Aktualności

Ponad 3 km nowych odcinków ulic z asfaltową nawierzchnią

data publikacji: 17/06/2022

KATEGORIA: Inwestycje

Po rozstrzygniętym przetargu i podpisaniu umowy ruszyła budowa kolejnych odcinków ulic w Mrowinie, Kiekrzu, Cerekwicy, Rokietnicy i Rogierówku. Łączna długość nowych dróg z asfaltową nawierzchnią wyniesie ponad 3 km.

Mrowino

Pierwszy z realizowanych odcinków o łącznej długości 610 m to ulica Południowa (od ul. Poznańskiej do ul. Kwiatowej) i ul. Kwiatowa w Mrowinie. Obecny standard drogi gruntowej już zastąpiła nawierzchnia z betonu asfaltowego położona na podbudowie z kruszywa. Szerokość ulicy Południowej to 5,2 m, zaś ul. Kwiatowej – 4 m.  Inwestycja pozwoli m.in. skomunikować dojazd do przedszkola znajdującego się przy ul. Południowej w Mrowinie, a cały odcinek umożliwi połączenie dróg w tej części Mrowina w spójny system (od drogi wojewódzkiej 184 przez ul. Południową, Kwiatową do ul. Kopernika i Ogrodowej i dalej np. drogi powiatowej z Mrowina do Rokietnicy).

Na zdjęciu widać nowo wykonaną drogę asfaltową. Na poboczach pasy zieleni. Po lewej stronie widoczne domy z żywopłotami, tujami i drzewkami przy płotach, po prawej zabudowania. Na pierwszym planie po prawej stronie walec drogowy, za nim znak z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Ulica Południowa w Mrowinie z już wykonaną nawierzchnią asfaltową

Kiekrz

Kolejny odcinek o długości 570 m powstanie na ul. Szkutniczej w Kiekrzu. Cała ulica zyska nową nawierzchnię asfaltową, łącznie z odcinkiem, który do tej pory był umocniony płytami betonowymi. Po ich zdemontowaniu, jednolita nawierzchnia na odpowiedniej podbudowie będzie miała szerokość 4 m.

Na zdjęciu widać kończący się asfalt i dalej drogę gruntową o nierównej nawierzchni. Po bokach drogi widoczne pasy zieleni, a dalej choinki i tuje posadzone przed zabudową jednorodzinną. Po prawej stronie przed drzewkami betonowy płot.

Kiekrz, ul. Szkutnicza – stan obecny; przed modernizacją

Oprócz ul. Szkutniczej, w Kiekrzu zmodernizowana zostanie także ul. Żeglarska. Począwszy od skrzyżowania z ul. Kierską, 400 m drogi zyska nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3 m w takiej samej technologii jak pozostałe realizowane odcinki dróg.

Cerekwica

Z kolei w Cerekwicy nowy odcinek drogi asfaltowej zyska ul. Sosnowa od ul. Żwirowej do ul. Wiązowej. 400 m długości i od 4 do 4,5 m szerokości w standardzie takim, jak na pozostałych ulicach (podbudowa z kruszywa i asfalt) to parametry, które umożliwią mieszkańcom tej części Cerekwicy uporządkowany przejazd.

Na zdjęciu widać skrzyżowanie drogi gruntowej z wieloma kałużami. Po lewej stronie zdjęcia widać fragment pasa zieleni; w prawym górnym rogu zabudowa jednorodzinna z ogrodami i posadzonymi tujami. W lewym górnym rogu czarny samochód osobowy typu hatchback, stojący przed białym domem.

Cerekwica, ul. Sosnowa

Rokietnica

Na ul. Słonecznej, od ul. Kolejowej do kończącego ją wjazdu z betonowej kostki brukowej, umocnienie nawierzchni polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego na długości 295 m. Nowa ulica będzie miała szerokość 4,50 m.

Na zdjęciu widoczna droga gruntowa. Po lewej opłotowanie ze słupkami z czerwonej cegły, między którymi umieszczone są czarne, poziome, metalowe przęsła, za nimi widoczne drzewka. Po prawej stronie drewniany płot ze sztachet, za nim i w dalszej perspektywie widoczne drzewka. Dalej widać biały płot.

Rokietnicy, ul. Słoneczna – stan obecny

Rogierówko

Najdłuższą zmodernizowaną drogą będzie ul. Kościuszki w Rogierówku. Jej długość wyniesie 790 m. Standard drogi gruntowej zostanie zastąpiony nawierzchnią z betonu asfaltowego o szerokości 4 m na podbudowie, jak w przypadku pozostałych ulic, z kruszywa łamanego.

Na zdjęciu widoczna droga gruntowa, po bokach trawa i krzaki. Po lewej stronie w dalszej perspektywie biały dom jednorodzinny. Na końcu drogi drzewa.

Rogierówko, ul. Kościuszki – stan obecny

Na wszystkich wykonanych odcinkach dróg skrzyżowania zostaną odpowiednio wyprofilowane tak, by wykonywanie skrętu mogło odbywać się po wyasfaltowanym łuku. Dodatkowo odcinki dróg przylegające do realizowanych fragmentów (tzw. wyploty) zostaną umocnione kruszywem i asfaltem na długości 15 m i szerokości 4 m umożliwiając bezpieczny i płynny zjazd. Pobocza wzmocni i uporządkuje ułożone kruszywo.

Oprac.: Referat Inwestycji i Infrastruktury UG Rokietnica

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!