Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Rokietnica

Baner przedstawiający logotypy: na niebieskim równoległoboku niebieska, żółta i biała gwiazdka i napis: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, biało-czerwona flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej (12 żółtych gwiazd 5-ramiennych ułożonych w okrąg na niebieskim tle) napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Informujemy, iż w ramach projektu pn. „Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Rokietnica” udało się pozyskać dofinansowanie na zakup niskoemisyjnego autobusu typu miejskiego, przeznaczonego do przewozów pasażerów w komunikacji publicznej. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 11.4 Transport miejski oś priorytetowa XI – REACT – EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wśród ofert, które zostały zgłoszone, wybrano pojazd marki Solaris, typ Urbino 12 mild hybrid. Jest to autobus niskoemisyjny, wyposażony w technologię mild hybrid. Pojazdy tego typu emitują mniej zanieczyszczeń i są bardziej przyjazne dla środowiska. Autobus ten jest komfortowo wyposażony, wzbogacony o nowoczesne rozwiązania ułatwiające użytkowanie pojazdu. Pasażerowie będą mogli podczas jazdy skorzystać z nowoczesnego oświetlenia LED, zabudowanych gniazd USB oraz klimatyzacji. Nowy pojazd powinien pojawić się na naszych liniach jeszcze pod koniec tego roku.

ZUK Rokbus Sp. z o.o.

Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji ogółem w Gminie Rokietnica poprzez zakup hybrydowego autobusu niskoemisyjnego.

Cele szczegółowe:

 • zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń wynikającej z procesów transportowych
 • zmniejszenie poziomu emisji hałasu powstającego w procesach transportowych
 • ochrona obszarów cennych przyrodniczo
 • zwiększenie poziomu dostępu do publicznego transportu zbiorowego i jakości tego transportu dla mieszkańców gminy Rokietnica (wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróży)
 • zwiększenie poziomu dostępu do publicznego transportu zbiorowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • zapobieganie wykluczeniu z korzystania z publicznego transportu zbiorowego osób ubogich
 • zmniejszenie kosztów obsługi i utrzymania taboru autobusowego
 • zwiększenie poziomu atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy i poprawa jakości życia mieszkańców.

Efektami projektu będą:

 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 1 sztuka
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 70 osób
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych  usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 sztuka
 • Liczba przewozów komunikacją miejską w nowym taborze komunikacji miejskiej – 175 000 sztuk/rok”

Koszty całkowite: 1 599 000,00 zł

Koszty kwalifikowane: 1 288 000,00 zł

Dofinansowanie z EU (EFRR): 999 977,23 zł

 

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego

umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. a) specjalny adres e-mail lub
 2. b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego adresu e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN