Aktualności

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022

data publikacji: 14/09/2021

KATEGORIA: Środowisko

Nr RS.6151.7.2021 Rokietnica, dn. 13.09.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica

Z dnia 13.09.2021

W sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań w sezonie łowieckim 2021/2022 Koła Łowieckiego „Orzeł” nr 79 Wargowo

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020r. z późn. Zm.) podaję do publicznej wiadomości informacje
o planowanych polowaniach przekazanych przez dzierżawcę obwodu łowieckiego:

  1. Koło Łowieckie „Orzeł” nr 79 Wargowo

W załączniku do Obwieszczenia jest przedstawiony szczegółowy plan zbiorowy.

W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 42ab ust. 3 ww. ustawy właściciel, posiadać lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia  polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Rokietnica. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w kalendarzu polowań. W sprzeciwie właściciel, posiadać lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu  nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości:

– na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rokietnica

– na stronie internetowej Gminy Rokietnica

– sołtysi miejscowości Mrowino – Cerekwica, Krzyszkowo oraz Żydowo

Załącznik:

  1. Plan polowań zbiorowych

Koło Łowieckie 79 Orzeł Gołębowo ZO Poznań
Adres wysyłkowy: ul. KAROLA LIBELTA 37, Poznań
61-707 Poznań

08.09.2021 r.

Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022:

L.p. Data Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania
1 23.10.2021 07:00 16:00 116-Maniewo
2 24.10.2021 07:00 16:00 116-Maniewo
3 6.11.2021 07:00 16:00 116-Maniewo
4 13.11.2021 07:00 15:00 129-
5 20.11.2021 07:00 15:00 116-Maniewo
6 21.11.2021 07:00 15:00 116-Maniewo
7 3.12.2021 07:30 15:30 196-
8 12.12.2021 07:30 15:00 129-
9 18.12.2021 07:30 15:00 116-Maniewo
10 2.01.2022 08:30 15:00 116-Maniewo
11 7.01.2022 07:30 15:00 196-
12 15.01.2022 07:30 15:00 116-Maniewo

/-/ Sekretarz KŁ NR 79
„ORZEŁ”
Piotr Idczak

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!