Usługi dla mieszkańca

Usługi komunalne

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Topolowa 6
62 – 090 Bytkowo
NIP: 777-17-96-271

GOSPODARKA WODNA
GOSPODARKA ŚCIEKOWA
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek
7.00 – 15.00

Zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
502 664 658 – całodobowo
61 81 45 351 – całodobowo
509 951 954: 7:00-23:00

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Dyżurny  utrzymania dróg w Urzędzie Gminy w Rokietnicy:
Paulina Strzykała – tel. 61 89 60 625
Dyżurny w PUK Sp. z o.o. w Rokietnicy
tel. 605 500 325

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2017: http://puk.com.pl/ckeditor/plugins/kcfinder-2.54/upload/files/Harmonogram_odbioru_odpad%C3%B3w__2017%281%29.pdf

KONTAKT:
Sekretariat: 61 8145 743
Dział Techniczny: 61 8145 269
Fax: 61 8 145 838
E-mail: info@puk.com.pl

STRONA INTERNETOWA: http://www.puk.com.pl/

Wykaz Przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Rokietnica na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Lp.

Nazwa Firmy

Adres Telefon
1.

WC SERWIS Sp. z o.o. , Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze (032) 271 33 89
2. Usługowy Wywóz Nieczystości Płynnych,
Witold Okupniak
ul. Krótka 11, 62-081 Przeźmierowo (061) 8 142 769
3. Transport Międzynarodowy i Krajowy Wywóz Nieczystości , Sebastian i Piotr Popko S.P. ul. Kościerzyńska 36, 60-446 Poznań (061) 8 489 658
4.

Mechanika Pojazdowa Wywóz Nieczystości Płynnych,
Krzysztof Depa

ul. Piaskowa 11, Cerekwica, 62-090 Rokietnica

601 441 296
5. Wywóz Nieczystości Płynnych Transport Ciężarowy,
Zbigniew Nowak
ul. Kierska 65, Kiekrz, 62-090 Rokietnica 601 778 456
6. Wywóz Nieczystości Płynnych, Usługi Transportowe,
Adam Goraj
ul. Golęcińska 13, 62-090 Rokietnica (061) 8 145 426
502 320 647
7.

Wywóz Nieczystości Płynnych,
Stanisław Lissoń

ul. Kierska 32, Kiekrz, 62-090 Rokietnica

(061) 8 482 354
602 687 970

8. Wywóz Nieczystości Płynnych ,
Magdalena Pawełczyk
ul. Szkolna 34, 64-530 Kaźmierz

(061) 29 17 842
604 881 579

9. Transport Ciężarowy i Wywóz Nieczystości Płynnych
Z.D.i P.Kulczyński
ul. Krótka 2, 62-081 Przeźmierowo

(061) 8 142 771
509 687 500

10.

„ALKOM” – Firma Handlowo-Usługowa,
mgr inż. Henryk Sienkiewicz

ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań

(061) 8 523 853
602 270 309

11. TOI TOI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

(022) 6145 979
12. CLIPPER Sp. z o.o. Oddział Chludowo

ul. Nad Torem 23, 62-001 Chludowo

(061) 8 116 539

Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rokietnica>>>pobierz


Taryfy opłat i cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczana wodę

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka
1. Gospodarstwa domowe 4,43 4,78 zł/m3
2. Pozostali odbiorcy 4,43 4,78 zł/m3
3. Woda na cele przeciwpożarowe 4,43 4,78 zł/m3

Tabela 2. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Stawka netto Stawka brutto jednostka
1. Gospodarstwa domowe 4,79 5,17 zł/odb./m-c
2. Pozostali odbiorcy 14,92 16,11 zł/odb./m-c
3. Woda na cele przeciwpożarowe 43,08 46,53 zł/odb./m-c

 

Taryfy opłat i cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłaty abonamentowej za dostarczaną wodę

 Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka
1. Grupa 1

Gospodarstwa domowe:

·   właściciele domów mieszkalnych,

·   właściciele bądź zarządcy domów mieszkalnych wielorodzinnych,

·   właściciele i zarządcy wspólnot mieszkaniowych,

·   spółdzielnie mieszkaniowe.

4,42 4,77 zł/m3
2. Grupa 2

Pozostali odbiorcy:

·    odbiorcy prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową,

·    jednostki strefy budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, policja i inni),

·    odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą niezwiązaną z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową,

·    pozostali odbiorcy niewymienieni w pozostałych grupach.

4,42 4,77 zł/m3
3. Opłata abonamentowa za wodę dla gospodarstw domowych 4,95 5,35 zł/m-c
4. Opłata abonamentowa za wodę dla pozostałych Odbiorców 15,47 16,71 zł/m-c
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Stawka netto Stawka brutto jednostka
1. Grupa 1

Gospodarstwa domowe:

·   właściciele domów mieszkalnych,

·   właściciele bądź zarządcy domów mieszkalnych wielorodzinnych,

·   właściciele i zarządcy wspólnot mieszkaniowych,

·   spółdzielnie mieszkaniowe.

8,18 8,83 zł/m3
2. Grupa 2

Pozostali odbiorcy:

·    odbiorcy prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową,

·    jednostki strefy budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, policja i inni),

·    odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą niezwiązaną z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową,

pozostali odbiorcy niewymienieni w pozostałych grupach.

8,18 8,83 zł/m3
3. Opłata abonamentowa za ścieki dla gospodarstw domowych 6,57 7,10 zł/m-c
4. Opłata abonamentowa za ścieki dla pozostałych Odbiorców 22,64 24,45 zł/m-c
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!