Aktualności

Drogi powiatowe staną się bezpieczniejsze

data publikacji: 06/07/2022

KATEGORIA: Inwestycje

Nowa, szersza jezdnia, bezpieczne chodniki, ścieżka rowerowa i doświetlone przejścia dla pieszych. Tak jesienią będzie wyglądała droga powiatowa z Rokietnicy do Napachania. Koszt inwestycji to ponad 11 mln zł.

Prace prowadzone są obecnie na całym, niemal 3-kilometrowym odcinku drogi (od Traktu Napoleońskiego w Rokietnicy do drogi wojewódzkiej nr 184 w Napachaniu). Na części drogi ułożone już zostały warstwy wyrównawcza i wiążąca, budowana jest ścieżka rowerowa na całym odcinku, dobiega końca przebudowa starego mostu nad Samicą Pamiątkowską, trwają prace brukarskie.

W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, droga zostanie kompleksowo odwodniona, powstaną ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe o długości 2,7 km, a także chodniki o długości około 2 kilometrów. Przebudowanych zostanie 8 przystanków autobusowych, powstanie 6 oświetlonych przejść dla pieszych – na trasie zostanie zamontowanych łącznie około 80 lamp.

Prace potrwają do października i pochłoną około 11 mln zł.

– Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – przypomina Jan Grabkowski, starosta poznański. – Otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 4,8 mln zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych. To dowodzi, że zarówno wniosek, jak i sama inwestycja, były dobrze przygotowane.

Pozostałą część finansują ze swoich budżetów powiat poznański oraz gmina Rokietnica.

Na zdjęciu widać ulicę w budowie - z lewego dolnego rogu w prawo. Prawy pas jezdni jest przed remontem. Po prawej stronie widoczne pobocze z rozgarniętym żółtym piaskiem, a dalej ustawione krawężniki, między którymi jedzie koparka. Po obu stronach jezdni drzewa - po lewej stronie większe. Za drzewami z lewej pole z żółtym zbożem.

 

Zdjęcie przedstawia ulicę, której lewy pas jest w budowie. Ulica ciągnie się od prawej strony zdjęcia do lewej strony po skosie. Na pierwszym planie rozrzucony żółty piasek do rozgarnięcia przed budową chodnika. Z lewej strony w oddali widać już gotową część chodnika. W dalszej perspektywie widoczne duże drzewa. Na górze zdjęcia białe i szare chmury.

 

Na zdjęciu od lewej widoczny chodnik w budowie, przy którym stoi stacja paliw. Na wprost ulica, która w dalszej perspektywie jest w budowie - stoją na niej żółte maszyny budowlane. Po prawej stronie zwężenie jezdni, zjazd w prawo na parking, a dalej pole i drzewa na horyzoncie. Na niebie białe i szare chmury.

 

Dwa ronda na Szamotulskiej

Powiat poznański otrzymał również dofinansowanie w wysokości 2,3 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dwóch rond na ulicy Szamotulskiej w Rokietnicy (na skrzyżowaniach z ulicami Szkolną i Kolejową). Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji.

– W ramach prac, oddalone od siebie o około 100 metrów skrzyżowania – w tym jedno z sygnalizacją świetlną, zostaną przebudowywane na zespół dwóch rond – opowiada Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Planowane jest również wzmocnienie nawierzchni i poszerzenie jezdni, budowa chodników i dróg rowerowych, budowa dwóch przystanków autobusowych z zatokami. Cały odcinek zostanie kompleksowo odwodniony i oświetlony.

Prace zakładają również poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu: powstaną azyle dla pieszych i rowerów na jezdni, wykonane zostanie nowe oznakowanie z materiałów odblaskowych o wysokich parametrach technicznych.

Przebudowa poprawi czytelność obu skrzyżowań. Będą one funkcjonowały w układzie dwóch odrębnych rond umożliwiających zawrócenie. Pomiędzy nimi będzie znajdowała się nieprzejezdna wyspa, stanowiąca przedłużenie wysp najazdowych. Wzdłuż tej wyspy po obu stronach drogi, w miejscu istniejących przystanków, zostaną wykonane zatoki autobusowe, co wyeliminuje zatrzymywanie się autobusów na jezdni i wpłynie na płynność ruchu.

Prace potrwają do przyszłego roku i będą kosztować około 5,6 mln zł.

Zdjęcie zniszczonej ulicy z łatami. Po lewej chodnik, za nim trawa, a dalej parking i bordowy budynek hali ROS. W ciągu ulicy mini rondo. Po prawej stronie za czerwono-białymi barierkami chodnik, a dalej za opłotowaniem dom mieszkalny ze spadzistym dachem. Dalej widoczne duże drzewa.

 

Na zdjęciu widoczne skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Na dole zdjęcia widać fragment pasów. Z lewej stronie zdjęcia za rondem widać chodnik za czerwono-białymi barierkami, a dalej za ogrodzeniem duże drzewa. Po prawej stronie za takimi samymi barierkami chodnik, a dalej mniejsze drzewa i krzewy oraz bordowa zabudowa mieszkalna i wieża kościoła. Skrzyżowanie ulic Szkolna - Szamotulska.

 

Na pierwszym planie widać trawę, za nią od lewego dolnego rogu chodnik, za nim kolejny pas zieleni z trawą. Dalej ulica prostopadła do ulicy Szamotulskiej. Przy ulicy Szamotulskiej chodnik, za nim ogrodzenie, dalej wysokie drzewa. Na ulicy Szamotulskiej po prawej stronie zdjęcia przejście dla pieszych, przy którym na zielone światło czekają trzy osoby, stojące tyłem do fotografa. Po lewej stronie między drzewami widoczny zielony dwupiętrowy budynek.

 

Dokumentacje dla kolejnych inwestycji

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu przygotowuje dokumentacje dla kolejnych inwestycji i remontów na terenie gminy Rokietnica. To m.in. remont drogi Żydowo – Rokietnica, przebudowy ulic Kolejowej i Golęcińskiej w Rokietnicy czy ulicy Przybrodzkiej w Cerekwicy.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!