Usługi dla mieszkańca

Usługi komunalne

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Topolowa 6
62 – 090 Bytkowo
NIP: 777-17-96-271

GOSPODARKA WODNA
GOSPODARKA ŚCIEKOWA
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek
7.00 – 15.00

Zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
502 664 658 – całodobowo
61 81 45 351 – całodobowo
509 951 954: 7:00-23:00

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Dyżurny  utrzymania dróg w Urzędzie Gminy w Rokietnicy:
Paulina Strzykała – tel. 61 89 60 625
Dyżurny w PUK Sp. z o.o. w Rokietnicy
tel. 605 500 325

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2017: http://puk.com.pl/ckeditor/plugins/kcfinder-2.54/upload/files/Harmonogram_odbioru_odpad%C3%B3w__2017%281%29.pdf

KONTAKT:
Sekretariat: 61 8 145 743
Dział Techniczny: 061 8 145 269
Fax: 061 8 145 838
E-mail: info@puk.com.pl

STRONA INTERNETOWA: http://www.puk.com.pl/

Wykaz Przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Rokietnica na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Lp.

Nazwa Firmy

Adres Telefon
1.

WC SERWIS Sp. z o.o. , Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze (032) 271 33 89
2. Usługowy Wywóz Nieczystości Płynnych,
Witold Okupniak
ul. Krótka 11, 62-081 Przeźmierowo (061) 8 142 769
3. Transport Międzynarodowy i Krajowy Wywóz Nieczystości , Sebastian i Piotr Popko S.P. ul. Kościerzyńska 36, 60-446 Poznań (061) 8 489 658
4.

Mechanika Pojazdowa Wywóz Nieczystości Płynnych,
Krzysztof Depa

ul. Piaskowa 11, Cerekwica, 62-090 Rokietnica

601 441 296
5. Wywóz Nieczystości Płynnych Transport Ciężarowy,
Zbigniew Nowak
ul. Kierska 65, Kiekrz, 62-090 Rokietnica 601 778 456
6. Wywóz Nieczystości Płynnych, Usługi Transportowe,
Adam Goraj
ul. Golęcińska 13, 62-090 Rokietnica (061) 8 145 426
502 320 647
7.

Wywóz Nieczystości Płynnych,
Stanisław Lissoń

ul. Kierska 32, Kiekrz, 62-090 Rokietnica

(061) 8 482 354
602 687 970

8. Wywóz Nieczystości Płynnych ,
Magdalena Pawełczyk
ul. Szkolna 34, 64-530 Kaźmierz

(061) 29 17 842
604 881 579

9. Transport Ciężarowy i Wywóz Nieczystości Płynnych
Z.D.i P.Kulczyński
ul. Krótka 2, 62-081 Przeźmierowo

(061) 8 142 771
509 687 500

10.

„ALKOM” – Firma Handlowo-Usługowa,
mgr inż. Henryk Sienkiewicz

ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań

(061) 8 523 853
602 270 309

11. TOI TOI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

(022) 6145 979
12. CLIPPER Sp. z o.o. Oddział Chludowo

ul. Nad Torem 23, 62-001 Chludowo

(061) 8 116 539

Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rokietnica>>>pobierz

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!