Usługi dla mieszkańca

Usługi komunalne

GOSPODARKA WODNA
GOSPODARKA ŚCIEKOWA
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Topolowa 6
62 – 090 Bytkowo

Kontakt: https://www.puk.com.pl/kontakt


Taryfy opłat i cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków: https://www.puk.com.pl/ckeditor/plugins/kcfinder-2.54/upload/files/taryfa_od_01_06_2020_do_31_05_2021.pdf


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Dyżurny  utrzymania dróg w Urzędzie Gminy w Rokietnicy:
Paulina Strzykała – tel. 61 89 60 625
Dyżurny w PUK Sp. z o.o. w Rokietnicy
tel. 605 500 325


Harmonogram odbioru odpadów w roku 2021 – POBIERZ


Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ROK PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU DANEJ GMINY ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ, WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odpady zmieszane Odpady BIO Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Odpady BIO przekazane do składowania Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Prowadzący Adres Godziny otwarcia
2017 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym gmina Czempiń Kompostownia w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne 0 % 100 % 38.756 % Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica wtorek
i czwartek
2018 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym gmina Czempiń Kompostownia w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne 0 % 100 % 58,2 % Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica wtorek
i czwartek11.00 – 17.00sobota9.00 – 14.00
2019 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym gmina Czempiń Kompostownia w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica wtorek
i czwartek11.00 – 17.00sobota9.00 – 14.00
2020 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica ZUO Clean City  

Kompostownia w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica wtorek
i czwartek11.00 – 17.00sobota9.00 – 14.00

Zasady segregacji odpadów komunalnych:

PAPIER

WRZUCAMY – opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy

NIE WRZUCAMY – opakowań wielomateriałowych (kartoniki po sokach), tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu, kartonów po mleku, czy napojach), kalk, papieru termicznego i faksowego, tapet, odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch)

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY – puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe worki po mleku, plastikowe zakrętki, nakrętki do słoików, plastikowe opakowania po lekach, folię i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (kartoniki po sokach i mleku), puszki (podczyszczone bez zawartości)

NIE WRZUCAMY – butelek i opakowań z zawartością, butelek po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po olejach spożywczych czy silikonowych, smarach, styropianu, gumy, plastikowych opakowań po wyrobach garmażeryjnych, plastikowych butelek z jakąkolwiek zawartością, puszek po farbach, baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po areozolach (dezodoranty, rozpylacze), lekach, opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych, sprzętu AGD, plastikowych zabawek

SZKŁO

WRZUCAMY – podczyszczone butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek, uszczelek), szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY – potłuczonego szkła, szyb okiennych, samochodowych, luster, porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, szkła stołowego, kryształu, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnych

BIOODPADY

WRZUCAMY – odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych), odpady kuchenne (resztki żywności bez mięsa, obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie)

NIE WRZUCAMY – mięsa, kości, odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołów


INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 • JOPEK RECYKLING, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca,
 • FOLTRANS Piotr Włodarczyk, ul. Kolejowa 36, 64-020 Czempiń,
 • PreZero Service Zachód Sp. z o.o. Oddział Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń
  Kontakt: Specjalista ds. handlowych tel. 693 000 568

Zgłaszanie bezdomnych zwierząt oraz zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Urząd Gminy w Rokietnicy przedstawia zasady zgłaszania oraz telefony kontaktowe dotyczące:

 • bezdomnych zwierząt błąkających się po terenie Gminy
 • zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej
 • padliny
 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rokietnica realizowane jest przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach, ul. Łopatyńskiego 1, oraz wolontariuszy. W celu zgłoszenia błąkających się zwierząt należy zadzwonić pod nr tel.: 61 89 60 631. Jeśli jest to możliwe, prosimy o zabezpieczenie zwierzęcia do czasu przyjazdu pracownika schroniska lub wolontariusza.
 2. Całodobowa opieka weterynaryjna jest realizowana przez Przychodnię Weterynaryjną „Lorwet”. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierzyny należy kontaktować się z weterynarzem pod nr tel.: 694 064 288, 602 608 892 lub z Policją.
 3. Zgłoszenia padliny znajdującej się na terenie Gminy należy dokonać pod nr tel.: 61 89 60 631 lub bezpośrednio w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo pod nr : 506121259, 61 814 57 43

Uwaga! W przypadku padłych dzików należy najpierw powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu pod nr tel.: 61 868 97 19.

Kontakt z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rokietnicy pod nr tel.:

 • 61 89 60 631
 • 61 89 60 616

Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych należy zgłosić bezpośrednio do koła łowieckiego, w którego obrębie leży dana nieruchomość:

 • Koło Łowieckie nr 22 „Czajka” – miejscowości: Napachanie, Dalekie, Mrowino na zachód od drogi nr 184 i na południe od nieczynnej linii kolejowej do Międzychodu, Przybroda
 • Koło Łowieckie nr 3 „Złota Kielnia” – miejscowości: Kobylniki, Napachanie
 • Koło Łowieckie nr 13 „Lis” – miejscowości: Sobota, Bytkowo, Starzyny, Rogierówko, Kiekrz, Pawłowice, Rokietnica, Rostworowo, Mrowino na wschód od drogi nr 184, Zmysłowo
 • Koło Łowieckie nr 79 „Orzeł” – miejscowości: Cerekwica, Przybroda, Żydowo, Krzyszkowo, Rokietnica Płn.

Wykaz Przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rokietnica –> CZYTAJ TUTAJ


Wykaz Przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Rokietnica na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Lp.

Nazwa Firmy

Adres Telefon
1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo 61 814 57 43
2.

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 32 278 45 31
3. Wywóz Nieczystości Płynnych
Michał Okupniak
ul. Krótka 11, 62-081 Przeźmierowo 508 222 868
4. Transport Popko Sp. J. ul. Kościerzyńska 36, 60-446 Poznań 503 131 139
61 848 96 58
5.

Auto Naprawa Wywóz Nieczystości Płynnych
Krzysztof Depa

ul. Piaskowa 11, Cerekwica, 62-090 Rokietnica

601 441 296
6. Wywóz Nieczystości Płynnych Transport Ciężarowy Zbigniew Nowak ul. Kierska 65, Kiekrz, 62-090 Rokietnica 601 778 456
7. Wywóz Nieczystości Płynnych, Usługi Transportowe
Adam Goraj
ul. Golęcińska 13, 62-090 Rokietnica 61 814 54 26
502 320 647
8.

Wywóz Nieczystości Płynnych
Stanisław Lissoń

ul. Kierska 32, Kiekrz, 62-090 Rokietnica

61 848 23 54
602 687 970

9. Wywóz Nieczystości Płynnych
Magdalena Pawełczyk
ul. Szkolna 34, 64-530 Kaźmierz

61 291 78 42
604 881 579

10. Transport Krajowy i Międzynarodowy
Kulczyński Zenon Sp. j.
ul. Krótka 2, 62-081 Przeźmierowo

61 814 27 71
509 687 500

11.

BLUE TOALETY PRZENOŚNE Sp. z o.o.

ul. Wargowska 12, 62-001 Chludowo

661 740 600

12. TOI TOI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

22 811 61 44
13. CLIPPER Sp. z o.o.

 ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa
Oddział Poznań ul. Kopanina 2, 60-105 Poznań

61 811 65 39
14. mToilet Sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa,
adres do korespondencji: ul. Marywilska 59, 03-042 Warszawa

800 000 800

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!