Stowarzyszenia

Rokietnicki Klub Seniorów

W styczniu 2019 roku w Rokietnicy rozpoczął swoją działalność Rokietnicki Klub Seniorów. Do klubu przystępują seniorzy oraz osoby w wieku 50+. Miejscem spotkań klubowiczów jest Remiza Strażacka przy OSP w Rokietnicy, ul. Szkolna. Spotkania odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 1800. W 5-osobowy skład zarządu wchodzą:

  • Bogusława Rzepka – Prezes
  • Wanda Koralewska – W-ce Prezes
  • Jadwiga Starzonek – Sekretarz
  • Krystyna Sochacka – Skarbnik
  • Józef Kleczewski – Członek Zarządu

Osoby tworzące zarząd dostrzegły potrzebę utworzenia w Rokietnicy organizacji zrzeszającej seniorów. W swoich działaniach Rokietnicki Klub Seniorów pragnie zagospodarować czas wolny seniorów oraz zintegrować lokalne społeczeństwo poprzez propozycje różnych działań. Inicjatywą, która jest w trakcie opracowywania są cykliczne, cotygodniowe wyjazdy seniorów na pływalnię do Tarnowskich Term. Prowadzony jest nabór chętnych osób do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym dla seniorów. W przygotowaniu są jednodniowe wycieczki krajoznawczo – edukacyjne. Rokietnicki Klub Seniorów ma w planach utworzenie kilku sekcji zainteresowań. W planach są również wyjazdy kilkudniowe oraz organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi. Założyciele Rokietnickiego Klubu Seniorów wraz z członkami klubu deklarują szeroko pojętą inicjatywę integracji z innymi grupami działającymi na terenie Gminy Rokietnica.

Strona internetowa: https://rokietnicasenior.pl/.

Facebook: https://www.facebook.com/Rokietnicki-Klub-Seniora-294285697925604/.


Stowarzyszenie Akademia Wieku Dostojnego

Akademia Wieku Dostojnego została założona przez znanego społecznika – Andrzeja Deckerta. Po dziesięciu latach działalności Akademia uległa przekształceniu w Stowarzyszenie. Logo nie zostało zmienione.

Dołączyć do Akademii może każdy, bez względu na wiek. Nie jest wymagana legitymacja emeryta lub rencisty.

Na spotkaniach odbywają się otwarte wykłady i prelekcje naukowe. Jakiś czas temu odbywały się także zajęcia komputerowe, które bardzo podobały się uczestnikom zajęć, więc wszystko wskazuje na to że niedługo znów pojawią się w programie. W tej chwili jednym z głównych zajęć AWD są odbywające się w poniedziałki i czwartki na Sali Ochotniczej Straży Pożarnej ćwiczenia „Zdrowy kręgosłup”. Zajęcia te zaczynają się o godzinie 19:00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy sami opłacają wynajem Sali. Prowadzi je mgr rehabilitacji Agnieszka Łaszcz. Panie uczęszczające do Akademii Wieku Dostojnego w każdy poniedziałek i czwartek mogą wziąć udział w zajęciach z gimnastyki profilaktycznej, które odbywają się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy.


Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”

 

Celem stowarzyszenia jest zaspokojenie potrzeb członków w obszarze kulturalno- oświatowym i rekreacyjnym, łączącym rozrywkę z odpoczynkiem.

W ramach aktywnej rekreacji i wypoczynku biorą udział w festynach rodzinnych i rajdach rowerowych. Od gminy co roku otrzymują granty na wyjazd kilkudniowy, a sami organizują wyjazdy jednodniowe. W stowarzyszeniu działa zespół wokalny, który spotyka się na cotygodniowych próbach. Przy współpracy z Policją i Strażą Pożarną organizują pogadanki, warsztaty i spotkania o charakterze edukacyjnym. Głównymi tematami są zdrowie, aktywny styl życia, pierwsza pomoc i bezpieczeństwo. Szczególnie celebrowaną tradycją Stowarzyszenia są spotkania opłatkowe, które są okazją do wspólnego śpiewania kolęd oraz składnia sobie życzeń. Czynnie działają jako wolontariusze, za co podczas Gali Wolontariatu zdobyli uznanie. W 2016 roku wyróżnieni zostali przez Wójta Gminy Rokietnica otrzymując Rokietnicką Wierzbę.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN