KOMUNIKATY - INFORMACJE

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

KIEDY: 24/05/2019

Zapraszamy na szkolenie w Szczecinie w dniu 3-5 czerwca 2019 r. organizowane przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne w ramach dofinansowania z Komisji Europejskiej dla wszystkich Organizacji Pozarządowych i Izb Gospodarczych. Ma ono na celu przybliżenie 6 zakresów tematycznych, które pomogą rozpocząć świadomy udział w konsultacjach publicznych oraz poszerzą wiedzę pracowników. W załączniku dostępny jest program szkolenia oraz plakat promujący.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!