Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Osi priorytetowej 3. Energia

Działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałania 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności

Projekt realizowany jest od 21.07.2017 do 31.12.2018

Wnioskodawca: Gmina Rokietnica

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej na obszarze Gminy Rokietnica poprzez kompleksową termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej – Świetlicy Wiejskiej w Żydowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu.

Wskaźniki kluczowe Jednostka miary Lista realizacji Suma
2017 2018
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. 0,00 3,0 3,0
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE szt. 0,00 2,0 2,0
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m2 0,00 4672,78 4672,78
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. 0,00 2,00 2,00

Całkowita wartość projektu: 3 424 716,41 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 2 467 731,47 zł

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN