Władze i Urząd

Referaty i samodzielne stanowiska

Budynek A

Referat Organizacyjny i Promocji

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Agnieszka Antczak Kierownik
Organizacje pozarządowe
20 61 89 60 619 agnieszka.antczak@rokietnica.pl
Małgorzata Ciesielczyk Sekretariat, kadry sekretariat 61 89 60 600,
61 89 60 634
malgorzata.ciesielczyk@rokietnica.pl
Kinga Owsian Organizacja i współpraca 16 61 89 60 614 kinga.owsian@rokietnica.pl
Katarzyna Sokulska Promocja 16 61 89 60 614 katarzyna.sokulska@rokietnica.pl

Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Arkadiusz Chołżyński Kierownik Referatu 21 61 89 60 633 arkadiusz.cholzynski@rokietnica.pl
Elżbieta Karbowska Ewidencja ludności 11 61 89 60 626 elzbieta.karbowska@rokietnica.pl
Aneta Dolacińska Obsługa Biura Rady, wybory 21 61 89 60 633 aneta.dolacinska@rokietnica.pl
Krystyna Matysiak Obsługa Biura Rady, wybory 21 61 89 60 633 krystyna.matysiak@rokietnica.pl
Katarzyna Filipowiak-Łuczyńska Biuro Obsługi Interesanta 10 61 89 60 601 katarzyna.filipowiak@rokietnica.pl
Magdalena Amanowicz Kancelaria, archiwum 61 89 60 601 magdalena.amanowicz@rokietnica.pl

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Edyta Musiał Kierownik Referatu
Zagospodarowanie przestrzenne
i opracowanie strategii
7 61 89 60 629 edyta.musial@rokietnica.pl
Ewa Kurzak Zagospodarowanie przestrzenne – Warunki zabudowy 8 61 89 60 628 ewa.kurzak@rokietnica.pl
Maria Katarzyna Borowczak Geodezja 8 61 89 60 628 katarzyna.borowczak@rokietnica.pl
Beata Deręgowska
(w zastępstwie za:
Agnieszka Rutkowska)
Zagospodarowanie przestrzenne – Warunki zabudowy 8 61 89 60 628 beata.deregowska@rokietnica.pl
Bartosz Twardowski Zagospodarowanie przestrzenne – Plany miejscowe 8 61 89 60 628 bartosz.twardowski@rokietnica.pl

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Leopold Wiorek Kierownik Referatu
Ewidencja dróg i nieruchomości oraz realizacji inwestycji drogowych i uzbrojenia terenu
1 61 89 60 625 leopold.wiorek@rokietnica.pl
Magdalena Błaszczyk Zastępca Kierownika Referatu
Ewidencja dróg i nieruchomości oraz realizacji inwestycji drogowych i uzbrojenia terenu
1 61 89 60 625 magdalena.blaszczyk@rokietnica.pl
Dorota Jóźwiak Infrastruktura 2 61 89 60 603 dorota.jozwiak@rokietnica.pl
Halina Wroniecka Zamówienia publiczne 2 61 89 60 604 halina.wroniecka@rokietnica.pl
Piotr Mazurczak (w zastępstwie za:
Paulina Strzykała)
Kontrola terenowa inwestycji i odbiorów  2  61 89 60 603  piotr.mazurczak@rokietnica.pl

Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
 Ewa Lota Kierownik Referatu
Ewidencja działalności gospodarczej
4 61 89 60 623 ewa.lota@rokietnica.pl
Dorota Dolata Gospodarka komunalna 3 61 89 60 622 dorota.dolata@rokietnica.pl
Anna Skrzypiec Gospodarka gruntami 3 61 89 60 609 anna.skrzypiec@rokietnica.pl

Referat Ochrony Środowiska

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Katarzyna Lokke Kierownik Referatu  9 61 89 60 616 katarzyna.lokke@rokietnica.pl
Aleksandra Tomaszewska Gospodarka odpadami komunalnymi
i opłaty środowiskowe
 9 61 89 60 616 aleksandra.tomaszewska@rokietnica.pl
Lidia Przybysz Ochrona zwierząt i rolnictwo  6 61 89 60 611 lidia.przybysz@rokietnica.pl
Hanna Bojanowska
(w zastępstwie za)
Małgorzata Weymann
Ochrona środowiska  6 61 89 60 631 hanna.bojanowska@rokietnica.pl

Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Violetta Gawenda Kierownik Referatu,
Opłaty adiacenckie i planistyczne
 4 61 89 60 623 violetta.gawenda@rokietnica.pl
Magdalena Jakubowska-Specyał Wymiar podatku i opłat  5 61 89 60 617 magdalena.jakubowska@rokietnica.pl
Agnieszka Pohl Wymiar podatków, kontrola realizacji obowiązku podatkowego i windykacji  5 61 89 60 617 agnieszka.pohl@rokietnica.pl
Anna Krygier-Szymańska Wymiar podatków  5 61 89 60 624 anna.szymanska@rokietnica.pl
Agnieszka Spławska Windykacja i kontrola podatkowa  5 61 89 60 624 agnieszka.splawska@rokietnica.pl
Karolina Fabiś Księgowość podatkowa opłat i windykacji
Sylwia Wróbel Księgowość podatkowa opłat i windykacji

Urząd Stanu Cywilnego

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Monika Jackowiak Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  12 61 89 60 627 monika.jackowiak@rokietnica.pl

Sylwia Andrzejewska
(w zastępstwie za:
Lidia Widera)

Dowody Osobiste  11 61 89 60 602 sylwia.andrzejewska@rokietnica.pl

Stanowiska samodzielne

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Anna Garbicz Fundusze zewnętrzne  20 61 89 60 619 anna.garbicz@rokietnica.pl
Adam Nosal Bhp, p.poż. i OC  15 61 89 60 606 adam.nosal@rokietnica.pl

Budynek B

Referat Gospodarki Finansowo-Budżetowej

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Franciszka Skotarczak Kierownik Referatu,
Główna księgowa
 parter 61 89 60 615 elzbieta.skotarczak@rokietnica.pl

Renata Jahns

Płace  parter 61 89 60 612 renata.jahns@rokietnica.pl
Beata Joachimiak Księgowość budżetowa  parter 61 89 60 612 beata.joachimiak@rokietnica.pl
Małgorzata Jakobsze Księgowość budżetowa  parter 61 89 60 612 malgorzata.jakobsze@rokietnica.pl
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!