O Gminie

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Gminy Rokietnica to zespół reguł i zaprojektowanych wzorców, których zadaniem jest utrwalenie spójnego wizerunku na zewnątrz. Jego stworzenie i stosowanie ma nie tylko wyróżniać, ale motywować i przekonywać do związania się z Gminą.

Oparty na tradycji i kolorystyce herbu Gminy ma za zadanie budować prestiż i prezentować otwarte, przyjazne oblicze wzbogacone o zindywidualizowane kody poszczególnych miejscowości.

Do podstawowych nośników Systemu Identyfikacji Wizualnej należą m.in. tablice sołeckie, tabliczki z nazwami ulic, oznakowanie przystanków komunikacji, czy tabliczka numeracyjna posesji.

Wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wzorów, w tym także możliwości ich udostępnienia, udziela Referat Organizacyjny i Promocji oraz Referat Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy Rokietnica. Tel: 61 89 60 614, 61 89 60 625.

Każdorazowe użycie herbu gminy czy też logotypu gminy wymaga zgody Urzędu Gminy Rokietnica. Wiadomości w tej sprawie należy pisać na adres e-mail: promocja@rokietnica.pl.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

HERB GMINY

LOGO GMINY

Zachęcamy Państwa do budowania spójnego wizerunku – np. poprzez umieszczenie na posesji jednolitej tabliczki numeracyjnej.

Piszcie także na adres: urzad@rokietnica.pl z dopiskiem System Identyfikacji Wizualnej – tabliczka numeracyjna posesji.

ROKIETNICA GMINA PERSPEKTYW

Pomysł

Nowe hasło i logo (czy sam pomysł odświeżenia dotychczasowego logo i hasła) mają stanowić przede wszystkim nawiązanie do rozwoju Gminy: przejście w jeszcze większym stopniu do działania – z „Czekamy na Ciebie” do „Gmina perspektyw”

Idea aktywności

Hasło „gmina perspektyw” koncentruje się na aktywności:
perspektywy to szereg możliwości, opcji – co odzwierciedla pozycję Gminy: z aspiracjami, w trakcie rozwoju.

Sens perspektywy

Słowo „perspektywa” można rozumieć na wiele sposobów: możliwości, szanse, perspektywy znalezienia pracy, perspektywy zamieszkania, perspektywy rozwoju itd. – ale każde z tych znaczeń ma wpisane w siebie działanie, a raczej współdziałanie: realizacja tych celów nie jest możliwa bez podjęcia aktywności.

Wizualizacja: zbieżność identyfikacji i jej rozwinięcie

Logo jest rozwinięciem hasła. Barwy są zaczerpnięte wprost z kolorystyki herbu Gminy, a zatem występuje tutaj pełna zbieżność identyfikacji. Krój czcionki nowoczesny, odwołujący się do czworokątnej figury (ale krój zarazem nie nazbyt „kanciasty”); nazwa Rokietnica lekko pogrubiona względem samego hasła.

Figura niemożliwa?

Wizualizacja pojęcia „perspektyw” odwołuje się do figury niemożliwej: figura obrazuje tutaj przenikanie się perspektyw, ujęcie bryły z różnych perspektyw. A więc płaszczyzna wizualna znaku w znacznej mierze stanowi rozwinięcie literalnego sensu pojęcia perspektywy.

Wspólny projekt

Z boków kształtu wychodzą delikatne linie, jakby naszkicowane ołówkiem, co w warstwie znaczeniowej nawiązuje do określenia Gminy jako wspólnego projektu będącego w trakcie realizacji; linie mają przywodzić na myśl szkice ze stołów kreślarskich np. pracowni planistycznych, co obrazuje przeobrażenia jakie dokonują się w przestrzeni Gminy w ciągu ostatnich lat (hala, placówki oświatowe, drogi, studium, mpzp, projekty społeczne).

RAMA

Kształt jest „pusty” w środku: można zająć pozycję osoby patrzącej z zewnątrz, jak i z wewnątrz; takie postrzeganie przywodzi na myśl kolejne słowo-klucz dla rozumienia założeń tego znaku: rama – Rokietnica jako przestrzeń i wspólnota oferuje RAMY do rozwoju.

Przyszłość

Pojęcia działania, aktywności, perspektyw, ramy są nakierunkowane na PRZYSZŁOŚĆ.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN