Aktualności

OZE – rozpoczynamy podpisywanie umów na weryfikację obiektów i wizje lokalne

data publikacji: 20/07/2017

KATEGORIA: Fundusze UE, Środowisko

Do 24 lipca br. trwało zbieranie deklaracji udziału mieszkańców w projekcie polegającym na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na obiektach mieszkalnych. Do godziny 18.00 wpłynęło ich do UG Rokietnica aż 124. Warto przypomnieć, że możliwe do uzyskania przez mieszkańca dofinansowanie na instalację kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i pieców na biomasę to 85% kosztów kwalifikowalnych. Wniosek o unijną dotację będzie składać Gmina.

W obiektach zadeklarowanych przez mieszkańców do udziału w projekcie niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnych, czyli weryfikacji technicznej.

Umowy z firmą, która je przeprowadzi będą podpisywane z mieszkańcami, którzy już złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie, w dniach:

  • 28 lipca (piątek) w godz. od 9:00 do 18:00 w pokoju nr 14 (II piętro) Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1
  • 29 lipca (sobota) w godz. od 9:00 do 18:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1

Należy stawić się z dowodem osobistym i kwotą do zapłaty za przeprowadzenie weryfikacji. Płatność przyjmowana będzie bezpośrednio przez przedstawiciela firmy wykonawczej przy podpisaniu umowy na podstawie paragonu fiskalnego.

Wysokość wpłat:

– 123 zł brutto – dla wszystkich instalacji OZE
– 18,45 zł brutto – dla każdej kolejnej instalacji OZE

UWAGA!
Opłatę w kwocie 492zł brutto za projekt instalacji fotowoltaicznej należy uiścić (na konto firmy przeprowadzającej weryfikację techniczną ) dopiero po weryfikacji technicznej i potwierdzeniu możliwości zamontowania instalacji fotowoltaicznej.

Osoby, które z uzasadnionych przyczyn nie pojawią się w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, będą mogły podpisać umowę w Urzędzie Miasta w Puszczykowie, w terminie:
31 lipca (poniedziałek) w godz. od 9:00 do 18:00 w Urzędzie Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4
1 sierpnia (wtorek) w godz. od 9:00 do 18:00
w Urzędzie Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4

UWAGA!
DODATKOWA LISTA REZERWOWA

Do dnia 14 sierpnia (poniedziałek), do godz. 18.00 przyjmować będziemy wnioski na tzw. dodatkową  listę rezerwową. O wprowadzaniu danego wniosku na listę podstawową decydować będzie weryfikacja prowadzona zgodnie z przyjętymi kryteriami punktowymi. Wnioski należy skłądać w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, w pokoju nr 6 (parter).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:


Pytanie:
W przypadku gdy chcę założyć np. kolektory słoneczne oraz piec na biomasę czy opłata za weryfikację techniczną jest podwójna?
Odpowiedź:
Opłata za weryfikację techniczną wynosi odpowiednio dla:
-instalacja fotowoltaiczna = 500zł netto + 23% VAT
-pompa ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę = 100zł netto + 23% VAT
Dla dwóch instalacji do weryfikacji technicznej dodatkowo trzeba doliczyć 15zł netto


Pytanie:
Chciałbym zapytać, czy możliwe jest złożenie wniosku drogą pocztową lub też poprzez adres mailowy. Niestety w podanym terminie nie będę mógł go złożyć osobiście. Czy można taki wniosek złożyć przed terminem 18.07 ?
Odpowiedź:
Nie ma możliwości złożenia deklaracji w formie elektronicznej. Zgodnie z regulaminem, wnioski można składać dopiero od 18 lipca 2017 r. do 24 lipca 2017 r. do godziny 18.


Pytanie:
Czy na wtorkowe spotkanie trzeba się zapisać?
Odpowiedź:
Nie


Pytanie:
Jeśli chodzi o koszty niekwalifikowane to czy za instalację i robociznę jest jedna kwota podatku?
Odpowiedź:
Całość objęta jest jednym podatkiem – 8% w przypadku instalacji na budynku mieszkalnym i 23% w przypadku instalacji na terenie lub budynku niemieszkalnym


Pytanie:
Czy instalacja jest objęta ubezpieczeniem? Na jaki okres? Na czyj koszt?
Odpowiedź:
Przez okres 5 lat instalacja jest objęte ubezpieczeniem przez gminę.


Pytanie:
Czy jeżeli zostanie przesłane 3kW energii do elektrowni to będzie można odebrać 100% czyli 3kW?
Odpowiedź:
Obiór energii elektrycznej następuje w stosunku 0,8 do energii przesłanej.


Pytanie:
Czy odbiorcą nadwyżek energii jest jedna firma czy kilka w zależności od podpisanych umów przez właścicieli?
Odpowiedź:
Odbiór energii jest indywidualną sprawą osób mających instalację fotowoltaiczną, nie jest elementem projektu.


Pytanie:
Czy po złożeniu wniosku, gdy okaże się, że dofinansowanie będzie mniejsze niż 85%, można się wycofać?
Odpowiedź:
Nie składamy wniosku na obniżone dofinansowanie


Pytanie:
Jakie są kryteria formalne. Czy jeżeli dom jest w trakcie budowy, nie ma odbioru końcowego, to może starać się o dofinansowanie?
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem że zostanie odebrany i zamieszkany przed podpisaniem umowy z gmina (ok. marca przyszłego roku).


Pytanie:
Czy współwłaściciel nieruchomości musi być zameldowany w miejscu instalacji urządzeń OZE?
Odpowiedź:
Nie. Wystarczy, że jeden ze współwłaścicieli będzie zameldowany.


Pytanie:
Co z nadwyżkami energii?
Odpowiedź:
Nadwyżki energii są oddawane w postaci energii (np. w okresie zimowym). Nie ma możliwości sprzedaży energii do elektrowni.


Pytanie:
Umowa użyczenia a później umowa przekazania instalacji OZE jak będzie wyglądać z perspektywy podatkowej?
Odpowiedź:
Nie ma podatku.


Pytanie:
Czy do wniosku składanego przez żonę wystarczy dołączyć umowę użyczenia w przypadku gdy wyłącznym właścicielem działki i domu jest mąż?
Odpowiedź:
Wniosek powinien podpisać właściciel lub użytkownik nieruchomości. Do złożenia wniosku wystarczy posiadanie tytułu prawnego do użytkowania np. umowę użyczenia


Pytanie:
Jeżeli dom na którym ma zostać zamontowana instalacja OZE, jest obciążony kredytem hipotecznym, to czy bank musi wyrazić zgodę?
Odpowiedź:
Nie


Pytanie:
Czy dofinansowanie jest wliczone do dochodu?
Odpowiedź:
Nie


Pytanie:
Czy piec na holzgas można wymienić na piec na biomasę?
Odpowiedź:
Nie


Pytanie:
Czy montowane kolektory słoneczne będą posiadać thermprotect?
Odpowiedź:
Wg mojej wiedzy thermprotect to rozwiązanie technologiczne stosowane tylko przez jednego producenta kolektorów słonecznych. Dlatego nie można odpowiedzieć czy kolektory w ramach projektu będą posiadały to rozwiązanie. Wszystko zależy od złożonych ofert. Na pewno nie będzie takiego wymogu w opisie przedmiotu zamówienia do przetargu – byłoby to w mojej ocenie ograniczenie konkurencji.


Pytanie:
Co w przypadku sprzedaży nieruchomości np. po 3 latach?
Odpowiedź:
Zamontowana instalacja przypisana jest do nieruchomości. W związku z powyższym w przypadku sprzedaży nieruchomości instalacja pozostaje na obielcie, a nowy właściciel nieruchomości musi wejść w prawa i obowiązki umowy użyczenia instalacji OZE.


Pytanie:
Czy można rozłożyć na raty wkład własny?
Odpowiedź:
To zależy tylko od Gminy. Jeżeli podejmie taką decyzję dla mieszkańców to nie ma przeciwwskazań. Osobiście odradzam takie rozwiązanie


Pytanie:
Jeżeli cześć paneli fotowoltaicznych znajduje się na domu a część na budynku gospodarczym to jaki procent VAT-u
Odpowiedź:
8% i 23%. Nie wiem jednak czy to jest możliwe pod względem technicznym i zweryfikowane będzie w trakcie inwentaryzacji


Pytanie:
Jak należy rozumieć kryterium formalne: uregulowany stan prawny nieruchomości?
Odpowiedź:
W sposób dosłowny tzn. że z daną nieruchomością nie ma żadnych wątpliwości prawnych co do użytkowania czy własności (np. nie zakończone postępowanie spadkowe to nie uregulowany stan prawny nieruchomości)
Pytanie:
Na podstawie jakich dokumentów będzie on sprawdzany?
Odpowiedź:
Odpisu z księgi wieczystej.
Pytanie:
Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego, w skład którego, w ramach jednej z działek, wchodzi budynek mieszkalny oraz budynki związane z prowadzona działalnością rolniczą. Budynek mieszkalny został wybudowany przed II wojna światową. Oczywiście od tego czasu został poddany licznym remontom i przeróbkom umożliwiającym korzystanie m.in. z instalacji CO, wod-kan i oczywiście instalacji elektrycznej. Nie posiadam dokumentów związanych z projektowaniem, remontami, ani też pozwoleniem na użytkowanie budynków. To samo dotyczy budynków, w których prowadzę działalność rolniczą.
Posiadam tytuł prawny do władania całą opisaną wyżej nieruchomością w postaci aktu notarialnego, którym to mój ojciec ją mi przekazał. Oczywiście mieszkańcy nieruchomości są w niej na stałe zameldowani.
Proszę o odpowiedź, czy spełniam powyższe kryterium? Jakie dokumenty będą podlegać sprawdzeniu, by móc potwierdzić spełnienie tego kryterium?
Odpowiedź:
W mojej ocenie kryterium jest spełnione


 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!