STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020

Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

Tytuł projektu: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Wnioskodawca: Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Cel projektu: Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy pomocy w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Na grafice logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz tekst: Informujemy, iż Gmina Rokietnica otrzymała grant w łącznej kwocie 56 700,00 zł na wsparcie: Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN