„JAK W PSZCZELIM ULU” – czyli edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Rokietnica w tym w zakresie ochrony pszczół podczas VI Festynu Rodzinnego „Rokietnickie Integracje”

Przedsięwzięcie pn. „„JAK W PSZCZELIM ULU” – czyli edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Rokietnica w tym w zakresie ochrony pszczół podczas VI Festynu Rodzinnego „Rokietnickie Integracje””

Przedsięwzięcie pn. „„JAK W PSZCZELIM ULU” – czyli edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Rokietnica w tym w zakresie ochrony pszczół podczas VI Festynu Rodzinnego „Rokietnickie Integracje”” zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie umowy dotacji Nr 1683/U/400/423/2019 w ramach naboru z zakresu Edukacji ekologicznej na rok 2019 w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gmina Rokietnica w dniu 25.05.2019 r. zorganizowała VI Festyn Rodzinny – Rokietnickie Integracje „JAK W PSZCZELIM ULU” – cykliczną imprezę plenerową odbywającą się co roku pod innym hasłem. Do każdej edycji staramy się wpleść ekologiczne przesłanie oraz rozpowszechniać je wśród lokalnej społeczności. W tym roku skupiliśmy się w szczególności na temacie ochrony owadów zapylających (pszczoły, trzmiele) i roli, jaką pełnią w ekosystemie.

Informowaliśmy również o zagrożeniach, jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji, który ma wpływ na stan populacji pszczół i zachęcaliśmy do podejmowania świadomych działań zmierzających do jej wzrostu. Staraliśmy się przekazać mieszkańcom i ich dzieciom, że ochrona owadów zapylających będzie skuteczna wtedy, gdy ludzie świadomi ich zagrożeń zechcą wziąć na siebie część odpowiedzialności za ich los. Konieczna jest jednak do tego podstawowa wiedza z ekologii i biologii, którą podczas festynu skutecznie przekazywaliśmy, zwiększając tym samym świadomość społeczną. Propagując tego typu akcję w trakcie imprezy integracyjnej „Jak w pszczelim ulu” (…) z pewnością w jakimś stopniu udało nam się podnieść świadomość społeczną szczególnie wśród dzieci.

Źródła finansowania % finansowania Kwota
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

50%

12 020,50 zł
Gmina Rokietnica 50% 12 020,51 zł
Całkowita wartość przedsięwzięcia 100% 24 041,01 zł
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN