Aktualności

Pozwolenie na posiadanie psów agresywnych i chartów

data publikacji: 09/07/2018

KATEGORIA: Pozostałe

Gdzie zgłaszać pozwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców oraz pozwolenie na utrzymywanie rasy psa uznawanej za agresywną? Nie każdy właściciel wie, nie każdy hodowca informuje.

Lp. Psy ras uznawanych za agresywne Psy rasy chart
Gdzie zgłaszać Urząd Gminy w Rokietnicy
ul. Golęcińska 1
62-090 Rokietnica
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Jackowskiego 1860-509 Poznań
Kto wydaje decyzje Wójt Gminy Rokietnica Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Termin załatwienia sprawy Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych
Sposób załatwienia sprawy Decyzja administracyjna – zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej Decyzja administracyjna – zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 82 zł – za wydanie zezwolenia na rachunek
Urzędu Gminy w Rokietnicy
ul. Golęcińska 1
62-090 Rokietnica
(Poznański Bank Spółdzielczy,
Oddział w Rokietnicy)Na konto 69 904310 413 041 00 239 110 00 01
Opłata skarbowa w wysokości 82 zł – za wydanie zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:

Miasto Poznań
Wydział Finansowy
Oddz. Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

Na konto 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Wymagane dokumenty – wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną – wniosek można pobrać ze strony internetowej bip.rokietnica.pl oraz w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, pok. nr 6

– dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania, informacja określająca miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa. Dowód opłaty od posiadania psa, kod kreskowy czipa psa, dokument potwierdzający szczepienie psa przeciwko wściekliźnie

– dowód opłaty skarbowej

– wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców – wniosek można pobrać ze strony internetowej bip.poznan.pl oraz w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej

– kopia zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie

– kopia rodowodu lub metryki

– inne dokumenty

Tryb Odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa Prawna –  art. 35 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

– art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. nr 77, poz. 687)

– art.10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.)
Rasa psów Rasy uznane za agresywne:

– amerykański pit bull terier

– pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)

– buldog amerykański

– dog argentyński

– pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)

– tosa inu

– rottweiler

– akbash dog

– anatolian karabash

– moskiewski stróżujący

– owczarek kaukaski

Charty rasowe lub ich mieszańce
Dane kontaktowe tel. 061 89 60 611 tel. 061 84 18 809

Referat Ochrony Środowiska
UG Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!