Aktualności

Sołectwo Krzyszkowo uczestnikiem konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

data publikacji: 24/11/2021

KATEGORIA: Fundusze UE

W listopadzie upłynął termin realizacji projektu „Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Krzyszkowo”, który realizowany był w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Głównym celem działań projektowych było wsparcie inicjatyw mieszkańców, uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa wsi 2020 +”, na rzecz rozwoju własnej miejscowości.

W ramach konkursu mogły być dofinansowane projekty w zakresie:

  1. zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości;
  2. zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

Dofinansowaniem nie mogły być objęte projekty planowane do realizacji, w ciągach pasów drogowych oraz organizacji dożynek gminnych.

Działania projektowe realizowano na działce gminnej, na której zlokalizowany był plac zabaw. Zgromadzony tam sprzęt, niestety, uległ zniszczeniu poprzez wieloletnie użytkowanie i wpływ warunków atmosferycznych, zagrażając bezpieczeństwu dzieci. Miejsce to wymagało modernizacji. Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców oraz potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej, postanowiono podczas zebrania wiejskiego, zagospodarować i doposażyć teren w taki sposób, aby przyczynił się on do poprawy wizerunku miejscowości, pełniąc jednocześnie funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Krzyszkowa. Na części działki postanowiono stworzyć wyjątkowe miejsce w formie ogrodu, który będzie w pełni dostępny dla wszystkich mieszkańców. Wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom oraz dostrzeganym coraz większym skutkom spędzania czasu wolnego przed komputerem, zaplanowano stworzyć innowacyjną przestrzeń zieloną dla dzieci, jak i dla dorosłych. Standardowe place zabaw rozwijają umiejętności ruchowe, jednak nie zawsze stymulują zmysł słuchu, dotyku czy wzroku, które są niezbędne do harmonijnego przebiegu rozwoju. W trosce o najmłodszych mieszkańców postanowiono stworzyć ogród sensoryczny, czyli miejsce zapewniające bezpośredni dostęp do bodźców oddziałujących na wszystkie zmysły. Nowopowstałe miejsce będzie przyjazne i dostosowane także dla dzieci z niepełnosprawnościami. W krzyszkowskim ogrodzie sensorycznym wyodrębniono sfery aktywności, które będą odpowiadały poszczególnym zmysłom: wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku, grawitacji i równowagi oraz ruchu. Sensoryczne interaktywne urządzenia pobudzą nie tylko zmysły, ale także zapewnią wszechstronną stymulację i zachęcą do nauki poprzez zabawę. Odpowiednio dobrany sprzęt wraz ze ścieżką wykonaną z bezpiecznej nawierzchni umożliwią dzieciom ze specjalnymi potrzebami integracyjną zabawę z rówieśnikami. Dzięki takim warunkom zapewniona będzie bezpieczna zabawa dla wszystkich dzieci przy jednoczesnym stymulowaniu ich zmysłów.

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Gminy w Rokietnicy i zaangażowaniu mieszkańców Krzyszkowa, powstało miejsce, które będzie służyło społeczności lokalnej. W realizację projektu było zaangażowanych wiele osób. Nie chciałabym nikogo w tym miejscu pominąć. Podziękowania kieruję do Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy, Radnych Gminy Rokietnica. W sposób szczególny pragnę podziękować zaangażowanym mieszkańcom w realizację przedsięwzięcia oraz firmom wspierającym nasze działania. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Urząd Gminy w Rokietnicy nasza wieś pięknieje każdego dnia.

Sołtyska
M. Chojnacka

Na zdjęciu trzech mężczyzn próbujących podnieść wielki kamień. Dalej koparka z kamieniami na łyżce i plac zabaw za siatką.

Na zdjęciu dwóch mężczyzn przenoszących kosz na śmieci. Za nimi dwóch innych mężczyzn stojących przy betonowym kole. Za nimi domy i droga.
Na zdjęciu ścieżka z kamieni na placu zabaw w Krzyszkowie.
Na zdjęciu plac zabaw w Krzyszkowie, a na nim m.in. zjeżdżalnia, karuzela, piaskownica. A także tablica przedstawiająca nazwę projektu, kwotę i źródło dofinansowania.
Na zdjęciu dyplom z logotypem Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Odnowy Wsi . Poniżej tekst: "Pięknieje wielkopolska wieś" 50000 zł gmina ROKIETNICA sołectwo KRZYSZKOWO Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO KRZYSZTOF GRABOWSKI i podpis Poznań 2021

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!