Władze i Urząd

Referaty i samodzielne stanowiska

Szanowni Państwo, bezpośrednia obsługa w UG Rokietnica możliwa tylko po wcześniejszym umówieniu – w tym celu można skorzystać z udostępnionego systemu rezerwacji wizyt .

Numery telefonów do poszczególnych referatów poniżej.

Budynek A

Referat Organizacyjny i Promocji (RO)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Agnieszka Antczak Kierownik 22 61 10 22 542 agnieszka.antczak@rokietnica.pl
Małgorzata Ciesielczyk Sekretariat, kadry 20 – sekretariat 61 89 60 634 sekretariat@rokietnica.pl
Katarzyna Sokulska Promocja 17 61 89 60 614 promocja@rokietnica.pl
Patrycja Różańska (w zastępstwie za: Agnieszka Kępa) Promocja 17 61 89 60 614 promocja@rokietnica.pl
Agnieszka Bilik Organizacje pozarządowe 23 61 10 22 540 agnieszka.bilik@rokietnica.pl

Referat Spraw Obywatelskich (RSO)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Sylwia Andrzejewska Zastępca Kierownika 16 61 89 60 633 rada@rokietnica.pl
Bernadeta Kiełb Obsługa Biura Rady, wybory 16 61 89 60 633 rada@rokietnica.pl

Referat Administracyjny i Obsługi Klienta (RAK)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Piotr Śmiejkowski Informatyk 23 piotr.smiejkowski@rokietnica.pl

Referat Zagospodarowania Przestrzennego (RZP)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Edyta Musiał Kierownik Referatu
Zagospodarowanie przestrzenne
i opracowanie strategii
8 61 89 60 629 edyta.musial@rokietnica.pl
Ewa Zagdańska Zagospodarowanie przestrzenne 7a 61 89 60 630 ewa.zagdanska@rokietnica.pl
Sandra Kowalczyk Zagospodarowanie przestrzenne – Warunki zabudowy 10 61 89 60 628 sandra.kowalczyk@rokietnica.pl
Anna Mazur Zagospodarowanie przestrzenne – Warunki zabudowy 10 61 89 60 628 anna.mazur@rokietnica.pl
Dominika Nowak Zagospodarowanie przestrzenne – Geodezja 10 61 89 60 628 dominika.nowak@rokietnica.pl
Agnieszka Rutkowska Zagospodarowanie przestrzenne 10 61 89 60 630 agnieszka.rutkowska@rokietnica.pl

Referat Inwestycji i Infrastruktury (RI)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Leopold Wiorek Kierownik Referatu
Ewidencja dróg i nieruchomości oraz realizacji inwestycji drogowych i uzbrojenia terenu
1 61 89 60 625 leopold.wiorek@rokietnica.pl
Dorota Błachowicz Zastępca Kierownika 2 61 89 60 610 dorota.blachowicz@rokietnica.pl
Aleksandra Soloch Infrastruktura drogowa 2 61 89 60 603 aleksandra.soloch@rokietnica.pl
Halina Wroniecka Zamówienia publiczne 1 61 89 60 604 halina.wroniecka@rokietnica.pl
Paulina Strzykała Kontrola terenowa inwestycji i odbiorów 2 61 89 60 635 paulina.strzykala@rokietnica.pl
Piotr Mazurczak Kontrola terenowa inwestycji i odbiorów 2 61 89 60 635 piotr.mazurczak@rokietnica.pl

Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego (RGM)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Dorota Dolata Kierownik Referatu 5 61 89 60 622 dorota.dolata@rokietnica.pl
Magdalena Nowak-Kamińska Zastępca Kierownika
Ewidencja działalności gospodarczej
7a 61 89 60 623 magdalena.nowak@rokietnica.pl
Anna Skrzypiec Gospodarka gruntami 5 61 89 60 609 anna.skrzypiec@rokietnica.pl
Monika Szewczak Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym 5 61 89 60 622 monika.szewczak@rokietnica.pl

Referat Ochrony Środowiska (RS)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Katarzyna Lokke Kierownik Referatu 4 61 89 60 616 katarzyna.lokke@rokietnica.pl
Aleksandra Tomaszewska Zastępca Kierownika
Gospodarka odpadami komunalnymi
i opłaty środowiskowe
4 61 89 60 616 aleksandra.tomaszewska@rokietnica.pl
Zofia Grabarz Księgowanie i windykacja opłat 3 61 89 60 632 zofia.grabarz@rokietnica.pl
Ilona Konieczna Księgowanie i windykacja opłat 3 61 89 60 632 ilona.konieczna@rokietnica.pl
Lidia Przybysz Ochrona środowiska, zwierząt
i rolnictwo
11 61 89 60 631 lidia.przybysz@rokietnica.pl
Monika Kowalska Ochrona środowiska
Czyste powietrze
11 61 89 60 631 czystepowietrze@rokietnica.pl
Aleksandra Sulejewska Zieleń w gminie 15 61 89 60 611 aleksandra.sulejewska@rokietnica.pl
Hanna Bojanowska Kontrola terenowa 15 61 10 22 541 hanna.bojanowska@rokietnica.pl

Referat Podatków i Opłat Lokalnych (RP)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Magdalena Jakubowska-Specyał Kierownik Referatu, Wymiar podatków  6 61 89 60 607 magdalena.jakubowska@rokietnica.pl
Violetta Gawenda Opłaty adiacenckie i planistyczne  7 61 89 60 607 violetta.gawenda@rokietnica.pl
Agnieszka Pohl Księgowość podatkowa, opłaty i windykacja  7 61 89 60 617 agnieszka.pohl@rokietnica.pl
Anna Krygier-Szymańska Wymiar podatków  7 61 89 60 624 anna.szymanska@rokietnica.pl
Marika Paluszak (w zastępstwie za: Martyna Barcińska) Windykacja i kontrola podatkowa  7 61 89 60 624 marika.paluszak@rokietnica.pl
Agnieszka Spławska Wymiar podatków  7 61 89 60 624 agnieszka.splawska@rokietnica.pl

 Stanowiska samodzielne

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Katarzyna Pawlik-Cyc Fundusze zewnętrzne i rozwój 22  61 89 60 619 fundusze@rokietnica.pl
Wiesława Matkowska Audytor wewnętrzny 15 audyt@rokietnica.pl

Budynek B

Referat Obsługi Finansowo-Budżetowej (FB)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Franciszka Skotarczak Kierownik Referatu,
Główna księgowa
 parter 61 89 60 615 ksiegowosc@rokietnica.pl

Renata Jahns

Płace  parter 61 89 60 612 ksiegowosc@rokietnica.pl
Małgorzata Jakobsze Księgowość budżetowa  parter 61 89 60 612 ksiegowosc@rokietnica.pl
Sylwia Wróbel Księgowość budżetowa  parter 61 89 60 613 ksiegowosc@rokietnica.pl
Joanna Zyguła Księgowość budżetowa, fundusz sołecki  parter 61 89 60 613 ksiegowosc@rokietnica.pl

Stanowiska samodzielne

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Adam Nosal informacje niejawne, sprawy wojskowe i obronne, bhp  I piętro 61 89 60 606 adam.nosal@rokietnica.pl
Sandra Pietrzak zarządzanie kryzysowe, p.poż. i OC  I piętro 61 10 22 543 sandra.pietrzak@rokietnica.pl

Budynek C

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Monika Jackowiak Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 61 89 60 627 usc@rokietnica.pl

Lidia Widera

Zastępca Kierownika 61 89 60 627 usc@rokietnica.pl

Referat Administracyjny i Obsługi Klienta (RAK)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Magdalena Amanowicz Kierownik Referatu 61 89 60 621 archiwum@rokietnica.pl
Katarzyna Filipowiak-Łuczyńska Zastępca Kierownika,
Biuro Obsługi Klienta
61 89 60 601 boi@rokietnica.pl
Dorota Konopko-Niewulis Biuro Obsługi Klienta 61 89 60 621 boi@rokietnica.pl
Aneta Dolacińska Biuro Obsługi Klienta 61 10 22 544 boi@rokietnica.pl

Referat Spraw Obywatelskich (RSO)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Ilona Korczyńska Kierownik 61 89 60 602 ilona.korczynska@rokietnica.pl
Elżbieta Karbowska Ewidencja ludności 61 89 60 626 elzbieta.karbowska@rokietnica.pl
Magdalena Wziętek Dowody osobiste, Ewidencja ludności 61 89 60 602 magdalena.wzietek@rokietnica.pl

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Rokietnica:

Monika Zygmunt-Jakuć, iod@rokietnica.pl

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN