Aktualności

XXXVII sesja Rady Gminy

data publikacji: 19/04/2017

Dnia 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica rozpoczną się obrady XXXVII sesji Rady Gminy Rokietnica.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVI sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podsumowanie Zebrań Wiejskich.
6. Debata: Porządek i czystość w Gminie po przejęciu obowiązków śmieciowych przez Sp. PUK.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Bytkowo rejon ul. Pawłowickiej [Druk 354]
2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Bytkowo rejon ul. Obornickiej do ul. Sobockiej w miejscowości Rostworowo i w miejscowości Sobota rejon ul. Gajówki do Zachodniej Obwodnicy Poznania [Druk 355]
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do torów kolejowych i południowej granicy administracyjnej gminy Rokietnica [Druk 356]
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Wiatracznej, ul. Poznańskiej, ul. Willowej i ul. Podjazdowej [Druk 357]
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Napachanie rejon ul. Poznańskiej i ul. Kokoszczyńskiej [Druk 358]
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Napachanie rejon ul. Tarnowskiej, ul. Poznańskiej i ul. Kobylnickiej [Druk 359]
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Pawłowice rejon ul. Pawłowickiej do Zachodniej Obwodnicy Poznania w miejscowości Sobota i do południowo-wschodniej granicy administracyjnej gminy Rokietnica [Druk 360]
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rokietnica rejon ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Grzybowej i w miejscowości Mrowino do ul. Radziwoja [Druk 361]
9) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017 [Druk 362]
10) zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok [Druk 363]
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017-2027 [Druk 364]
12) zmiany Uchwały Nr XXIX/267/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok [Druk 365]
13) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Rokietnica instrumentem płatniczym [Druk 366]
14) nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica [Druk 367]
15) nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica [Druk 368]

8. Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.

/-/ Adam Pioch
Przewodniczący
Rady Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!