Aktualności

Ważne informacje, komunikaty, zasady w związku z koronawirusem

data publikacji: 14/04/2020

KATEGORIA: Komunikaty

Ważne informacje dotyczące rozwiązań w odniesieniu do stanu epidemii

 1. Nowe zasady bezpieczeństwa od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. –> TUTAJ
 2. Obowiązujące obostrzenia i zasady bezpieczeństwa –> TUTAJ
 3. Pomoc z gminy dla przedsiębiorców w związku ze skutkami pandemii koronawirusa –> TUTAJ
 4. Możliwość złożenia wniosku do CEIDG elektronicznie –> TUTAJ
 5. Wsparcie ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej” –> TUTAJ
 6. Wyszukaj wsparcie dla swojej firmy –> TUTAJ
 7. Maseczki dla osób potrzebujących z terenu Gminy Rokietnica –> TUTAJ

Od 1 czerwca możliwa bezpośrednia obsługa interesantów UG Rokietnica

Od 1 czerwca br. wznowiona została bezpośrednia obsługa interesantów Urzędu Gminy Rokietnica z następującymi ograniczeniami:

– dotyczy zadań niezbędnych dla zapewnienia pomocy obywatelom;

– odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta w Budynku C siedziby Urzędu – 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. W pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta mogą znajdować się maksymalnie trzy osoby;

– w Budynku A Urzędu odbywa się z ograniczeniem do jednej osoby wyłącznie przy stanowisku obsługi zlokalizowanym w holu Budynku A, w godzinach przyjmowania interesantów t.j.: w poniedziałki od godziny 12.00 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty:

 • Urząd Stanu Cywilnego – 61 8960 627;
 • Ewidencja ludności – 61 8960 626;
 • Dowody osobiste – 61 8960 602;
 • Podatki – 61 8960 624;
 • Inwestycje, drogi – 61 8960 625;
 • Zagospodarowanie przestrzenne – 61 8960 628;
 • Działalność gospodarcza – 61 8960 622;
 • Ochrona środowiska – 61 8960 616;
 • Fundusze zewnętrzne – 61 8960 619.

Przypominamy, że w urzędach należy nosić maseczkę oraz dezynfekować ręce przy wejściu.

Wszystkie pisma i wnioski w formie papierowej przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu z podaniem podstawowych danych kontaktowych (telefon i/lub adres e-mail).

Korespondencja zwrotna będzie przesyłana na adres podany we wniosku. Odbiór osobisty będzie możliwy w Budynku C i A Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Dyżury Wójta Gminy Rokietnica odbywać będą się w kontakcie bezpośrednim w czwartki od godziny 10.00 do 12.00 wyłącznie po umówieniu poprzez nr tel.: 61 8960 634.

Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, poprzez platformę ePUAP bądź e-BOI (elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta), za pomocą której można złożyć wniosek, oświadczenie, czy zawiadomienie, nie wychodząc z domu. To zapewni nam wszystkim bezpieczeństwo, a Państwu wygodę i oszczędność czasu.

Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia określonych ograniczeń w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Rokietnica


Biura Obsługi Klienta w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych otwarte od 6 maja br.

6.05.2020 r. Biuro Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie zostało otwarte. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników klienci zobowiązani są do:
– zachowania 2-metrowego dystansu od innych,
– zasłaniania nosa i ust (przy pomocy maski lub maseczki, odzieży lub jej części),
– posiadania rękawiczek jednorazowych.

W Biurze Obsługi Klienta będą mogły przebywać tylko dwie obsługiwane osoby jednocześnie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bytkowie od soboty 25 kwietnia 2020 r. wznowił przyjmowanie odpadów –> TUTAJ


Rozkład jazdy transportu publicznego ZTM obowiązujący od 1 czerwca 2020. Zwiększone limity dostępnych miejsc w pojazdach

–> TUTAJ


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje, że współpracuje z Policją w zakresie udzielania ewentualnej pomocy osobom objętym kwarantanną. W przypadku uzyskania informacji od funkcjonariuszy policji, dotyczącej w szczególności osoby samotnej, starszej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną, Ośrodek Pomocy Społecznej rozezna sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem. W pierwszej konieczności rekomenduje się kontakt pracownika socjalnego za pomocą rozmowy telefonicznej.

Zabezpieczenie pomocy w formie posiłków i produktów
W sytuacji, w której osoba, w szczególności starsza, samotna lub niepełnosprawna, nie jest w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi pod nr telefonu 618145341 lub 693937288.

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym
Również Policja prosi, aby w miarę możliwości, kontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail: dyżurny.tarnowo-podgorne@po.policja.gov.pl (na ten adres można zgłaszać popełnienie przestępstwa).
Komenda Główna Policji w Poznaniu uruchomiła stronę http://euslugi.policja.pl , która ułatwia kontakt z Policją i umożliwia załatwienie spraw bez wychodzenia z domu (również osobom niesłyszącym i słabosłyszącym).
Inne instytucje
Kolejne urzędy, instytucje (w tym m.in. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach, Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym, Policja, itd.) ograniczyły możliwość bezpośredniej obsługi interesantów. Zalecamy, aby każdorazowo przed wizytą w danej placówce, skontaktować się z nią najpierw telefonicznie lub mailowo. Dzięki temu możliwe, że uda się uniknąć niepotrzebnego wychodzenia z domu.

Poczta Polska S.A. wdrożyła nowe zasady dostarczania przesyłek zapewniające przy ich dostawie bezpieczeństwo Klientom i pracownikom

Szanowni Mieszkańcy, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu potwierdzania odbioru przesyłek dostarczanych przez kurierów i listonoszy Poczty Polskiej informujemy:

 1. Poczta Polska nie przewiduje żadnych ograniczeń w doręczaniu i odbiorze korespondencji. Przesyłki kurierskie, paczkowe i listowe doręczane są do wszystkich odbiorców, z zastrzeżeniem obszarów/miejsc, w stosunku do których wydane zostaną decyzje administracyjne lub inne postanowienia ograniczające taką możliwość.
 2. WAŻNE! wszystkie przesyłki listowe rejestrowane, w tym tzw. ZPO (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) paczkowe i kurierskie można odebrać bez pokwitowania.Wystarczy jedynie okazać pracownikowi Poczty Polskiej z bezpiecznej odległości dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy.Pracownik Poczty Polskiej sam spisze 4 ostatnie cyfry numeru weryfikowanego dokumentu.
 3. Tradycyjną formą doręczania przesyłek są nadal skrzynki listowe.
 4. Dla przesyłek paczkowych i kurierskich, w przypadku, gdy nadawca podał numer telefonu odbiorcy, przed doręczeniem przesyłki Klient otrzyma numer kontaktowy do kuriera. Od kuriera można uzyskać informacje o prognozowanym czasie dostawy lub uzgodnić tryb odbioru przesyłki.
 5. Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych.
 6. Świadczenie usług dla osób objętych kwarantanną:
 • Poczta Polska nie będzie doręczać korespondencji dla adresatów objętych kwarantanną. Do czasu zakończenia okresu izolacji korespondencja będzie przechowywana w placówkach pocztowych. Podjęcie próby doręczenia przesyłki nastąpi dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata.
 • Osoby objęte kwarantanną nie muszą tego faktu zgłaszać Poczcie Polskiej. Spółka otrzymuje ich adresy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii. Poczta jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie.
 • Osoby objęte kwarantanną pobierające świadczenia rentowo-emerytalne, otrzymają przekazy pieniężne w sposób odmienny. Przy współpracy z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, została uruchomiona specjalna procedura doręczania przekazów pieniężnych, która zapewni bezpieczeństwo Klientom i pracownikom Poczty Polskiej.

Źródło: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/


20 marca br. wydano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Na jego mocy wprowadzono wiele obostrzeń, które stopniowo są znoszone. Aktualne zasady dotyczące życia społecznego, gospodarki, kultury czy sportu publikujemy na bieżąco na naszej stronie:

KLIKNIJ TUTAJ

Zachęcamy również do śledzenia wiarygodnych źródeł, gdzie można znaleźć informacje na temat wprowadzanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zmian.

1. Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/
2. Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie
3. Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja
4. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: https://www.poznan.uw.gov.pl/

Mapa pandemii

Mapa jest na bieżąco aktualizowana. Dane o liczbie zachorowań i zgonach dla Polski pochodzą od Ministerstwa Zdrowia.


Informujemy o wydarzeniach i imprezach z terenu Gminy Rokietnica odwołanych lub przeniesionych z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa (SARS-CoV-2):

 • 16 marca – dyżur pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • 16 marca – konsultacje dotyczące programu „Czyste Powietrze”;
 • 18 marca – dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w temacie rozliczania PIT;
 • 22 marca – Wiosenne Wietrzenie Szaf (wydarzenie organizowane przez Rokietnicki Ośrodek Sportu)
 • 1 kwietnia – dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w temacie rozliczania PIT;
 • 5 kwietnia – Rokietnicka Wielkanoc (impreza organizowana przez Urząd Gminy Rokietnica we współpracy ze Szkołą Podstawową w Rokietnicy);
 • 5 kwietnia – koncert Mariusza Kalagi (organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury – przeniesiony na 18 kwietnia 2021 r.);
 • 25 kwietnia – Bieg Wiosny;
 • 23 maja – Rokietnickie InteGRAcje;
 • 5 września – Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć;
 • 26 września – Bieg Jesieni;
 • 27 grudnia – ROSgwiazdka.

Przepraszamy za utrudnienia, jednak organizatorzy muszą mieć na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie uczestników wydarzeń.

Powyższa lista jest na bieżąco aktualizowana. W przypadku odwołania przez Państwa imprez, prosimy o wiadomość na adres: promocja@rokietnica.pl.

Dodatkowo informujemy, że w związku z podjęciem zdecydowanych kroków przez sztab kryzysowy (z udziałem m.in. ministra kultury i dziedzictwa kulturowego), który zdecydował o zamknięciu instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. Biblioteka Gminna oraz Rokietnicki Ośrodek Sportu pracują zgodnie z obostrzeniami, stosując określone zasady sanitarne, a co za tym idzie, liczba uczestników została ograniczona. Zachęcamy do odwiedzenia stron ww. instytucji, w celu zasięgnięcia informacji na temat konkretnych zasad sanitarnych.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!