Aktualności

II edycja gminnego konkursu „Mistrz pięknego pisma”

data publikacji: 31/01/2024

KATEGORIA: Kultura

Kontynuując ideę zachęcania do rozwijania umiejętności motorycznych, w tym sztuki odręcznego pisania, ogłaszamy drugą edycję konkursu „Mistrz pięknego pisma”. Ponownie do udziału w nim zapraszamy uczniów szkół podstawowych. Tym razem zadanie polega na odręcznym przepisaniu utworu Czesława Miłosza pt. „Miłość” na kartce w formacie A4.

Zgłoszenia będą przyjmowane w 3 kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych;
  • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;
  • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika, z dopiskiem zawierającym nazwę szkoły oraz klasę, do której uczestnik konkursu chodzi, a także kontaktu do rodzica/opiekuna prawnego. Tekst należy umieścić na kartce w wąską (klasy 1-3) lub szeroką linię (klasy 4-8), wykorzystując do tego celu długopis. Prace, wraz ze zgodą i oświadczeniami podpisanymi przez rodzica/opiekuna prawnego, należy dostarczyć w terminie 1-29 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Rokietnica.

Oceniając prace Komisja Konkursowa będzie zwracać szczególną uwagę na czytelność pisma, jego estetykę oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.

W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 89 60 614 (Urząd Gminy w Rokietnicy Referat Organizacyjny i Promocji) lub adresem: promocja@rokietnica.pl.

Regulamin – przeczytaj

zgoda i oświadczenia – pobierz

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN