Aktualności

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2019 – 2020 w Akademii Wieku Dostojnego

data publikacji: 04/11/2019

KATEGORIA: Kultura

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2019 – 2020 w Akademii Wieku Dostojnego im. Marii Konopnickiej połączona z jubileuszem 10-lecia jej powstania oraz 100-lecia utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego.

Niecodzienna uroczystość łącząca oba rocznicowe jubileusze została zorganizowana przy nieocenionej pomocy Urzędu Gminy, Rady Gminy, Biblioteki Gminnej.

Aula Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, wypełniona szczelnie przez słuchaczy, sympatyków Akademii, także liczną grupę seniorów z zaprzyjaźnionych rokietnickich stowarzyszeń, była świadkiem niecodziennych wydarzeń związanych z jubileuszami Akademii Wieku Dostojnego i Uniwersytetu Poznańskiego.

Poniedziałek, 21 października, godz. 18.00.

Chór Uniwersytetu Medycznego, obchodzący w tym roku „nieokrągłą” rocznicę – 60 lat działalności, na wstępie wykonał Gaude Mater Polonia – staropolski hymn śpiewany na wszystkich polskich uczelniach z racji inauguracji nowego roku akademickiego.

Szanownych gości w imieniu organizatorów powitała pani Danuta Potrawiak. Został odczytany list gratulacyjny dla Akademii od starosty poznańskiego, życzącego nam dalszych sukcesów. Także wielcy nieobecni z obiektywnych powodów, profesorowie: Daniel Makowiecki – absolwent UAM i AR i prof. chemii UAM Stefan Paszyc przesłali listy gratulacyjne, które zostały odczytane. Prof. Paszyc, jak się określił „senior 90+” przekazał pozdrowienia swym byłym studentom, mieszkańcom naszej gminy: Lidii Serafinowskiej, Krystynie Dratwa (zam. Derech) i Januszowi Rutkowskiemu.

Nie obyło się od słów wsparcia od wójta Bartosza Derecha.

Następnie w kilku słowach kanclerz AWD, obecnie pełniący funkcję prezesa przedstawił historię 10-lecia Akademii. Uniwersytetów III wieku jest w Wielkopolsce ok. 70, w kraju ok. 700. Akademia Wieku Dostojnego z autorską nazwą i własnym logo jest jedyną taką w całej Polsce. Działa dzięki wsparciu wielu. Patronem honorowym jest Wójt, patronat medialny sprawuje miesięcznik Rokickie Wiadomości, zaś opiekę organizacyjną, siedzibę i wszelką pomoc mamy dzięki Bibliotece Gminnej.

Przez 10 lat działalności nie otrzymywaliśmy żadnych dotacji finansowych, mogliśmy liczyć zawsze na życzliwość i wszelką pomoc organizacyjną. Pokazaliśmy, że w działalności społecznej, choć pieniądze są ważne, jednak nie najważniejsze. Po 10 latach dojrzeliśmy do przekształcenia w stowarzyszenie. Doszliśmy do wniosku, że rozszerzenie działalności, poszerzenie ofert skierowanych do seniora wymaga jednak pozyskania środków finansowych. W tej materii dopiero „raczkujemy”, będziemy wdzięczni za wszelką pomoc przy konstruowaniu wniosków o dofinansowanie.

W kolejności głos zabrali zacni goście – przedstawiciele czterech poznańskich uczelni mających wspólne korzenie i wspólnie obchodzących 100-lecie. W 1950 roku Uniwersytet Poznański podzielił się na: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademię Medyczną, w 2007 r przemianowaną na Uniwersytet Medyczny, Wyższą Szkołę Rolniczą, później Akademię Rolniczą, dziś to Uniwersytet Przyrodniczy, oraz Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, w 1973 roku zmienioną na Akademię Wychowania Fizycznego.

O losach Uniwersytetu Adama Mickiewicza opowiedział prof. Andrzej Dobek, pełniący wcześniej funkcję dziekana Wydziału Fizyki. O dziejach uczelni rolniczej po 1950 roku wspomniał były rektor Akademii Rolniczej prof. Włodzimierz Fiszer. Prof. Maciej Łuczak z AWF-u przedstawił prezentację filmową z okresu powstawania poznańskiego uniwersytetu oraz historię i osiągnięcia poznańskiej, sportowej uczelni.

W zastępstwie prof. Andrzeja Obrębowskiego (lekarzy też czasem zmaga choroba) o losach uczelni medycznej opowiedział w skrócie sam autor niniejszego artykułu.

Uroczystą formułę otwarcia nowego roku akademickiego w Rokietnickiej Akademii wygłosiła prof. Krystyna Pecold – nasz rektor.

Na zakończenie oficjalnej części wraz z chórem odśpiewaliśmy uroczyście, na stojąco „Gaudeamus igitur”.

W części drugiej uroczystości w roli głównej wystąpił chór. Dyrygentami byli naprzemiennie – prof. Przemysław Pałka i mgr Aleksandra Pałka. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa – ojciec i córka. Akademicki chór, laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych uraczył nas wspaniałym występem. Szczególnie w pamięć zapadły nam dwa utwory: Alleluja i niesamowite wykonanie mazura z opery Moniuszki „Straszny Dwór”.

Brawa i podziękowania odebrał chór na stojąco.

Na zakończenie zaproszeni goście zostali obdarowani symbolicznymi upominkami i kwiatami.

Podziękowania dla tych, którzy nam pomogli:
– Urzędu Gminy za zapewnienie transportu chóru i upominki
– pani Danucie Potrawiak za profesjonalne prowadzenie uroczystości
– pani Izie Dziamskiej, Przewodniczącej Rady Gminy
– Bibliotece Gminnej
– pani Karolinie Nawrockiej, Dyrektorowi Szkoły za otwartość i wszelką pomoc
– wszystkim, którzy współorganizowali to przedsięwzięcie
– Mirosławie, mojej małżonce od 50 lat+ za pomoc, zrozumienie cierpliwość i wyrozumiałość. To my, 10 lat wstecz wymyśliliśmy nazwę Akademii Wieku Dostojnego, bo nie podobała się nam nazwa Uniwersytet III Wieku.
– dziękujemy wszystkim, którzy z nami obchodzili tę niecodzienną uroczystość.

Przepraszamy, że to tak długo trwało (2 godziny). Niektórym niecierpliwym ten wydłużający się czas nagrodził występ chóru. Zapraszamy na następne spotkania. Będą na pewno ciekawe i zdecydowanie krótsze.

Andrzej Deckert

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rokietnica.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!