Organizacje pozarządowe

Akademia Wieku Dostojnego

Akademia Wieku Dostojnego
im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy
Adres do korespondencji:
Biblioteka Gminna
ul. Pocztowa 8
62-090 Rokietnica

Akademia Wieku Dostojnego to pierwsza w Polsce placówka kształcenia ustawicznego, której celem jest:
1.upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z różnych dziedzin życia
2.rozwijanie zainteresowań i potrzeb tych dla ducha i ciała
3.zagospodarowanie wolnego czasu nieaktywnym zawodowo
4.troska o zdrowie fizyczne i psychiczne. „Mens sana in corpore Sano” – W zdrowym ciele zdrowy duch.

Patronat Honorowy – Bartosz Derech –  Wójt Gminy Rokietnica.
Patronat medialny  –  „Rokickie Wiadomości”
Komitet założycielski: Teresa Wieczorek – dyrektor Biblioteki Gminnej
Andrzej Deckert – „Rokickie Wiadomości”

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN