Dla Inwestora

Oferta inwestycyjna

Tereny inwestycyjne w Gminie Rokietnica, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod różnego rodzaju aktywizację gospodarczą

oferta-inwestycyjna-gminy-rokietnica-mpzp-pod-ag-i-p-z-alfabetem

A
Mrowino

Rejon drogi wojewódzkiej nr 184, obszar o pow. około 57 ha – przeznaczony pod  teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, (przeznaczenie uzupełniające to zabudowa usługowa), teren budynków produkcyjnych, składów, magazynów i zaplecza technicznego (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego); własność osób prywatnych.

Część A na mapie

B
Rokietnica

Rejon ulicy Topolowej, obszar o pow. około 23 ha – przeznaczony pod teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, nieuciążliwą działalność usługową  (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego); własność osób prywatnych.

Część B na mapie

C
Bytkowo

Rejon ulicy Topolowej i Obornickiej (droga powiatowa), obszar o pow. około 27 ha – przeznaczony pod tereny aktywizacji gospodarczej (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego); własność osób prywatnych.

Część C na mapie

D
Kiekrz
Rejon ulicy Poznańskiej i Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania, obszar o pow. około 35 ha – przeznaczony pod teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, teren obsługi komunikacji i transportu drogowego, teren zabudowy usługowej pod aktywizację gospodarczą (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego); własność osób prywatnych.

Część D na mapie

E
Kiekrz
Rejon ulicy Kierskiej i ulicy Serwisowej, obszar o pow. około 7 ha – przeznaczony pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego); własność osób prywatnych.

Część E na mapie

 

 

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN