kalendarium

KIEDY: 2017-10-01
GDZIE: Rokietnica
data publikacji: 11/07/2017

KATEGORIA: Rada Gminy

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rokietnica w okręgu wyborczym nr 4

ZARZĄDZENIE Nr 338/2017
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 10 lipca 2017 r.

 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rokietnica w okręgu wyborczym nr 4

            Na podstawie art. 385 oraz 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 oraz 1089 ) w związku
z Uchwałą Nr XL/383/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu nr 4, zarządza się, co następuje:

1. Zarządza się wybory uzupełniające dla wyboru jednego radnego do Rady Gminy Rokietnica w okręgu wyborczym Nr 4, obejmującym: ROKIETNICA- ulice: Chabrowa, Dworcowa, Gminna Golęcińska, Łanowa, Magazynowa, Makowa, Pocztowa, Podgórna, Rolna, Serwisowa, Spichrzowa, Szamotulska (numery 1 – 29), Wspólna, Zacisze, Zakątek
2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 1 października 2017 r.
3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Rokietnica.

Załącznik do zarządzenia Nr 338/2017
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 10 lipca 2017 r.

KALENDARZ WYBORCZY
WYBORY  UZUPEŁNIAJĄCE  DO RADY GMINY  ROKIETNICA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!