Aktualności

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

data publikacji: 10/01/2024

KATEGORIA: Środowisko

W związku z alertem wystosowanym przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego 

 

dotyczącym powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie powiatu poznańskiego w okresie od godz. 8.00 dnia 10.01.2024r. do godz. 24.00 dnia 10.01.2024 r.

Wójt Gminy Rokietnica ZALECA, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej,

Ogół ludności:

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Komunikat z dnia 10.01.2024 przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 i ryzyko dalszych przekroczeń

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN