Rokietnicka Wierzba 2018

Kategoria SPOŁECZNIK: Józef Fudala – sołtys z 20-letnim doświadczeniem. Otwarty dla ludzi, zawsze chętny do niesienia pomocy. Zaangażowany w życie gminy i sołectwa. Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Koło Gminne. Pomysłodawca i organizator Balu Sołtysa, który w przyszłym roku odbędzie się już po raz dziesiąty. Organizator, również we współpracy z miejscową parafią, wydarzeń kulturalnych i patriotycznych integrujących mieszkańców sołectwa. Współorganizator Narodowego Święta Niepodległości wpisanego w obchody Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica.

Kategoria SPOŁECZNIK: Wojciech Nadolny – prezes Rokietnickiej Orkiestry Dętej od momentu jej powstania, tj. od 2009 roku. Obecny na każdej próbie, dążący do perfekcji w każdym dźwięku wydobywanym z licznych instrumentów. Uświetniający wraz Rokietnicką Orkiestrą Dętą każde ważne wydarzenie w gminie Rokietnica, zarówno te świeckie, jak i religijne. Honorowy członek Ochotniczej Straży Pożarnej, zaangażowany w działania na rzecz rozwoju jednostki w Rokietnicy, w tym również nowo powstałej remizy. Pomysłodawca corocznego Balu Muzyka.

Kategoria OSOBOWOŚĆ: Rokietnicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – powstał w 2005 roku pod kierunkiem p. Piotra Batury. Wtedy siedzibą sztabu było Gimnazjum w Rokietnicy. Od XIV Finału Sztab WOŚP zawiązywał się w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, a następnie w Zespole Szkół w Rokietnicy. Aktywnie działający nie tylko podczas corocznego ogólnopolskiego Finału, ale przez długie miesiące wcześniej. Sztab gromadzi osoby zaangażowane, posiadające mnóstwo pomysłów, chętne do organizowania coraz to nowych atrakcji przyciągających mieszkańców również spoza gminy Rokietnica. Sztab oraz hojność uczestników sprawiają, że co roku padają kolejne rekordy w kwotach zebranych podczas Finału.

Kategoria SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU: Rafał Sierżant Instalatorstwo Elektryczno-Energetyczne – firma zaangażowana w wydarzenia na terenie gminy Rokietnica, w tym największe z nich pn. Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć. Rodzinny biznes prowadzony przez panów Bolesława i Rafała Sierżantów jest przykładem działalności nastawionej nie na zysk, ale efekt końcowy i zadowolenie klientów. Żaden przewód czy instalacja nie ma przed nimi tajemnic. Solidni fachowcy zawsze gotowi do działania, również na rzecz lokalnej społeczności. Społecznicy, związani z gminą od lat, z wielkim sercem do pracy i małej ojczyzny.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN