O Gminie

Nagrody i wyróżnienia

Certyfikat ISO

Na zdjęciu polityka jakości Urzędu Gminy w Rokietnicy. Opisane cele urzędu oraz poprzez co będzie realizowana polityka jakości. Opisane jest również do czego zobowiązuje się kierownictwo Urzędu.

 
Certyfikat, którym Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT poświadcza, że Urząd Gminy Rokietnica wdrożył oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO ISO 9001:2015. Data udzielenia pierwszej certyfikacji: 25.03.2011, Data ważności poprzedniego cyklu certyfikacji: 24.03.2023, Data wydania certyfikatu: 08.06.2020, Cykl certyfikacji ważny: od 31.03.2023 do 24.03.2026. Certyfikat wydano na podstawie auditu przeprowadzonego w dniu 27.03.2023 r. Podpisał Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności Jacek Niemczyk


Węzeł przesiadkowy Rokietnica „Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzenią Publiczną w Wielkopolsce”

Węzeł przesiadkowy Rokietnica został doceniony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Poznaniu w XII edycji konkursu na „Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w Wielkopolsce”. Konkurs ma na celu kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych oraz promocję rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce. Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka. Nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca, 2 lutego 2023 r., podczas Targów BUDMA na Międzynarodowych Targach Poznańskich, odebrał Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech.


Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

Zdjęcie dyplomu. U góry rycina miasta, poniżej napis: "Honorowy Tytuł Samorząd Społecznie Odpowiedzialny za rok 2022 dla Gminy Rokietnica za kształtowanie wspólnoty włączającej poprzez budowanie partnerstwa lokalnego, wspieranie przedsiębiorstw społecznych w oparciu o wartości solidaryzmu, współpracy i wzajemności, stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych." Poniżej podpisy Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Przewodniczącej Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Na dole logotypy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Dyplom na sinym tle.


Puchar Recyklingu – Aktywni w Wielkopolsce

Konkurs jest organizowany od 1999 roku i ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie. Jego celem jest nagrodzenie m.in. najbardziej efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów oraz edukacji ekologicznej prowadzonej w tym zakresie.

Konkurs jest organizowany przez miesięcznik Przegląd Komunalny wydawany przez Abrys Sp. z o.o.

W ramach konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” I miejsce zajęła Gmina Rokietnica. Nagrodę w wysokości 10 tys. zł, ufundowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w dniu 18 października 2022 r. podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON odebrał Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech.


Wyróżnienie w kategorii Gmina wiejska i włodarz (gmina wiejska) w rankingu Perły Samorządu 2017


Wyróżnienie w rankingu „Gmina na 5!” w edycji 2016/2017

 


Wyróżnienie w konkursie PLGBC Green Building Award 2017 – kategoria Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN