Aktualności

Harmonogram Zebrań Wiejskich w 2024 r.

data publikacji: 17/01/2024

KATEGORIA: Sołectwa

LP. SOŁECTWO DATA ZEBRANIA MIEJSCE ZEBRANIA GODZINA
1 SOBOTA-BYTKOWO 23.01.2024 r. SALA SESYJNA UG ROKIETNICA 18:00
2 ŻYDOWO-ROSTWOROWO 24.01.2024 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W ŻYDOWIE 18:00
3 NAPACHANIE-DALEKIE 25.01.2024 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W NAPACHANIU 18:00
4 PRZYBRODA 26.01.2024 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W PRZYBRODZIE 18:00
5 ROKIETNICA 29.01.2024 r. SZKOŁA PODSTAWOWA UL. TRAKT NAPOLEOŃSKI 16 18:00
6 STARZYNY-ROGIERÓWKO 30.01.2024 r. SALA SESYJNA UG ROKIETNICA 18:00
7 MROWINO-CEREKWICA 31.01.2024 r. SZKOŁA PODSTAWOWA W CEREKWICY 18:00
8 KIEKRZ-PAWŁOWICE 1.02.2024 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W KIEKRZU 18:00
9 KRZYSZKOWO 2.02.2024 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W KRZYSZKOWIE 18:00
10 KOBYLNIKI 5.02.2024 r. SZKOŁA PODSTAWOWA W NAPACHANIU 18:00

Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 10 proc. osób uprawnionych do głosowania – stałych mieszkańców Sołectwa.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego kworum, wyznacza się nowy termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godz. 18:15.

Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie w drugim terminie będą miały moc obowiązującą bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Porządek zebrania

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. Powitanie mieszkańców i przybyłych gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2023 rok.
  5. Podział środków finansowych Sołectwa na 2024 rok.
    zał. nr 9 do Uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr LXXIII/635/2023 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2024 rok – zobacz
  6. Przedstawienie przez Wójta Gminy podsumowania za 2023 rok oraz bieżących zagadnień.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN