Rokickie wiadomości

Z dniem 5 grudnia 2016 r., wraz ze zmianą na stanowisku redaktora naczelnego, dokonaną uchwałą Rady Gminy Rokietnica, zadanie prowadzenia czasopisma Gminy Rokietnica „Rokickie Wiadomości” zostało przeniesione do Biblioteki Gminnej im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy.

Dziękując za współpracę informujemy, że materiały do numeru 1/2017 „Rokickich Wiadomości” oraz kolejnych numerów miesięcznika, należy przesyłać na adres redakcja@rokickiewiadomosci.com.pl
Z dniem 5 grudnia 2016 r. redaktorem naczelnym „Rokickich Wiadomości” jest Pani Teresa Wieczorek dyrektor Biblioteki Gminnej im. Marii Konopnickiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy.


Na terenie Gminy Rokietnica wydawana jest gazeta lokalna pod tytułem: „Rokickie Wiadomości”.
Gazeta ukazuje się co miesiąc w nakładzie 3800 egzemplarzy, jest bezpłatna.

Adres Redakcji:
ul. Szamotulska 29
62-090 Rokietnica
tel. 61 8145 212
e-mail: redakcja@rokickiewiadomosci.com.pl

Redaktor Naczelny:
Teresa Wieczorek
Zespół redakcyjny:
Katarzyna Sokulska, Iwona Zielińska
Administrator strony, serwis informacyjny, fotografia:
Adam Michta
redakcja@rokickiewiadomosci.com.pl
Honorowi Członkowie Zespołu:
Ryszard Lubka

Skład, reklamy:
Marek Niworowski
mn@kreator.com.pl
kom. 607 566 555
ROK 2024
ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2019


ROK 2016

Rokickie Wiadomości nr 12/2016
Rokickie Wiadomości nr 11/2016
Rokickie Wiadomości nr 10/2016
Rokickie Wiadomości nr 8-9/2016
Rokickie Wiadomości nr 7/2016
Rokickie Wiadomości nr 6/2016
Rokickie Wiadomości nr 5/2016

Rokickie Wiadomości nr 4/2016
Rokickie Wiadomości nr 3/2016
Rokickie Wiadomości nr 2/2016

Rokickie Wiadomości nr 1/2016


ROK 2015


ROK 2014

ROK 2013
________________________________________________________________________________
ROK 2012
_____________________________________________________________________________________________
ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2007

ROK 2006

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN