Aktualności

I sesja Rady Gminy Rokietnica

data publikacji: 20/11/2018

KATEGORIA: Rada Gminy

W dniu 19 listopada 2018 roku odbyła się I Sesja Rady Gminy Rokietnica kadencji 2018-2023. Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny Władysław Mielcarek. Po odśpiewaniu przez wszystkich obecnych hymnu państwowego i złożenia ślubowania przez radnych przystąpiono do głosowania na kandydatów do objęcia poszczególnych funkcji. Przewodniczącą Rady została jednogłośnie Izabela Dziamska, a wiceprzewodniczącymi (14 głosów „za” i 1 „przeciw”) – Ryszard Lubka i Piotr Hałas. Po złożeniu ślubowania przez Wójta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha powołano komisje oraz wybrano ich przewodniczących. Skład komisji przedstawia się następująco:

Komisja Rewizyjna:

 • Michał Cieciora
 • Agata Czerniejewska
 • Tomasz Skupio – Przewodniczący

Głosowanie: powołanie komisji – 15 głosów „za”, wybór przewodniczącego – 14 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się”.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Michał Cieciora – Przewodniczący
 • Ryszard Ćwirlej
 • Agnieszka Kram
 • Adam Michta
 • Anna Niesiobęcka

Głosowanie: powołanie komisji – 15 głosów „za”, wybór przewodniczącego – 14 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się”.

Komisja Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:

 • Agata Czerniejewska
 • Piotr Hałas
 • Ryszard Lubka
 • Władysław Mielcarek
 • Anna Niesiobęcka – Przewodnicząca
 • Mirosław Puk
 • Tomasz Skupio

Głosowanie: powołanie komisji – 15 głosów „za”, wybór przewodniczącego – 14 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się”.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego:

 • Aleksandra Bartnik
 • Maria Chojnacka
 • Ryszard Ćwirlej
 • Paweł Dankowski – Przewodniczący
 • Agnieszka Kram
 • Władysław Mielcarek
 • Adam Michta.

Głosowanie: powołanie komisji – 15 głosów „za”, wybór przewodniczącego – 14 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się”.

Wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu są dostępne na stronie. internetowej: www.rokietnica.esesja.pl.

Zdjęcia: Damian Nowicki

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!