Aktualności

Susza w Polsce

data publikacji: 24/04/2020

KATEGORIA: Środowisko

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, w czterech odnotowano w Polsce susze. Obserwacje wskazują, że zjawiska te mają tendencje do wydłużania się i zmian w czasie i przestrzeni.

„Rosnąca temperatura globalna zwiększyła tempo parowania wody, powodując przyśpieszenie cyklu hydrologicznego, ale i jego zaburzenie. Opady deszczu, które są podstawowym źródłem zasobów odnawialnych wody, stają się coraz bardziej nierównomierne i nieprzewidywalne. W konsekwencji znane nam podziały na strefy klimatyczne stają się w wielu miejscach nieaktualne. Z problemami zmagają się dziś kraje, w których dostęp do wody był dotychczas oczywisty.

W wyniku zmian klimatu zagrożone są największe zasoby wody słodkiej na Ziemi – lodowce oraz lądolody Arktyki i Antarktydy oraz regiony wysokogórskie – zwane „światowymi wieżami wody”. Zmagazynowana tu w postaci lodu i śniegu woda zasila od tysięcy lat wielkie rzeki środkowej Azji, Ameryki Południowej i Północnej oraz Europy. Jest źródłem zaopatrzenia dla ponad połowy całej populacji ludzkiej. Wzrost globalnej temperatury powoduje topnienie pokrywy lodowej i śnieżnej, powodując z jednej strony wzrost poziomu mórz i zakłócenia prądów oceanicznych, a z drugiej zwiększając napięcia społeczno-ekonomiczne określane jako stres wodny.”

„Marzec 2020 r. był miesiącem generalnie bardzo suchym. Na większości stacji synoptycznych odnotowane miesięczne sumy opadów były zdecydowanie poniżej normy wieloletniej. O ile jeszcze w pierwszej połowie miesiąca występowały opady to już w drugiej połowie opady były minimalne lub ich praktycznie nie było.

W konsekwencji można powiedzieć, że trwający co najmniej od początku 2019 r. problem z zasilaniem opadowym, utrwalił się. Skumulowany deficyt opadów nadal jest wysoki i w wielu miejscach kraju przekracza 100 mm (w okresie od stycznia 2019 roku). Stacjami o najsilniejszym niedoborze są m.in. Płock, Koło, Łódź i Kalisz. Na wielu stacjach deficyt opadów utrzymuje się od stycznia 2011 r., gdzie wartość tego wskaźnika przekracza już jednoroczną normę opadową (np. Płock).”

Susza i bieżące warunki atmosferyczne (brak deszczu i wiatr) miały również wpływ na rozmiar pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego.

W tej sytuacji należy pamiętać, że wszyscy mamy wpływ na zasoby wodne w Polsce. Zatem, na ile to możliwe, postarajmy się ograniczyć podlewanie ogródków, trawników i szanujmy każdą kroplę wody.

Źródło: http://stopsuszy.imgw.pl/swiatowy-dzien-ziemi-2020/

Dodatkowa informacja dla rolników:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużyło do 20 lipca br. nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Szczegóły –> KLIKNIJ TUTAJ

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!