Usługi dla mieszkańca

Usługi komunalne

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Topolowa 6
62 – 090 Bytkowo
NIP: 777-17-96-271

GOSPODARKA WODNA
GOSPODARKA ŚCIEKOWA
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek
7.00 – 15.00

Zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
502 664 658 – całodobowo
61 81 45 351 – całodobowo
509 951 954: 7:00-23:00

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Dyżurny  utrzymania dróg w Urzędzie Gminy w Rokietnicy:
Paulina Strzykała – tel. 61 89 60 625
Dyżurny w PUK Sp. z o.o. w Rokietnicy
tel. 605 500 325

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2020: https://www.puk.com.pl/ckeditor/plugins/kcfinder-2.54/upload/files/Harmonogram_odbioru_odpad%C3%B3w_nieruchomo%C5%9Bci_zamieszka%C5%82e__2020_DO_GAZETY.pdf

KONTAKT:
Sekretariat: 61 8145 743
Dział Techniczny: 61 8145 269
Fax: 61 8 145 838
E-mail: info@puk.com.pl

STRONA INTERNETOWA: http://www.puk.com.pl/

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ROK PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU DANEJ GMINY ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA,

OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ, WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA,

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odpady zmieszane Odpady BIO Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Odpady BIO przekazane do składowania Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Prowadzący Adres Godziny otwarcia
2017 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym gmina Czempiń Kompostownia w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne 0 % 100 % 38.756 % Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica wtorek i czwartek
2018 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym gmina Czempiń Kompostownia w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne 0 % 100 % 58,2 % Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica wtorek i czwartek

11.00 – 17.00

sobota

9.00 – 14.00

2019 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym gmina Czempiń Kompostownia w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica wtorek i czwartek

Od 1 maja 2019 roku frakcja BIO tylko w pojemniku!

Rok 2018 był rokiem zasadniczych zmian w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Wyodrębniona została m.in. frakcja odpadów BIOdegradowalnych. W minionym roku odebraliśmy od Państwa ok. 1000 ton bioodpadów. Z doświadczeń naszych, jak i zaprzyjaźnionych gmin ościennych wynika, że pojemnikowy system odbioru frakcji bio:

 1. pozytywnie wpłynie na ergonomię pracy obsługi – zmniejszy jej obciążenie fizyczne (dziennie jeden pracownik odbiera nawet do 4 ton bioodpadów) i zwiększy wydajność (np. brak przerw na zbieranie wysypanych odpadów z pękających/zdegradowanych worków) ,
 2. równo traktuje Mieszkańców – ok. 30% Mieszkańców gminy Rokietnica już dzisiaj korzysta z własnych/wspólnotowych pojemników lub posiada kompostowniki i w swojej opłacie za śmieci częściowo pokrywa system workowy BIO, z którego korzystają inne osoby,
 3. w dłuższej perspektywie czasowej będzie systemem tańszym, z uwagi na ciągle rosnące ceny worków BIO.

Stąd od 1 maja 2019 roku frakcja odpadów BIOdegradowalnych będzie odbierana jedynie z pojemników*.

Z naszego doświadczenia wynika, że optymalną wielkością pojemnika do odpadów BIO dla przeciętnej posesji jest kubeł o pojemności 240 l z uwagi na:

 • dużą produkcję BIO odpadów w okresie wegetacji roślin (kwiecień-wrzesień),
 • fakt, że pojemnik 240 l zajmuje prawie tyle samo miejsca w „boksie” co pojemnik 120 l
 • korzystną cenę do pojemności

WAŻNE!

Zakupiony przez Państwo pojemnik musi posiadać certyfikat europejskiej normy EN-840.1 i być przystosowany do obsługi przez krajowe pojazdy komunalne.

Zachęcamy do zakupu pojemnika BIO w PUK, gdzie cena NOWEGO pojemnika BIO 240 l

wraz z dowozem na terenie gminy Rokietnica wyniesie tylko 150 zł brutto.

W jaki sposób można nabyć w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych pojemnik wraz z przypomnieniem zasad segregacji odpadów – SZUKAJ na odwrocie.

*Wyjątkiem od tej reguły będzie okres jesienny (wrzesień-listopad), podczas którego w siedzibie PUK w Bytkowie, przy ul. Topolowej 6 lub w PSZOKu będzie można pobrać specjalnie opisane worki służące tylko zbiórce liści


Zgłaszanie bezdomnych zwierząt oraz zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Urząd Gminy w Rokietnicy przedstawia poniżej listę telefonów, pod które należy dzwonić w przypadku zgłoszeń bezdomnych zwierząt przeznaczonych do odebrania, odłowienia i przetransportowania do schroniska, w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Rokietnica (z wyłączeniem dzików), w przypadku zdarzeń ze zwierzyną leśną zwłaszcza z dzikami, w zakresie przyjmowania i utrzymywania zwierząt gospodarskich, w przypadku zabrania padliny z terenów należących do Gminy Rokietnica:

 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rokietnica realizowane jest przez Jednostkę Budżetową Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach, ul. Łopatyńskiego 1 (tel.: 612960017, 605922630).
 2. W zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Rokietnica w roku 2018 (z wyłączeniem dzików) zgłoszeń można dokonać pod numerami telefonów 694 064 288, 602 608 892 oraz 692 455 045.
 3. W przypadku kolizji ze zwierzyną leśną należy się skontaktować z odpowiednimi osobami w obrębie kół łowieckich:
  – Koło Łowieckie „Czajka” – miejsc. Napachanie, Dalekie, Mrowino na zachód od drogi nr 184 i na południe od nieczynnej linii kolejowej do Międzychodu – tel. 888 437 945
  – Koło Łowieckie „Złota Kielnia” – miejsc. Kobylniki – tel. 888 437 945
  – Koło Łowieckie „Lis” – miejsc. Sobota, Bytkowo, Starzyny, Rogierówko, Kiekrz, Pawłowice, Rokietnica, Rostworowo, Mrowino na wschód od drogi nr 184, Zmysłowo – tel. 728 368 139
  – Koło Łowieckie „Orzeł” – miejsc. Cerekwica, Przybroda, Żydowo, Krzyszkowo. Rokietnica Płn. – tel. 600 766 291
  – Koło Łowieckie „Drop” – miejsc. Sobota Płn. – tel. 512 139 115.
 4. W przypadku padłych dzików należy się skontaktować z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Poznaniu pod nr tel. 61 868 97 19,  poza godzinami pracy 733 830 390.
 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo (tel. 506121259, 618145351) w przypadku zabrania padliny z terenów należących do Gminy Rokietnica.
 6. Pracownicy Urzędu Gminy w Rokietnicy w dniach i godzinach pracy Urzędu: po. 10.00-18.00, wt. – pt. od 7.30-15.30 pod numerami telefonów: 618960611, 618960616, 721 293 832, poza godzinami pracy Urzędu: 505 021 248.

Wykaz Przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Rokietnica na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Lp.

Nazwa Firmy

Adres Telefon
1.

WC SERWIS Sp. z o.o. , Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze (032) 271 33 89
2. Usługowy Wywóz Nieczystości Płynnych,
Witold Okupniak
ul. Krótka 11, 62-081 Przeźmierowo (061) 8 142 769
3. Transport Międzynarodowy i Krajowy Wywóz Nieczystości , Sebastian i Piotr Popko S.P. ul. Kościerzyńska 36, 60-446 Poznań (061) 8 489 658
4.

Mechanika Pojazdowa Wywóz Nieczystości Płynnych,
Krzysztof Depa

ul. Piaskowa 11, Cerekwica, 62-090 Rokietnica

601 441 296
5. Wywóz Nieczystości Płynnych Transport Ciężarowy,
Zbigniew Nowak
ul. Kierska 65, Kiekrz, 62-090 Rokietnica 601 778 456
6. Wywóz Nieczystości Płynnych, Usługi Transportowe,
Adam Goraj
ul. Golęcińska 13, 62-090 Rokietnica (061) 8 145 426
502 320 647
7.

Wywóz Nieczystości Płynnych,
Stanisław Lissoń

ul. Kierska 32, Kiekrz, 62-090 Rokietnica

(061) 8 482 354
602 687 970

8. Wywóz Nieczystości Płynnych ,
Magdalena Pawełczyk
ul. Szkolna 34, 64-530 Kaźmierz

(061) 29 17 842
604 881 579

9. Transport Ciężarowy i Wywóz Nieczystości Płynnych
Z.D.i P.Kulczyński
ul. Krótka 2, 62-081 Przeźmierowo

(061) 8 142 771
509 687 500

10.

„ALKOM” – Firma Handlowo-Usługowa,
mgr inż. Henryk Sienkiewicz

ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań

(061) 8 523 853
602 270 309

11. TOI TOI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

(022) 6145 979
12. CLIPPER Sp. z o.o. Oddział Chludowo

ul. Nad Torem 23, 62-001 Chludowo

(061) 8 116 539

Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rokietnica>>>pobierz


Taryfy opłat i cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od 1.06.2019r. do 31.05.2020r.

Tabela 1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców Cena brutto [w zł/m³]
Stawka opłaty abonamentowej brutto [w zł/m-c]
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich
G1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,87 6,60
G2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,87 4,59
G3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego 4,87 4,02
G4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego 4,87 2,01
Woda przeznaczona do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
G5 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,90 6,60
G6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,90 4,59
Woda przeznaczona do pozostałych celów
G7 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,92 6,60
G8 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,87 4,59

Tabela 2. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców Cena brutto [w zł/m³]
Stawka opłaty abonamentowej brutto [w zł/m-c]
Grupa 1 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie jednocześnie będący odbiorcami zbiorowego zaopatrzenia w wodę 9,12 10,40
Grupa 2 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami zbiorowego zaopatrzenia w wodę 9,12 8,39
Grupa 3 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego 9,12 2,01

Więcej informacji na temat taryf znajduje się na stronie: https://www.puk.com.pl/taryfy-2019-2020.html.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!