Świetlice wiejskie

Gmina Rokietnica posiada w swoim zasobie 6 świetlic wiejskich: w Cerekwicy, Krzyszkowie, Napachaniu, Przybrodzie, Kiekrzu i Żydowie. Są własnością Gminy przekazaną do gospodarowania temu z sołectw, na którego terenie się znajdują. Jako mienie komunalne muszą działać w oparciu o regulamin. Wskazuje on w sposób szczegółowy zasady i tryb korzystania ze świetlic oraz upoważnia do ustalenia opłat za ich wynajem na tzw. cele komercyjne.

W Gminie Rokietnica regulamin korzystania ze świetlic wiejskich został ustalony uchwałą Rady Gminy Rokietnica Nr LIII/488/2014 z dnia 29 września 2014 r. To na jej podstawie, Zarządzeniem Wójta, wprowadzono stawki czynszu za wynajem świetlic na imprezy okolicznościowe, spotkania o charakterze komercyjnym czy sylwester.

Każdy zainteresowany skorzystaniem z miejsca umożliwiającego organizację tego typu przedsięwzięć powinien skontaktować się z sołtysem odpowiedzialnym za daną świetlicę. To w jego gestii, jako administratora, leży prowadzenie harmonogramu działania świetlicy i dbanie o jej wyposażenie. Łatwo jest więc sprawdzić czy wybrany termin umożliwia jej wynajęcie.

Warto dodać, że głównym celem działania świetlic jest integracja środowiska lokalnego, umożliwienie mieszkańcom spędzania wolnego czasu, rekreacji czy rozwijania zainteresowań. To miejsce organizacji przeznaczonych dla nich przedsięwzięć, w tym o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym. W takich przypadkach korzystanie z nich jest bezpłatne.

CENNIK WYNAJMU ŚWIETLIC WIEJSKICH działających na terenie Gminy Rokietnica (obowiązujący od 16 stycznia 2024 r.) stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 11/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 styczn 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejski stanowiących własność Gminy Rokietnica

L.P. CEL KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ CZAS NAJMU WYSOKOŚĆ OPŁATY BRUTTO
1. DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROKIETNICA:
W CELU ORGANIZACJI imprezy okolicznościowej
świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda, świetlica Żydowo Jednorazowo maksymalnie

do 24 godzin

600,00 zł
świetlica Napachanie, świetlica Kiekrz 500,00 zł
świetlica Krzyszkowo 400,00 zł
W CELU ORGANIZACJI imprezy okolicznościowej
świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda, świetlica Żydowo Jednorazowo maksymalnie

do 48 godzin

700,00 zł
świetlica Napachanie, świetlica Kiekrz 600,00 zł
świetlica Krzyszkowo 500,00 zł
W CELU ORGANIZACJI spotkania o charakterze komercyjnym
świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda

świetlica Napachanie, świetlica Krzyszkowo, świetlica Kiekrz, świetlica Żydowo

Jednorazowo maksymalnie

do 5 godzin

 

200,00 zł

 

W CELU ORGANIZACJI komercyjnych cyklicznych zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych skierowanych w szczególności dla mieszkańców gminy Rokietnica
świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda,

świetlica Napachanie, świetlica Krzyszkowo, świetlica Kiekrz, świetlica Żydowo

Za każdą rozpoczętą godzinę zajęć   65,00 zł
SYLWESTER
świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda, świetlica Żydowo 31.12 – 01.01 1.500,00 zł
świetlica Napachanie, świetlica Kiekrz 800,00 zł
2. DLA POZOSTAŁYCH OSÓB:
W CELU ORGANIZACJI imprezy okolicznościowej
świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda, świetlica Żydowo Jednorazowo maksymalnie

do 24 godzin

700,00 zł
świetlica Napachanie, świetlica Kiekrz 600,00 zł
świetlica Krzyszkowo 500,00 zł
W CELU ORGANIZACJI imprezy okolicznościowej
świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda, świetlica Żydowo Jednorazowo maksymalnie

do 48 godzin

800,00 zł
świetlica Napachanie, świetlica Kiekrz 700,00 zł
świetlica Krzyszkowo 600,00 zł
W CELU ORGANIZACJI spotkania o charakterze komercyjnym
świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda

świetlica Napachanie, świetlica Krzyszkowo, świetlica Kiekrz, świetlica Żydowo

Jednorazowo maksymalnie

do 5 godzin

300,00 zł
L.P. CEL KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ CZAS NAJMU WYSOKOŚĆ OPŁATY BRUTTO
 

 2.

W CELU ORGANIZACJI komercyjnych cyklicznych zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych skierowanych w szczególności dla mieszkańców gminy Rokietnica
świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda,

świetlica Napachanie, świetlica Krzyszkowo, świetlica Kiekrz, świetlica Żydowo

Za każdą rozpoczętą godzinę zajęć 65,00 zł
SYLWESTER
świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda, świetlica Żydowo 31.12 – 01.01 2.000,00 zł
świetlica Napachanie, świetlica Kiekrz 1.000,00 zł

Kontakt w sprawie wynajmu świetlic wiejskich:

SOŁECTWO MROWINO-CEREKWICA Sołtys: Róża Lubka tel. 607 939 405

SOŁECTWO KRZYSZKOWO SOŁTYS: Maria Chojnacka tel. 507 528 474, 61 8145-159

SOŁECTWO NAPACHANIE-DALEKIE SOŁTYS: Agnieszka Kram tel. 539 939 910

SOŁECTWO PRZYBRODA SOŁTYS: Ryszard Jankowiak tel. 515 977 413

SOŁECTWO KIEKRZ-PAWŁOWICE SOŁTYS: Marzenna Mruk tel. 503 102 678

SOŁECTWO ŻYDOWO-ROSTWOROWO SOŁTYS: Elżbieta Wencka tel. 661 119 658

URZĄD GMINY ROKIETNICA Dorota Dolata, tel. 61 8960-622

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN