Aktualności

Pomoc dla przedsiębiorców w związku ze skutkami pandemii koronawirusa

data publikacji: 07/04/2020

KATEGORIA: Komunikaty

Urząd Gminy Rokietnica

UG Rokietnica będzie rozpatrywał na indywidualny wniosek złożony przez przedsiębiorców możliwość pomocy w zakresie ulg w spłacie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.

Wnioski, złożone na podstawie art. 67a i art.67b Ordynacji podatkowej, mogą dotyczyć:

 • odroczenia terminu płatności podatków,
 • rozłożenia płatności podatków na większą liczbę rat,
 • umorzenia zaległości podatkowej (czyli podatku, którego termin płatności już minął).

Możliwe jest również uzyskanie, w oparciu o indywidualny wniosek, ulgi w spłacie należności za czynsz pobierany za wynajem lokali gminnych.

Wnioski można składać:

 1. z wykorzystaniem platformy ePUAP na bazie pisma ogólnego, podpisanego elektronicznie,
 2. listownie,
 3. osobiście poprzez wrzucenie podpisanego wniosku do urny wystawionej w budynku „C” Urzędu Gminy Rokietnica w dniach i godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 8.30 – 18.00; wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30; piątek: 7.30 – 14.00)

W przypadku pytań służymy pomocą telefoniczną pod nr: 61 89 60 617 oraz 61 89 60 624.

Budżet państwa

Informacje o środkach pomocy dla przedsiębiorców z budżetu państwa są dostępne na rządowym portalu internetowym www.gov.pl/usługi dla przedsiębiorcy/tarcza antykryzysowa.

Przedsiębiorcy mogą występować o pomoc do:

ZUS – tu kierować należy sprawy przedsiębiorców-pracodawców:

 • ulg w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne (zwolnienie, opłacenie),
 • wnioski o dofinansowanie miejsc pracy,
 • wnioski o przyznanie świadczenia postojowego.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

KRUS tu kierować sprawy rolników dot. ubezpieczeń społecznych

PUP (Powiatowy Urząd Pracy) – tu kierować należy sprawy przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową, tzw. „samozatrudnionych” w zakresie:

 • dofinansowania części kosztów działalności gospodarczej,
 • dofinansowania wynagrodzenia i składek ZUS,
 • pożyczek na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Urzędy Skarbowe – tu kierować należy sprawy, dotyczące podatków dochodowych (PIT, CIT) oraz VAT:

 • wnioski o ulgi w tych podatkach: umorzenia, odroczenia,
 • do obsługi tych spraw przygotowywana jest platforma internetowa.

Zespół UG Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!