Władze i Urząd

Referaty i samodzielne stanowiska

Szanowni Państwo, bezpośrednia obsługa w UG Rokietnica możliwa tylko po wcześniejszym umówieniu.

Numery telefonów do poszczególnych referatów poniżej.

Pisma w formie papierowej przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem urny umieszczonej w budynku C.

Budynek A

Referat Organizacyjny i Promocji (RO)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Agnieszka Antczak Kierownik
Organizacje pozarządowe
22 61 89 60 619 agnieszka.antczak@rokietnica.pl
Małgorzata Ciesielczyk Sekretariat, kadry 20 – sekretariat 61 89 60 634 malgorzata.ciesielczyk@rokietnica.pl
Katarzyna Sokulska Promocja 17 61 89 60 614 katarzyna.sokulska@rokietnica.pl
Agnieszka Kępa Promocja 17 61 89 60 614 agnieszka.kepa@rokietnica.pl

Referat Spraw Obywatelskich (RSO)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Sylwia Andrzejewska Obsługa Biura Rady, wybory 23 61 89 60 633 rada@rokietnica.pl
Bernadeta Kiełb Obsługa Biura Rady, wybory 23 61 89 60 633 rada@rokietnica.pl

Referat Zagospodarowania Przestrzennego (RZP)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Edyta Musiał Kierownik Referatu
Zagospodarowanie przestrzenne
i opracowanie strategii
8 61 89 60 629 edyta.musial@rokietnica.pl
Maria Katarzyna Borowczak Geodezja 10 61 89 60 628 katarzyna.borowczak@rokietnica.pl
Ewa Zagdańska Zagospodarowanie przestrzenne 8 61 89 60 630 ewa.zagdanska@rokietnica.pl
Dominika Nowak
(w zastępstwie za: Sandra Kowalczyk)
Zagospodarowanie przestrzenne – Warunki zabudowy 10 61 89 60 628 dominika.nowak@rokietnica.pl
Anna Mazur Zagospodarowanie przestrzenne – Warunki zabudowy 10 61 89 60 628 anna.mazur@rokietnica.pl
Agnieszka Rutkowska Zagospodarowanie przestrzenne 10 61 89 60 630 agnieszka.rutkowska@rokietnica.pl

Referat Inwestycji i Infrastruktury (RI)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Leopold Wiorek Kierownik Referatu
Ewidencja dróg i nieruchomości oraz realizacji inwestycji drogowych i uzbrojenia terenu
1 61 89 60 625 leopold.wiorek@rokietnica.pl
Julianna Maciejewska Zastępca Kierownika 1 61 89 60 610 julianna.maciejewska@rokietnica.pl
Kinga Kusa
(w zastępstwie za: Dorota Błachowicz)
Infrastruktura 2  61 89 60 603 kinga.kusa@rokietnica.pl
Urszula Radoń Infrastruktura drogowa 2 61 89 60 635 urszula.radon@rokietnica.pl
Halina Wroniecka Zamówienia publiczne 1 61 89 60 604 halina.wroniecka@rokietnica.pl
Paulina Strzykała Kontrola terenowa inwestycji i odbiorów 2 61 89 60 635 paulina.strzykala@rokietnica.pl

Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego (RGM)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Dorota Dolata Kierownik Referatu 5 61 89 60 622 dorota.dolata@rokietnica.pl
Ewa Lota Ewidencja działalności gospodarczej 6 61 89 60 623 ewa.lota@rokietnica.pl
Anna Skrzypiec Gospodarka gruntami 5 61 89 60 609 anna.skrzypiec@rokietnica.pl

Referat Ochrony Środowiska (RS)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Katarzyna Lokke Kierownik Referatu  4 61 89 60 616 katarzyna.lokke@rokietnica.pl
Aleksandra Tomaszewska Gospodarka odpadami komunalnymi
i opłaty środowiskowe
 3 61 89 60 632 aleksandra.tomaszewska@rokietnica.pl
Zofia Grabarz Księgowanie i windykacja opłat  3 61 89 60 632 zofia.grabarz@rokietnica.pl
Anna Borysiak Zieleń w gminie  4 61 89 60 616 anna.borysiak@rokietnica.pl
Lidia Przybysz Ochrona środowiska, zwierząt i rolnictwo  11 61 89 60 631 lidia.przybysz@rokietnica.pl
Małgorzata Weymann Kontrola terenowa 11 61 89 60 611 eko-alarm@rokietnica.pl
Sławomir Urbaniak Ochrona środowiska

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

11 61 89 60 631 slawomir.urbaniak@rokietnica.pl

czystepowietrze@rokietnica.pl

Referat Podatków i Opłat Lokalnych (RP)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Magdalena Jakubowska-Specyał Kierownik Referatu, Wymiar podatku i opłat  6 61 89 60 617 magdalena.jakubowska@rokietnica.pl
Violetta Gawenda Opłaty adiacenckie i planistyczne  7 61 89 60 607 violetta.gawenda@rokietnica.pl
Agnieszka Pohl Księgowość podatkowa, opłaty i windykacja  7 61 89 60 617 agnieszka.pohl@rokietnica.pl
Anna Krygier-Szymańska Wymiar podatków  7 61 89 60 624 anna.szymanska@rokietnica.pl
Martyna Barcińska Windykacja i kontrola podatkowa  7 61 89 60 624 martyna.barcinska@rokietnica.pl
Agnieszka Spławska Wymiar podatków  7 61 89 60 624 agnieszka.splawska@rokietnica.pl

Referat Administracyjny i Obsługi Klienta (RAK)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Arkadiusz Chołżyński Kierownik Referatu 16 61 89 60 621 arkadiusz.cholzynski@rokietnica.pl
Aneta Dolacińska e-Usługi 23

 Stanowiska samodzielne

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Anna Garbicz Fundusze zewnętrzne 22 61 89 60 619 anna.garbicz@rokietnica.pl
Wiesława Matkowska Audytor wewnętrzny 15

Budynek B

Referat Obsługi Finansowo-Budżetowej (FB)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Franciszka Skotarczak Kierownik Referatu,
Główna księgowa
 parter 61 89 60 615 elzbieta.skotarczak@rokietnica.pl

Renata Jahns

Płace  parter 61 89 60 612 renata.jahns@rokietnica.pl
Sylwia Wróbel Księgowość budżetowa  parter 61 89 60 613 sylwia.wrobel@rokietnica.pl
Małgorzata Jakobsze Księgowość budżetowa  parter 61 89 60 612 malgorzata.jakobsze@rokietnica.pl

Budynek C

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Monika Jackowiak Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 61 89 60 627 monika.jackowiak@rokietnica.pl
Ilona Korczyńska Zastępca Kierownika 61 89 60 602 ilona.korczynska@rokietnica.pl

Lidia Widera

Zastępca Kierownika

Referat Administracyjny i Obsługi Klienta (RAK)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Katarzyna Filipowiak-Łuczyńska Biuro Obsługi Interesanta 61 89 60 601 katarzyna.filipowiak@rokietnica.pl
Magdalena Amanowicz Kancelaria, archiwum 61 89 60 640 magdalena.amanowicz@rokietnica.pl

Referat Spraw Obywatelskich (RSO)

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Ilona Korczyńska Kierownik 61 89 60 602 ilona.korczynska@rokietnica.pl
Elżbieta Karbowska Ewidencja ludności 61 89 60 626 elzbieta.karbowska@rokietnica.pl
Lidia Widera Dowody osobiste

Stanowiska samodzielne

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Adam Nosal Bhp, p.poż. i OC 61 89 60 606 adam.nosal@rokietnica.pl
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!