O Gminie

Dokumenty strategiczne

RAPORT O STANIE GMINY

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROKIETNICA NA LATA 2014-2020

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKIETNICA

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

BUDŻET

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA GMINY ROKIETNICA DLA CELÓW OŚWIATOWYCH NA LATA 2015-2030

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!