Aktualności

Wręczenie promes dla MDP z powiatu poznańskiego

data publikacji: 14/11/2022

KATEGORIA: Pozostałe

9 listopada 2022 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia promes na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu poznańskiego, która miała miejsce w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Cerekwicy.

Wśród zaproszonych gości byli: Bartłomiej Wróblewski – Poseł Na Sejm RP, bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Jacek Michalak – Komendant Miejski PSP w Poznaniu wraz z zastępcą mł. bryg. Radosławem Hurnikiem,

Leszek Małyszka – Wiceprezes ZOSP RP ds. Młodzieży, Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica, Izabela Dziamska – Przewodnicząca Rady Gminy oraz Ryszard Lubka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy. W zbiórce uczestniczyli także prezesi, druhny i druhowie jednostek OSP, które otrzymywały promesy, a także rodzice adeptów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Meldunek Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego złożył bryg. Krzysztof Bugajak. Następnie, dziewiętnaście jednostek OSP otrzymało promesy. Zakup sprzętu będzie możliwy dzięki dotacji, która pochodzi z ogólnej rezerwy budżetowej określonej w artykule 15 Ustawy Budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Łącznie, z terenu powiatu poznańskiego, promesy otrzyma 37 Jednostek OSP na kwotę 166 980 złotych.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali, że otrzymane dofinansowania pozwolą doposażyć drużyny w sprzęt, dzięki czemu młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoją pasję ratowniczą. Zostały złożone podziękowania wszystkim Posłom, zwierzchnikom, rodzicom i opiekunom MDP w zaangażowanie na rzecz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Po przekazaniu promes młodzi druhowie z MDP Mrowino i MDP Przybroda zaprezentowali, jak udzielać pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach. Za co bardzo im dziękujemy.

Odczytano list od Wojewody Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego, który podkreślił, że „przekazane środki są najlepszą inwestycją w przyszłość polskich służb strażackich”.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy goście, jak i przybyłe OSP wraz z MDP zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowali rodzice MDP z Mrowina i Przybrody, a także Koło Gospodyń Wiejskich „Heksy i Gzuby” Mrowino-Cerekwica, za co serdecznie dziękujemy.

Ogromne podziękowania należą się również dyrektorowi Szkoły im. Przyjaciół Ziemi Panu Maciejowi Ciesielskiemu za udostępnienie obiektu oraz firmie Pima-Pro Mateuszowi i Piotrowi Małyszka za fotorelację.

Sandra Pietrzak

Na zdjęciu stojący na tle czerwonej ścianki Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rokietnica Ryszard Lubka, Przewodnicząca Izabela Dziamska, Leszek Małyszka – Wiceprezes ZOSP RP ds. Młodzieży, Wójt Gminy Rokietnica - Bartosz Derech, Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski, Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz zastępca Radosław Hurniki. Na ściance napis Państwowa Straż Pożarna Komenda Miejska PSP w Poznaniu, obok logotyp. Poniżej biały orzeł. Na dole dane kontaktowe. Przed nimi Jacek Michalak – Komendant Miejski PSP w Poznaniu stojący przy pulpicie i mówiący do mikrofonu. W tle bramka, drabinki, skrzynia i linie namalowane na podłodze sali gimnastycznej. Fot. Mateusz Małyszka Na zdjęciu trzy duety młodych strażaków, wykonujące resyscytację na fantomach na sali gimnastycznej. Dookoła obserwujący ich strażacy - dzieci i dorośli. Fot. Mateusz Małyszka Na zdjęciu stojący na tle czerwonej ścianki ok. 100 osób: zaproszeni goście oraz strażacy - dzieci i dorośli. Strażacy w czarnych strojach - galowych lub służbowych. Dzieci i jeden dorosły w pierwszym rzędzie siedzą lub klęczą, pozostali stoją. Na ściance napis Państwowa Straż Pożarna Komenda Miejska PSP w Poznaniu, obok logotyp. Poniżej biały orzeł. Nad nimi siatka, przed nimi podłoga sali gimnastycznej z wymalowanymi pasami. Fot. Mateusz Małyszka Na zdjęciu stojący za białym stołem, na którym wyłożone są ciasta i ciastka, stoi 5 kobiet w różnym wieku w takich samych różowych fartuszkach. Pomiędzy nimi: Jacek Michalak – Komendant Miejski PSP w Poznaniu oraz Tomasz Grelak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Za nimi fragment menu wiszącego na ścianie i czarne lampy sufitowe. Fot. Mateusz Małyszka

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!