Aktualności

UWAGA: NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW

data publikacji: 15/02/2018

KATEGORIA: Środowisko

Drogi Mieszkańcu, Właścicielu nieruchomości na terenie Gminy Rokietnica,
29 stycznia 2018 r. Rada Gminy Rokietnica uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od dnia 1 MARCA 2018r. opłaty wynosić będą:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY- 13  ZŁ OD OSOBY/ MIESIĄC,
ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB ZMIESZANY – 26 ZŁ OD OSOBY/MIESIĄC,

 

Należną opłatę wyliczać będziemy tak jak dotychczas:

nowa stawka  x  liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość

Przykład: w domu mieszkają 4 osoby. Od 1 marca 2018r.:

  • przy opcji segregowania śmieci opłata będzie wynosiła 4X13 zł, czyli 52zł miesięcznie.
  • w przypadku niesegregowania śmieci (odpady zmieszane) opłata będzie wynosiła 4X26 zł, czyli 104zł miesięcznie.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (FIRMY, BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ):

 nowa stawka  x  ilość pojemników o danej pojemności

WAŻNE! NIE MA OBOWIĄZKU SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI

O nowej stawce zostaniecie Państwo poinformowani w listownym zawiadomieniu, które otrzymacie Państwo przed terminem płatności marcowej raty tj. przed 31 marca 2018r.

BEZ ZMIAN POZOSTAJE DOTYCHCZASOWY NR KONTA

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na dotychczasowy, indywidualny
nr rachunku bankowego. Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego miesiąca kalendarzowego.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem SAMOFINANSUJĄCYM SIĘ.

Dlatego w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, która wystarczy na realizację całości zadania, jakim została obciążona gmina.

Przypominamy -> NOWE ZASADY SEGREGACJI obowiązują od 1 STYCZNIA 2018 roku.

KONTAKT
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy w Rokietnicy – Referat Ochrony Środowiska pod nr tel. 61 89 60 616.
Katarzyna Lokke
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UG Rokietnica

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!