Aktualności

Plan polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 Koła Łowieckiego „Czajka” nr 22 w Poznaniu

data publikacji: 02/11/2023

KATEGORIA: Komunikaty

Nr RS.6151.7.2023 Rokietnica, dn. 31.10.2023 r.

W sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 Koła Łowieckiego „Czajka” nr 22 w Poznaniu

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informacje o planowanych polowaniach przekazanych przez dzierżawcę obwodu łowieckiego:

  1. Koło Łowieckie „Czajka” nr 22 w Poznaniu

„Zarząd Koła Łowieckiego nr 22 „Czajka” w Poznaniu informuje, że w dniach 18.11.2023r. – planuje polowania zbiorowe w obwodzie nr 188 na terenie gminy Rokietnica. Każdorazowo teren objęty polowaniem zbiorowym zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Ministra Środowiska.”

W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 42ab ust. 3 ww. ustawy właściciel, posiadać lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia  polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Rokietnica. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w kalendarzu polowań. W sprzeciwie właściciel, posiadać lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości:

– na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rokietnica

– na stronie internetowej Gminy Rokietnica

– sołtys miejscowości Mrowino-Cerekwica,

– sołtys Napchanie – Dalekie

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN