Aktualności

Rzeka Samica Kierska nie jest skażona

data publikacji: 08/08/2017

KATEGORIA: Środowisko

Urząd Gminy w Rokietnicy informuje, że w związku z powzięciem informacji o pojawieniu się śniętych ryb na odcinku rzeki Samica Kierska na wysokości przepustu na ul. Czystej w Kiekrzu z ramienia Gminy Rokietnica zostały podjęte następujące działania:

  1. W dniu 6 sierpnia 2017 r. pracownik UG Rokietnica odpowiedzialny za koordynowanie działań związanych z reagowaniem kryzysowym uczestniczył w wizji przeprowadzonej przez specjalistyczną Jednostkę Państwowej Straży Pożarnej JRG 6 w Krzesinach, która wykonała badanie chemiczne wody pod kątem ewentualnego skażenia. Skażenia wody nie stwierdzono. Państwowa Straż Pożarna poinformowała o wynikach badań Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który w związku z powyższym nie podjął dalszych działań kontrolnych.
  2. W dniu 7 sierpnia 2017 r. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska po oględzinach w terenie i stwierdzeniu niepokojącego zabarwienia wody, nieprzyjemnego zapachu i dużych ilości śniętych ryb podjął czynności zmierzające do powiadomienia specjalistycznych służb odpowiedzialne za realizację zadań dotyczących ochrony wód i stanu urządzeń wodnych: Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Inspektorat w Przeźmierowie. Jednocześnie jako wysoce prawdopodobną przyczynę zaistniałej sytuacji stwierdzono stan stawów należących do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, znajdujących się na terenie wsi Złotniki w Gminie Suchy Las i połączonych z Samicą Kierską, na których doszło do masowego śnięcia ryb.
  3. W dniu 8 sierpnia 2017 r. pracownicy Urzędu Gminy w Rokietnicy udali się osobiście do Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wnosząc na piśmie o przeprowadzenie na odcinku rzeki Samica Kierska na wysokości przepustu na ul. Czystej w Kiekrzu w trybie pilnym kontroli pod kątem zbadania przyczyn zanieczyszczenia rzeki i śnięcia ryb. W piśmie wskazano także na fakt podtopienia ww. przepustu oraz konieczność oczyszczenia koryta rzeki.
  4. Jednocześnie poprzez system działań interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej Urząd Gminy w Rokietnicy zawnioskował o dokonanie ponownego badania stanu wody przez JRG 6 w Krzesinach, w tym na terenie działki w Złotnikach – Gmina Suchy Las, na której znajdują się stawy. Badanie nie wykazało skażenia wody.

Z przeprowadzonego badania, w obecności Zastępcy Dowódcy Zmiany JRG 6 Krzesiny p. Rafała Kotowicza oraz Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Suchym Lesie p. Wiesława Orczewskiego, został sporządzony przez pracowników Urzędu Gminy protokół, który udostępniamy.

  1. Ponadto dokonano usunięcia śniętych ryb z Samicy Kierskiej na zlecenie UG Rokietnica przez PUK Sp. z o.o. w Bytkowie oraz na zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczego ze stawów w Złotnikach.

Dodać należy, że wszystkie przeprowadzone ze strony Urzędu Gminy w Rokietnicy działania, zostały podjęte mimo braku ustawowej delegacji do prowadzenia spraw z zakresu ochrony wód płynących, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!