Aktualności

Gmina Rokietnica z dofinansowaniem z programu „Cyfrowa Gmina”

data publikacji: 02/02/2022

KATEGORIA: Fundusze UE

Baner przedstawiający logotypy: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1 lutego 2022 r. Gmina Rokietnica podpisała umowę o dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na wsparcie w wysokości 100 000,00 złotych w ramach programu grantowego „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”. Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Ubiegając się o dotację, Urząd Gminy Rokietnica uzyskał maksymalne wsparcie finansowe. Warto dodać, że zostało ono dla każdej z gmin określone „z góry” w oparciu o dwa kryteria: liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków realizowany był w 3 etapach, a każda z gmin miała określony czas, w którym mogła go złożyć. Dla Gminy Rokietnica wyznaczony etap trwał do 17.11.2021 r.

Przedsięwzięcie jest w 100% dofinansowane z programu „Cyfrowa Gmina” ze środków unijnych i zostanie przeznaczone na:

  • przygotowanie Urzędu do możliwości świadczenia pracy przez urzędników w trybie zdalnym (zakup laptopów, oprogramowania, kart/podpisów elektronicznych do zdalnego uwierzytelniania),
  • przygotowanie Rady Gminy Rokietnica do zdalnego trybu prowadzenia obrad i głosowań (zakup tabletów LTE),
  • usprawnienie zdalnego trybu obsługi mieszkańców (zakup sprzętu konferencyjnego służącego organizacji m.in. dyskusji publicznych, konsultacji społecznych),
  • działań zmierzających do podniesienia poziomu zabezpieczenia Urzędu przed cyberatakami (diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz wydatki na szkolenia).
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!