na kanonika. Proboszcz rokietnickiej parafii jest człowiekiem życzliwym, zaangażowanym w sprawy parafian, nigdy nie odmawiającym pomocy potrzebującym. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy Rokietnica. Współpracuje ze szkołami i gminnymi instytucjami, pomaga w organizacji uroczystości. Dla dobra parafian rozszerzył działalność zespołu Caritas.

Kategoria SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU: Beata Dolska

Dyrektor Poznańskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Rokietnicy. Aktywnie współpracuje z gminnymi placówkami oświatowymi oraz spółkami gminnymi. Chętnie wspiera lokalne inicjatywy kulturalne i sportowe. Dba o ciągły rozwój banku oraz potrzeby klientów. Wypełnia misję banku, którą jest dostarczanie klientom niezbędnych usług finansowych na jak najlepszym poziomie i po konkurencyjnych cenach w celu osiągania przez nich sukcesów gospodarczych i osobistych. Bank Spółdzielczy wspiera liczne lokalne inicjatywy. Współpracuje z biblioteką gminną, sponsoruje m.in. rajd rowerowy i Rokietnicki Rumpuć.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN