Aktualności

Stowarzyszenie LGD Dolina Samy podpisało 8 stycznia 2024 roku umowę ramową

data publikacji: 08/01/2024

KATEGORIA: Komunikaty, Dofinansowania

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisuje w styczniu 2024 roku umowy ramowe z przedstawicielami 30 lokalnych grup działania (LGD). Grupy działają na zasadzie stowarzyszeń obejmujących trzy sektory: publiczny, prywatny oraz pozarządowy. Mają charakter partnerstw terytorialnych. Każda z LGD opracowała w 2023 roku strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązującą na lata 2023-2027. Lokalnymi strategiami rozwoju w województwie wielkopolskim objętych zostało łącznie 212 gmin. Strategie zostały pozytywnie ocenione przez grono ekspertów powołanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Czego dotyczą te strategie? W skrócie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, znanego również pod określeniem LEADER. To jedna z interwencji wpisanych do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów. Co ważne realizowana jest w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

– To społeczności lokalne decydowały o kształcie strategii, potrzebach do zaspokojenia przy wsparciu środków unijnych. W nowej perspektywie finansowej mamy do dyspozycji środki europejskie pochodzące z trzech źródeł: funduszu rolnego, funduszu rozwoju regionalnego i funduszu społecznego. Dzięki temu na dalszy zrównoważony rozwój wielkopolskiej wsi przekazujemy aż 128,5 miliona euro — podkreśla wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

105 205 000 euro to pula środków, które zostaną przeznaczone stricte na dofinansowanie projektów, składanych przez wnioskodawców z obszarów wiejskich objętych strategiami. 23 219 016,50 euro to z kolei fundusze przeznaczone na zarządzanie lokalnymi strategiami rozwoju, a więc głównie kosztami utrzymania biur LGD, ale także na animację społeczności lokalnych, w tym organizację szeregu imprez plenerowych.

Stowarzyszenie Dolina Samy

Będzie wdrażać LSR na obszarze 4 gmin: Kaźmierz, Szamotuły, Rokietnica, Tarnowo Podgórne. LGD formalnie powstała w 2008 roku, wdrażała strategię w latach 2007-2013, następnie wygasiła swoją aktywność, aż do roku 2021 roku, kiedy to podjęto decyzję o wznowieniu działalności i przygotowaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w perspektywie finansowej 2021-2027. W 2022 roku LGD otrzymała fundusze na wsparcie przygotowawcze, a w 2023 roku jej strategia została wybrana do realizacji jako jedna z 30 strategii w województwie wielkopolskim.

Obszar objęty LSR liczy 92 213 mieszkańców.

LGD dysponować będzie budżetem w wysokości 5 510 783,90 E

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN