Koperta życia

KAMPANIA: KOPERTA ŻYCIA

Kampania skierowana jest przede wszystkim do osób starszych, chorych i samotnych, mieszkających w naszej gminie.

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw zawierający kartę informacyjną wraz z kopertą oraz 2 naklejkami, które należy przykleić na lodówkę, w której zestaw będzie przechowywany oraz w widocznym miejscu przy wejściu do domu.

W karcie  znajdziecie Państwo pytania dotyczące stanu zdrowia, w szczególności przebytych chorób, zażywanych leków, kontaktu do bliskich oraz innych ważnych z medycznego punktu widzenia informacji. Ankieta powinna być aktualizowana na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.

Akcja ma na celu zwiększenie Państwa bezpieczeństwa poprzez przyspieszenie udzielania pomocy medycznej przez lekarzy i ratowników wezwanych na interwencję do domu.
Karta pozwala na szybkie zebranie podstawowych informacji o stanie zdrowia oraz ułatwia podjęcie akcji, często ratującej życie.

Zachęcamy do wykonania trzech kroków:
1. odebrania zestawu,
2. wypełnienia ankiety,
3. oznakowania lodówki i umieszczenia w niej zestawu.

Lodówka jest sprzętem znajdującym się w większości naszych domów. Dodatkowo zostanie oznakowana naklejką z logo akcji – dzięki czemu zespoły ratownictwa medycznego nie będą miały problemu z lokalizacją informacji umieszczonych przez Państwa w „KOPERCIE ŻYCIA”.

Mamy wielką nadzieję, że dzięki akcji podniesiemy Państwa poczucie bezpieczeństwa.

Zestawy zawierające KOPERTĘ ŻYCIA” można nieodpłatnie otrzymać od dnia 1 lipca br. w następujących miejscach:

– Urząd Gminy Rokietnica
– Ośrodek Pomocy Społecznej
– placówki podstawowej opieki zdrowotnej
– Biblioteka Gminna w Rokietnicy
– Gminny Ośrodek Kultury

Z czasem postaramy się rozprowadzać „KOPERTY ŻYCIA” również w innych miejscach.

Załącznik do pobrania: Wzór karty informacyjnej

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN